Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Giá Chiết khấu

 • 1

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m2

  Mã: DGN1M2_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,125,000

  1,125,000

 • 2

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m4

  Mã: DGN1M4_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,301,000

  1,301,000

 • 3

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m6

  Mã: DGN1M6_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,477,000

  1,477,000

 • 4

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m8

  Mã: DGN1M8_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,653,000

  1,653,000

 • 5

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x34

  Mã: DT22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  319,000

  319,000

 • 6

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1834x220x34

  Mã: DT22180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  466,000

  466,000

 • 7

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x34

  Mã: DT2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  172,000

  172,000

 • 8

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x34

  Mã: DT37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  472,000

  472,000

 • 9

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1834x370x34

  Mã: DT37180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  688,000

  688,000

 • 10

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x34

  Mã: DT3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  256,000

  256,000

 • 11

  ĐỢT TỦ ÁO 500
  466x576

  Mã: DTA500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  181,000

  181,000

 • 12

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 200

  Mã: DTBD200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  71,000

  71,000

 • 13

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 400

  Mã: DTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  144,000

  144,000

 • 14

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 600

  Mã: DTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  217,000

  217,000

 • 15

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 800

  Mã: DTBD800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  290,000

  290,000

 • 16

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 200

  Mã: DTBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  42,000

  42,000

 • 17

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 400

  Mã: DTBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  85,000

 • 18

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 600

  Mã: DTBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  128,000

  128,000

 • 19

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 800

  Mã: DTBT800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  171,000

  171,000

 • 20

  ĐỢT TỦ TIVI DƯỚI
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  128,000

  128,000

 • 21

  ĐỢT TỦ TIVI TRÊN
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVTT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  74,000

  74,000

 • 22

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m2

  Mã: G1M2T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,501,000

  2,501,000

 • 23

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m4

  Mã: G1M4T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,779,000

  2,779,000

 • 24

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m6

  Mã: G1M6T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,057,000

  3,057,000

 • 25

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m8

  Mã: G1M8T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,489,000

  3,489,000

 • 26

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc biên

  Mã: HKGMB_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  142,000

  142,000

 • 27

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc giữa

  Mã: HKGMG_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  141,000

  141,000

 • 28

  HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ

  Mã: HKGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  319,000

  319,000

 • 29

  MẶT HỘC KÉO TỦ ÁO, MELAMINE
  464x238x17

  Mã: HKTAM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  103,000

  103,000

 • 30

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: HKTBD400M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  185,000

  185,000

 • 31

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 400

  Mã: HKTBD400M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  109,000

  109,000

 • 32

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: HKTBD600M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  277,000

  277,000

 • 33

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  159,000

  159,000

 • 34

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 800

  Mã: HKTBD800M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  209,000

  209,000

 • 35

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  114,000

  114,000

 • 36

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE

  Mã: HKTTVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  112,000

  112,000

 • 37

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, ACRYLIC
  1900x500

  Mã: TA500CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,905,000

  1,905,000

 • 38

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, ACRYLIC
  498x18x1898

  Mã: TA500C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,905,000

  1,905,000

 • 39

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, ACRYLIC
  1900x750

  Mã: TA750CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,858,000

  2,858,000

 • 40

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  277,000

  277,000

 • 41

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  554,000

  554,000

 • 42

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  623,000

  623,000

 • 43

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  831,000

  831,000

 • 44

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, THÙNG
  1020x600x820

  Mã: TBDGIT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,646,000

  1,646,000

 • 45

  CÁNH BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  250x800

  Mã: TBT250C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  402,000

  402,000

 • 46

  CÁNH BẾP TRÊN GÓC L, MELAMINE
  250x800

  Mã: TBT250C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  225,000

  225,000

 • 47

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  400x800

  Mã: TBT400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  642,000

  642,000

 • 48

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  400x800

  Mã: TBT400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  342,000

  342,000

 • 49

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  450x800

  Mã: TBT450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  722,000

  722,000

 • 50

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  482,000

  482,000

 • 51

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  600x800

  Mã: TBT600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  963,000

  963,000

 • 52

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  642,000

  642,000

 • 53

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  342,000

  342,000

 • 54

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, THÙNG
  620x620x800

  Mã: TBTGLT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,005,000

  1,005,000

 • 55

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  1200x2400

  Mã: TOH120240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,812,000

  2,812,000

 • 56

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x220

  Mã: TOH2238_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  100,000

 • 57

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x220

  Mã: TOH2264_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  163,000

  163,000

 • 58

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x370

  Mã: TOH3738_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  159,000

  159,000

 • 59

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x370

  Mã: TOH3764_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  258,000

  258,000

 • 60

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN ACRYLIC
  370x800

  Mã: TOH3780_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  609,000

  609,000

 • 61

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN MELAMINE
  370x800

  Mã: TOH3780_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  326,000

  326,000

 • 62

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, ACRYLIC
  620x2000

  Mã: TOH62200_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,487,000

  2,487,000

 • 63

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, MELAMINE
  620x2000

  Mã: TOH62200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,250,000

  1,250,000

 • 64

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  620x2400

  Mã: TOH62240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,495,000

  1,495,000

 • 65

  HÔNG TỦ NÓC, ACRYLIC
  620x800

  Mã: TOH6280_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  955,000

  955,000

 • 66

  HÔNG TỦ NÓC, MELAMINE
  620x800

  Mã: TOH6280_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  514,000

  514,000

 • 67

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI ACRYLIC
  620x820

  Mã: TOH6282_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,020,000

  1,020,000

 • 68

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI MELAMINE
  620x820

  Mã: TOH6282_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  526,000

  526,000

 • 69

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x17

  Mã: TON22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  261,000

  261,000

 • 70

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  2434x220x17

  Mã: TON22240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  507,000

  507,000

 • 71

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x17

  Mã: TON2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  138,000

  138,000

 • 72

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x17

  Mã: TON37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  409,000

  409,000

 • 73

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  2434x370x17

  Mã: TON37240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  792,000

  792,000

 • 74

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x17

  Mã: TON3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  217,000

  217,000

 • 75

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600x380

  Mã: TTV380C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  221,000

  221,000

 • 76

  TỦ TIVI TREO 380, THÙNG
  600X200X380

  Mã: TTV602038T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  366,000

  366,000

 • 77

  TỦ TIVI TREO 640, THÙNG
  600X200X640

  Mã: TTV602064T
  Số lượng hiện có: 25

  477,000

  477,000

 • 78

  TỦ TIVI DƯỚI 380, THÙNG
  600X350X380

  Mã: TTV603538T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  526,000

  526,000

 • 79

  TỦ TIVI DƯỚI 640, THÙNG
  600X350X640

  Mã: TTV603564T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  680,000

  680,000

 • 80

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600X640

  Mã: TTV640C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  340,000

  340,000

 • 81

  GHẾ APP
  Màu be

  Mã: 207-APPB
  Số lượng hiện có: 1

  1,069,500

  1,069,500

 • 82

  GHẾ APP
  Trắng

  Mã: 207-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 83

  GHẾ APP
  Xám nhạt

  Mã: 207-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 84

  GHẾ STOLA
  Màu be

  Mã: 211-DPPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 85

  GHẾ STOLA
  Trắng

  Mã: 211-DPPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 86

  GHẾ VOLTA
  Trắng

  Mã: 222-DPC-215T
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 87

  GHẾ VOLTA
  Xám nhạt

  Mã: 222-DPC-215X
  Số lượng hiện có: 8

  2,403,500

  2,403,500

 • 88

  GHẾ CUBE
  Nệm xanh

  Mã: 225-DCV1
  Số lượng hiện có: 5

  2,334,500

  2,334,500

 • 89

  GHẾ CUBE
  Nệm đỏ

  Mã: 225-DCV2
  Số lượng hiện có: 5

  2,334,500

  2,334,500

 • 90

  GHẾ MBROBA
  Màu be

  Mã: 241-APPB
  Số lượng hiện có: 19

  1,403,000

  1,403,000

 • 91

  GHẾ MBROBA
  Trắng

  Mã: 241-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 92

  GHẾ MBROBA
  Xanh (Slate)

  Mã: 241-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 93

  GHẾ KURT
  màu be

  Mã: 242-UPPB
  Số lượng hiện có: 2

  2,794,500

  2,794,500

 • 94

  GHẾ KURT
  Trắng

  Mã: 242-UPPT
  Số lượng hiện có: 1

  2,794,500

  2,794,500

 • 95

  GHẾ KURT
  Màu xám nhạt

  Mã: 242-UPPX
  Số lượng hiện có: 1

  2,794,500

  2,794,500

 • 96

  GHẾ POLANKA
  Kem ấm

  Mã: 252-APPK
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 97

  GHẾ POLANKA
  Trắng

  Mã: 252-APPT
  Số lượng hiện có: 12

  1,403,000

  1,403,000

 • 98

  GHẾ POLANKA
  Xám nhạt

  Mã: 252-APPX
  Số lượng hiện có: 19

  1,403,000

  1,403,000

 • 99

  GHẾ MARIOCIONI
  Cam đất

  Mã: 253-APPC
  Số lượng hiện có: 8

  1,403,000

  1,403,000

 • 100

  GHẾ MARIOCIONI
  Xanh đất

  Mã: 253-APPX
  Số lượng hiện có: 7

  1,403,000

  1,403,000

 • 101

  GHẾ SEDSED
  Màu be

  Mã: 256-DPPB
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 102

  GHẾ SEDSED
  Nâu

  Mã: 256-DPPN
  Số lượng hiện có: 20

  1,472,000

  1,472,000

 • 103

  GHẾ SEDSED
  Trắng

  Mã: 256-DPPT
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 104

  GHẾ SEDSED
  Xanh (Slate)

  Mã: 256-DPPX
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 105

  GHẾ KRAVITZ
  Màu be

  Mã: 262-APPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,207,500

  1,207,500

 • 106

  GHẾ KRAVITZ
  Trắng

  Mã: 262-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,562,130

  1,562,130

 • 107

  GHẾ CALLISTO
  Xám nhạt

  Mã: 267-DPPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,736,500

  1,736,500

 • 108

  GHẾ CALLISTO
  Đen

  Mã: 267-DPPĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,736,500

  1,736,500

 • 109

  GHẾ OMAH
  Cam đất (Ginger)

  Mã: 284-APPC
  Số lượng hiện có: 9

  1,265,000

  1,265,000

 • 110

  GHẾ OMAH
  Trắng

  Mã: 284-APPT
  Số lượng hiện có: 14

  1,265,000

  1,265,000

 • 111

  GHẾ OMAH
  Xám nhạt

  Mã: 284-APPX
  Số lượng hiện có: 16

  1,265,000

  1,265,000

 • 112

  GHẾ PICK AND ROLL
  Trắng

  Mã: 285-DPPT
  Số lượng hiện có: 7

  2,334,500

  2,334,500

 • 113

  GHẾ PICK AND ROLL
  Xanh lá

  Mã: 285-DPPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,334,500

  2,334,500

 • 114

  GHẾ ESTATE
  Rêu xám

  Mã: 291-APPR
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 115

  GHẾ ESTATE
  Xám nhạt

  Mã: 291-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 116

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Trắng

  Mã: 293-APPT
  Số lượng hiện có: 7

  1,472,000

  1,472,000

 • 117

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Xám

  Mã: 293-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 118

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Be

  Mã: 293-DPP9B
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 119

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Trắng

  Mã: 293-DPP9T
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 120

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Xanh dương

  Mã: 293-DPP9XD
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 121

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Đỏ

  Mã: 293-DPP9Đ
  Số lượng hiện có: 8

  2,403,500

  2,403,500

 • 122

  GHẾ CLIDE CHÂN SẮT

  Mã: 293-MPP
  Số lượng hiện có: 20

  1,334,000

  1,334,000

 • 123

  GHẾ TULIP
  Trong

  Mã: 297-DCV-PC
  Số lượng hiện có: 40

  2,863,500

  2,863,500

 • 124

  GHẾ TULIP
  Trắng

  Mã: 297-DCV-PP
  Số lượng hiện có: 3

  2,530,000

  2,530,000

 • 125

  GHẾ BAR TRIO
  Có nệm

  Mã: 301-DCV
  Số lượng hiện có: 1

  1,863,000

  1,863,000

 • 126

  GHẾ BAR TRIO
  Mặt gỗ

  Mã: 301-DPP
  Số lượng hiện có: 1

  1,736,500

  1,736,500

 • 127

  GHẾ ACIAPEL
  Màu be

  Mã: 304-APPB
  Số lượng hiện có: 9

  1,265,000

  1,265,000

 • 128

  GHẾ ACIAPEL
  Trắng

  Mã: 304-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,265,000

  1,265,000

 • 129

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Trắng

  Mã: 305-ACVT
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 130

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Xám nhạt

  Mã: 305-ACVX
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 131

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Đen

  Mã: 305-ACVĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 132

  GHẾ ĂN WOODY PAPATYA

  Mã: 306-ACV
  Số lượng hiện có: 2

  1,863,000

  1,863,000

 • 133

  GHẾ GLUCK
  Màu be

  Mã: 307-APPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,472,000

  1,472,000

 • 134

  GHẾ GLUCK
  Trắng

  Mã: 307-APPT
  Số lượng hiện có: 15

  1,472,000

  1,472,000

 • 135

  GHẾ GLUCK
  Xám nhạt

  Mã: 307-APPX
  Số lượng hiện có: 31

  1,472,000

  1,472,000

 • 136

  GHẾ GLUCK
  Đen

  Mã: 307-APPĐ
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 137

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Hồng

  Mã: 309-APPH
  Số lượng hiện có: 2

  736,000

  736,000

 • 138

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh dương

  Mã: 309-APPXD
  Số lượng hiện có: 1

  736,000

  736,000

 • 139

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh lá

  Mã: 309-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 140

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Đỏ

  Mã: 309-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 141

  GHẾ RATTAN
  Rêu xám

  Mã: 313-CPPRX
  Số lượng hiện có: 19

  1,541,000

  1,541,000

 • 142

  GHẾ RATTAN
  Xám nhạt

  Mã: 313-CPPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,541,000

  1,541,000

 • 143

  GHẾ LIPPERLI
  Cam đất

  Mã: 314-APPCĐ
  Số lượng hiện có: 15

  1,334,000

  1,334,000

 • 144

  GHẾ LIPPERLI
  Rêu xám

  Mã: 314-APPRX
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 145

  GHẾ LIPPERLI
  Trắng

  Mã: 314-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 146

  GHẾ BALDIR
  Cam nhạt

  Mã: 315-APPC
  Số lượng hiện có: 4

  1,403,000

  1,403,000

 • 147

  GHẾ BALDIR
  Trắng

  Mã: 315-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  1,403,000

  1,403,000

 • 148

  GHẾ BALDIR
  Xanh lá

  Mã: 315-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  1,403,000

  1,403,000

 • 149

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Xám nhạt

  Mã: 316-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,139,000

  2,139,000

 • 150

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Đen

  Mã: 316-APPĐ
  Số lượng hiện có: 8

  2,777,121

  2,777,121

 • 151

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Hồng

  Mã: 319-APPH
  Số lượng hiện có: 3

  805,000

  805,000

 • 152

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Vàng

  Mã: 319-APPV
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 153

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh dương

  Mã: 319-APPXD
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 154

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh lá

  Mã: 319-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 155

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Đỏ

  Mã: 319-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 156

  TAB BAGUS
  Cam

  Mã: 513-APPC
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 157

  TAB BAGUS
  Trắng

  Mã: 513-APPT
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 158

  TAB BAGUS
  Xanh lá

  Mã: 513-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 159

  TAB BAGUS
  Xanh dương

  Mã: 513-APPXĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 160

  TAB BAGUS
  Đen

  Mã: 513-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 161

  TAB TASTE
  Trắng

  Mã: 520-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 162

  TAB TASTE
  Xám nhạt

  Mã: 520-APPX
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 163

  TAB TASTE
  Đen

  Mã: 520-APPĐ
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 164

  SOFA CLOUD
  Navy Blue

  Mã: A.CH.02.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 165

  SOFA CLOUD
  Congrete Grey

  Mã: A.CH.02.01.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 166

  SOFA CLOUD
  Tiffany Blue

  Mã: A.CH.02.01.N.F07
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 167

  SOFA CLOUD
  Blue Suede

  Mã: A.CH.02.01.N.F10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 168

  SOFA ORBIT
  Navy Blue

  Mã: A.CH.02.02.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 169

  SOFA ORBIT
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.02.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 170

  SOFA ORBIT
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.02.02.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 171

  SOFA ORBIT
  Process Black

  Mã: A.CH.02.02.N.L01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  19,990,000

  19,990,000

 • 172

  SOFA BAS
  Deep Blue

  Mã: A.CH.02.03.N.F05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 173

  SOFA BAS
  Purple Fig

  Mã: A.CH.02.03.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 174

  SOFA BAS
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.02.03.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 175

  SOFA BAS
  Process Black

  Mã: A.CH.02.03.N.L01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 176

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 177

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.01.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 178

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.01.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,990,000

  3,990,000

 • 179

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.02.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,190,000

  3,190,000

 • 180

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,190,000

  3,190,000

 • 181

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.02.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,690,000

  3,690,000

 • 182

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.03.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 183

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.03.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 184

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.03.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,990,000

  3,990,000

 • 185

  SOFA KANT
  Soft Grey

  Mã: A.SO.01.01.N.F01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 186

  SOFA KANT
  Navy Blue

  Mã: A.SO.01.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 187

  SOFA KANT
  Congrete Grey

  Mã: A.SO.01.01.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 188

  SOFA KANT
  Purple Fig

  Mã: A.SO.01.01.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 189

  SOFA KANT
  Deep Brown

  Mã: A.SO.01.01.N.L02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  41,990,000

  41,990,000

 • 190

  SOFA JOY
  Soft Grey

  Mã: A.SO.01.02.N.F01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 191

  SOFA JOY
  Bright Red

  Mã: A.SO.01.02.N.F04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 192

  SOFA JOY
  Concrete Grey

  Mã: A.SO.01.02.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  37,990,000

  37,990,000

 • 193

  SOFA JOY
  Autumn

  Mã: A.SO.01.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 194

  SOFA JOY
  Blue Suede

  Mã: A.SO.01.02.N.F10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 195

  SOFA DELA
  Deep Blue

  Mã: A.SO.01.03.N.F05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 196

  SOFA DELA
  Tiffany Blue

  Mã: A.SO.01.03.N.F07
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 197

  SOFA DELA
  Purple Fig

  Mã: A.SO.01.03.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 198

  SOFA DELA
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.SO.01.03.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 199

  SOFA JOY
  Deep Brown

  Mã: A.SO.01.2.N.L02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  37,990,000

  37,990,000

 • 200

  BÀN ĂN

  Mã: BA-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 201

  BÀN ĂN 01

  Mã: BA01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 202

  BÀN ĂN 02

  Mã: BA02-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 203

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 4 ghế

  Mã: BACGS358
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 204

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 6 ghế

  Mã: BACGS6GHE
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  7,800,000

 • 205

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám nhạt HE492-08

  Mã: BAY-YHE492-08
  Số lượng hiện có: 4

  5,934,000

  5,934,000

 • 206

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám HE492-09

  Mã: BAY-YHE492-09
  Số lượng hiện có: 6

  5,934,000

  5,934,000

 • 207

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám đậm HE492-10

  Mã: BAY-YHE492-10
  Số lượng hiện có: 6

  5,934,000

  5,934,000

 • 208

  BEN HƠI HAFELE
  100N

  Mã: BENH100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 209

  BEN HƠI HAFELE
  60N

  Mã: BENH60
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 210

  BEN HƠI HAFELE
  80N

  Mã: BENH80
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 211

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1800x620x2350

  Mã: BEP01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,508,600

  12,508,600

 • 212

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,367,200

  15,367,200

 • 213

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1600x620x2350

  Mã: BEP03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,665,400

  10,665,400

 • 214

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2000x620x2350

  Mã: BEP04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,822,400

  13,822,400

 • 215

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,393,400

  13,393,400

 • 216

  TỦ BẾP (KHU LẠNH), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,049,400

  13,049,400

 • 217

  TỦ BẾP (KHU NÓNG), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,131,000

  12,131,000

 • 218

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Trắng

  Mã: BIRDT
  Số lượng hiện có: 16

  138,000

  138,000

 • 219

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xám

  Mã: BIRDX
  Số lượng hiện có: 16

  138,000

  138,000

 • 220

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xanh cốm

  Mã: BIRDXC
  Số lượng hiện có: 14

  138,000

  138,000

 • 221

  BÓNG LED GÀI
  Dùng cho đèn chùm

  Mã: BLEG1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  45,000

  45,000

 • 222

  BÓNG LED ĐUÔI LỚN

  Mã: BLEG2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  90,000

 • 223

  BÀN LÀM VIỆC
  Bàn làm việc cho 1 người

  Mã: BLV003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,850,000

  2,850,000

 • 224

  TỦ THẤP BÀN LÀM VIỆC

  Mã: BLV004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 225

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1000x520x767

  Mã: BLV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,278,000

  2,278,000

 • 226

  BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE
  1000x520x167

  Mã: BLV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 227

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1483x520x767

  Mã: BLV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,196,000

  4,196,000

 • 228

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x2000

  Mã: BLV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,078,800

  4,078,800

 • 229

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1500x520x2000

  Mã: BLV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,403,800

  7,403,800

 • 230

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1600x520x2000

  Mã: BLV06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,635,200

  5,635,200

 • 231

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x600x2000

  Mã: BLV07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,700,200

  5,700,200

 • 232

  BÀN LÀM VIỆC CHÂN TĂNG ĐƠ

  Mã: BLVCTĐ894
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  3,400,000

 • 233

  BÀN LÀM VIỆC, THÙNG
  483x500x150

  Mã: BLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  248,000

  248,000

 • 234

  BÀN SOFA

  Mã: BSF-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 235

  BÀN SOFA 01

  Mã: BSF01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 236

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 237

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,700,000

  6,700,000

 • 238

  Ô TRANG TRÍ - KỆ

  Mã: CAMPUS
  Số lượng hiện có: 44

  943,000

  943,000

 • 239

  CHÂN BÀN GỖ SỒI
  Chân bàn ăn - Không bao gồm mặt bàn

  Mã: CBAG
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,000,000

  5,000,000

 • 240

  CHÂN TỦ BẾP DƯỚI

  Mã: CBD-N001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,000

  15,000

 • 241

  CHÂN BÀN LÀM VIỆC, TRANG ĐIỂM, MELAMINE
  750x520x17

  Mã: CBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  318,000

  318,000

 • 242

  CHAI FORM GẮN CỬA
  Dùng để bắn vô khe hở cửa và tường. 2 chai/ 01 cửa

  Mã: CFGC639
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  160,000

  160,000

 • 243

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Trắng

  Mã: CR-02-80T
  Số lượng hiện có: 4

  4,209,000

  4,209,000

 • 244

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Đen

  Mã: CR-02-80Đ
  Số lượng hiện có: 5

  4,209,000

  4,209,000

 • 245

  GHẾ NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI
  Trắng

  Mã: CT-382
  Số lượng hiện có: 11

  1,541,000

  1,541,000

 • 246

  BÀN NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI

  Mã: CT-395
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  736,000

  736,000

 • 247

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Trắng

  Mã: CU-MT
  Số lượng hiện có: 10

  667,000

  667,000

 • 248

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Đen

  Mã: CU-MĐ
  Số lượng hiện có: 10

  667,000

  667,000

 • 249

  CỬA MDF PHỦ MELAMINE
  Cửa công nghiệp MDF 100% bao gồm khung + cánh

  Mã: CUAMDF
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 250

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Xám

  Mã: DF-01X
  Số lượng hiện có: 10

  1,276,500

  1,276,500

 • 251

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Đen

  Mã: DF-01Đ
  Số lượng hiện có: 9

  1,276,500

  1,276,500

 • 252

  THI CÔNG ĐIỆN
  Cáp Cadivi

  Mã: DIEN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 253

  ĐÈN TỦ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 254

  ĐÈN TƯỜNG LED
  Đèn ốp tường. Size: D130mm

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 255

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn. Size: H600mm

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 256

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn led cho Tủ

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 257

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn học, đầu giường.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 258

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 259

  ĐÈN KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 500mm. Size: L550 x W38 x H10mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 260

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN
  Đèn led cho bếp trên . Size: L800 x D 26mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 261

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN - KỆ
  Đèn led cho bếp trên, Kệ trang trí

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 262

  ĐÈN TỦ- KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 1000mm.

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 263

  ĐÈN NÓC TỦ
  Đèn lẻ cho bếp trên hoặc nóc tủ áo

  Mã: DTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 264

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng .

  Mã: DTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 265

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần.

  Mã: DTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 266

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng, màu đen

  Mã: DTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 267

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng.

  Mã: DTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,800,000

  2,800,000

 • 268

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng. Size: H1590mm

  Mã: DTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,200,000

  2,200,000

 • 269

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng: Size: H1660mm

  Mã: DTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 270

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần bàn ăn, khách.

  Mã: DTT013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 271

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần phòng khách, bàn ăn.

  Mã: DTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,200,000

  5,200,000

 • 272

  ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐIỂM
  Đèn gắn trần.

  Mã: DTT016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 273

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: D220mm

  Mã: DTT017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 274

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: L170 x W1030 x H710mm

  Mã: DTT018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 275

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Dend trần.

  Mã: DTT019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 276

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 30cm

  Mã: DTT020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  550,000

 • 277

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn trần. Size: L1200 x D500 x H1800mm

  Mã: DTT021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 278

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 50cm

  Mã: DTT022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 279

  ĐÈN KỆ TỦ 3 BÓNG
  Đèn led cho tủ trang trí. Size: D44 x H12mm

  Mã: DTT024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 280

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led tủ trang trí. Size: D44 x 12mm

  Mã: DTT025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 281

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led cho tủ trang trí đổi màu cầu vòng

  Mã: DTT026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  2,500,000

 • 282

  CÂY MÁNG ÁO

  Mã: DXF1502
  Số lượng hiện có: 10

  5,669,500

  5,669,500

 • 283

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1234x2017x350

  Mã: G01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,198,000

  5,198,000

 • 284

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1434x2017x350

  Mã: G02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,476,000

  5,476,000

 • 285

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1634x2017x350

  Mã: G03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,754,000

  5,754,000

 • 286

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1824x2017x350

  Mã: G04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,056,000

  7,056,000

 • 287

  GHẾ IKEA

  Mã: GHE002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  650,000

 • 288

  GHẾ GẤP IKEA

  Mã: GHE003
  Số lượng hiện có: 30

  870,000

  870,000

 • 289

  GHẾ ĂN

  Mã: GHE007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  1,000,000

 • 290

  GHẾ BAR IKEA

  Mã: GHE008
  Số lượng hiện có: 10

  1,200,000

  1,200,000

 • 291

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,500,000

  10,500,000

 • 292

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 293

  GIẤY DÁN TƯỜNG

  Mã: GIAYDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  2,500,000

 • 294

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1620x2110 (nệm 1m5)

  Mã: GPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  7,800,000

 • 295

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1920x2110 (nệm 1m8)

  Mã: GPN002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,000,000

  9,000,000

 • 296

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1550x2180 (nệm 1m5)

  Mã: GPN003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,000,000

  7,000,000

 • 297

  GIƯỜNG TẦNG
  Giường tầng với chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L2000 x W900mm

  Mã: GPN005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,000,000

  12,000,000

 • 298

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN, CHÂN CÓ BÁNH XE
  930x1970x20 (nệm 900x2000)

  Mã: GPN006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  4,000,000

 • 299

  HÔNG BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE

  Mã: HBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  79,000

  79,000

 • 300

  MẶT HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE

  Mã: HKBLVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  74,000

  74,000

 • 301

  HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC

  Mã: HKBLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  177,000

  177,000

 • 302

  HỘC KÉO TỦ ÁO 500
  Có hông 2 bên

  Mã: HKTAT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  396,000

  396,000

 • 303

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 600

  Mã: HKTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  273,000

  273,000

 • 304

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 800

  Mã: HKTBD800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  356,000

  356,000

 • 305

  HỘC KÉO TỦ BẾP ĐỨNG, KHÔNG MẶT HỘC
  Dành cho tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  236,000

  236,000

 • 306

  HỘC KÉO TỦ TIVI DƯỚI

  Mã: HKTTVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  239,000

  239,000

 • 307

  KHUNG CHỮ U NGƯỢC
  Dùng cho tủ áo 1000

  Mã: KCUNT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  646,000

  646,000

 • 308

  KHUNG GƯƠNG SOI DÂY DA TRÒN

  Mã: KGSDD-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 309

  KÍNH CƯỜNG LỰC MÀU ỐP BẾP
  Kính cường lực 8ly, sơn nhũ

  Mã: KINHBEP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 310

  KỆ LY
  Dùng treo tường trong không gian bếp - ăn

  Mã: KL680
  Số lượng hiện có: 2

  3,400,000

  3,400,000

 • 311

  KỆ TÙ TRANG TRÍ

  Mã: KT01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,544,000

  6,544,000

 • 312

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Có 3 màu đỏ, đen, trắng

  Mã: KTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 313

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas nhựa composite cho bàn thờ, kệ các loại

  Mã: KTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  40,000

  40,000

 • 314

  ĐỢT GẮN TƯỜNG VÀ BÁT TREO
  600x200x36

  Mã: KTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  680,000

  680,000

 • 315

  KỆ SÁCH
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 316

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  1,550,000

 • 317

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  2,050,000

 • 318

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,250,000

  3,250,000

 • 319

  KỆ SÁCH MODULAR - Ô GỖ
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,000

  280,000

 • 320

  NGĂN SÁCH CHỮ B
  Sử dụng để sách

  Mã: KTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 321

  KỆ SẮT PHÒNG GIẶT
  Sử dụng để máy giặt, máy hút bụi, lau nhà ...

  Mã: KTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,500,000

  5,500,000

 • 322

  KỆ SÁCH, Ô NHỰA
  Nhựa trắng dùng cho hệ kệ sách Modular.

  Mã: KTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  560,000

  560,000

 • 323

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Sắt sơn tĩnh điện và ngăn tầng kính, có 3 màu trắng, đỏ và đen. Size: L570 x H1500mm

  Mã: KTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 324

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Kệ sắt sơn tĩnh điện hai màu trắng và đỏ. Size: W510 x H1750mm

  Mã: KTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,700,000

  3,700,000

 • 325

  TỦ SẮT TRANG TRÍ
  Tủ thấp trang trí, đa năng cho các không gian.

  Mã: KTT015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 326

  LEN CHÂN TỦ
  Ốp che chân nhựa bếp, tủ kệ các loại

  Mã: LB100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  125,000

  125,000

 • 327

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x17

  Mã: MB1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  454,000

  454,000

 • 328

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  2000x520x17

  Mã: MB2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  889,000

  889,000

 • 329

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  500x520x17

  Mã: MB500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  237,000

  237,000

 • 330

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220D

  Mã: MD21162-1-220D
  Số lượng hiện có: 1

  2,771,500

  2,771,500

 • 331

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220T

  Mã: MD21162-1-220T
  Số lượng hiện có: 10

  2,771,500

  2,771,500

 • 332

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500D
  Đen

  Mã: MD21162-1-500D
  Số lượng hiện có: 10

  4,186,000

  4,186,000

 • 333

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500T
  Trắng

  Mã: MD21162-1-500T
  Số lượng hiện có: 9

  4,186,000

  4,186,000

 • 334

  ĐÈN THẢ BOT ROSE GOLD MD1-400

  Mã: MD21345-1-400
  Số lượng hiện có: 14

  3,990,500

  3,990,500

 • 335

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12T ( 02 MÀU )

  Mã: MD21350-12T
  Số lượng hiện có: 4

  6,888,500

  6,888,500

 • 336

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12D

  Mã: MD21350-12Đ
  Số lượng hiện có: 3

  6,888,500

  6,888,500

 • 337

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350D
  Đen

  Mã: MD21409-3B-350D
  Số lượng hiện có: 9

  2,840,500

  2,840,500

 • 338

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350T
  Trắng

  Mã: MD21409-3B-350T
  Số lượng hiện có: 8

  2,840,500

  2,840,500

 • 339

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380D
  Đen

  Mã: MD21467-3-380D
  Số lượng hiện có: 8

  3,415,500

  3,415,500

 • 340

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-380X
  Số lượng hiện có: 10

  3,415,500

  3,415,500

 • 341

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480D

  Mã: MD21467-3-480D
  Số lượng hiện có: 10

  4,508,000

  4,508,000

 • 342

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480X

  Mã: MD21467-3-480X
  Số lượng hiện có: 10

  4,508,000

  4,508,000

 • 343

  ĐÈN ĐỨNG BOT MUSHROOM ML1-380

  Mã: ML21110-1-380
  Số lượng hiện có: 20

  5,152,000

  5,152,000

 • 344

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350D
  Đen

  Mã: ML21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 10

  5,347,500

  5,347,500

 • 345

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350T
  Trắng

  Mã: ML21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  5,347,500

  5,347,500

 • 346

  TỦ TIVI ACRYLIC
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,080,200

  9,080,200

 • 347

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,766,200

  7,766,200

 • 348

  TỦ TIVI CÓ VÁCH, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS16-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,728,600

  9,728,600

 • 349

  ĐÈN BOT GLASS MT1-200

  Mã: MT20220-1-200
  Số lượng hiện có: 8

  2,714,000

  2,714,000

 • 350

  ĐÈN BÀN BOT ORANGE MT1S-310

  Mã: MT21110-1S-310
  Số lượng hiện có: 19

  3,093,500

  3,093,500

 • 351

  ĐÈN BÀN BOT YELLOW MT3S-390

  Mã: MT21110-3S-390
  Số lượng hiện có: 20

  3,093,500

  3,093,500

 • 352

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350D
  Đen

  Mã: MT21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 353

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350T
  Trắng

  Mã: MT21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 354

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  1200x100x17

  Mã: NC1200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  159,000

  159,000

 • 355

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2000x100x17

  Mã: NC2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  263,000

  263,000

 • 356

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2400x100x17

  Mã: NC2400_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  315,000

  315,000

 • 357

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  800x100x17

  Mã: NC800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  108,000

  108,000

 • 358

  CHÂN BÀN TĂNG ĐƠ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 3 màu gồm trắng, đen và bạc

  Mã: PBA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 359

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 310

  Mã: PBA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  215,050

  215,050

 • 360

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 720

  Mã: PBA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  308,550

  308,550

 • 361

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 2 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  125,400

  125,400

 • 362

  BẢN LỀ HETTICH GIẢM CHẤN CÁNH GÓC
  Bộ 4 cái

  Mã: PBL002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  450,000

  450,000

 • 363

  RAY ÂM HAFELE GIẢM CHẤN
  Ray bi 03 tầng

  Mã: PBL003
  Số lượng hiện có: 10

  95,000

  95,000

 • 364

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 4 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 365

  RAY CỬA LÙA HETTICH
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: PBL005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,600,000

  3,600,000

 • 366

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas sắt sơn tĩnh điện. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  150,000

 • 367

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas gỗ sơn trắng. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  200,000

 • 368

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas với chất liệu kim loại si. Size L280mm

  Mã: PKC003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  380,000

 • 369

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas âm sắt sơn tĩnh điện

  Mã: PKC004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 370

  TI REN
  Ti gắn đợt treo trường, bộ 2 cái

  Mã: PKC005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  80,000

 • 371

  TAY NẮM

  Mã: PN01MH
  Số lượng hiện có: 23

  19,000

  19,000

 • 372

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L375 x W290 x H135mm

  Mã: PNB001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  850,000

  850,000

 • 373

  KỆ TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu gỗ ghép thông sơn PU. Size: L800 x W130 x H 750

  Mã: PNB002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,950,000

  2,950,000

 • 374

  KỆ ÚP CHÉN GÓC DƯỚI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: D80mm

  Mã: PNB011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  3,400,000

 • 375

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L350 x W260 x H370mm

  Mã: PNB013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 376

  MÓC TREO +THANH TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  150,000

 • 377

  KHAY TRÁI CÂY
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  580,000

 • 378

  CHẬU KIM LOẠI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện.

  Mã: PNB017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  650,000

 • 379

  TẤM LÓT
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa. Size: L1540 x H504mm

  Mã: PNB018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  240,000

 • 380

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu Inox.

  Mã: PNB019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 381

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L800 x H200mm

  Mã: PNB020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 382

  KHAY NHỰA
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa trắng. Size: L510 x W500mm

  Mã: PNB021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 383

  TẤM NHÔM LÓT BẾP DƯỚI
  Sử dụng chống nước cho Bếp dưới- Bồn rửa chén

  Mã: PNB024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 384

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 400
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  70,000

 • 385

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 600
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  90,000

 • 386

  CUỘN NHỰA LÓT TỦ BẾP
  Sử dụng chống nước cho Tủ bếp

  Mã: PNB027
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  320,000

 • 387

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan với chất liệu Inox. Size: D460 x H330mm

  Mã: PNT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  550,000

 • 388

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Phụ kiện treo khăn chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: W460mm x H250mm

  Mã: PNT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 389

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Phụ kiện để khăn, xếp khăn, chịu lực max 10kg

  Mã: PNT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 390

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Để khăn với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L646 x W140mm

  Mã: PNT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 391

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Kệ sà bông với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L120 x W300 x H150mm

  Mã: PNT006
  Số lượng hiện có: 5

  750,000

  750,000

 • 392

  GƯƠNG SOI THÔNG MINH
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan, chất liệu Inox. Size: D170mm

  Mã: PNT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 393

  TỦ LAVABO
  Tủ cho lavabo chất liệu MFC chống ẩm.

  Mã: PNT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 394

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Kệ chứa đồ linh tinh cho phòng tắm

  Mã: PNT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 395

  TỦ GƯƠNG WC
  Sử dụng cho WC hoặc Bàn trang điểm

  Mã: PNT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,650,000

  1,650,000

 • 396

  TỦ GƯƠNG WC

  Mã: PNT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 397

  TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ. Size: L370x W460x H 550mm

  Mã: PPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 398

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 399

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 400

  MÁNG TREO QUẦN
  Sử dụng cho Modun tủ áo 1000

  Mã: PTA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  900,000

 • 401

  KHAY TỦ ÁO VẢI
  Dùng đựng phụ kiện tranf sức

  Mã: PTA008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 402

  NGĂN GIÀY TỦ ÁO
  Kích thuóc 1000x350

  Mã: PTA017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 403

  TẤM PVC GIẢ ĐÁ

  Mã: PVCDA
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 404

  RAY CỬA LÙA ÂM ĐÀI LOAN
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: RCLÂĐL638
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  420,000

  420,000

 • 405

  MÀN CỬA 2 LỚP
  Rèm chống nắng, Rèm voan Việt Nam

  Mã: REM2LOP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 406

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Trắng

  Mã: RX-12WT
  Số lượng hiện có: 10

  4,335,500

  4,335,500

 • 407

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-12WXD
  Số lượng hiện có: 10

  4,335,500

  4,335,500

 • 408

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xám nhạt

  Mã: RX-TX
  Số lượng hiện có: 10

  2,334,500

  2,334,500

 • 409

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-TXD
  Số lượng hiện có: 10

  2,334,500

  2,334,500

 • 410

  SOFA BED
  Sofa nhập khẩu, chất liệu mút bọc vải, chân có bánh xe và có thể điều chỉnh thành ghế sofa hoặc giường ngủ. Size: L2000 x W1500mm

  Mã: SOF002
  Số lượng hiện có: 2

  12,000,000

  12,000,000

 • 411

  BÀN SOFA
  Đỏ

  Mã: SOF003
  Số lượng hiện có: 2

  3,200,000

  3,200,000

 • 412

  BÀN ĐIỆN THOẠI-TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Bàn Sofa hoặc tủ đầu giường.

  Mã: SOF005
  Số lượng hiện có: 2

  1,500,000

  1,500,000

 • 413

  BÀN SOFA
  chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.

  Mã: SOF006
  Số lượng hiện có: 5

  1,700,000

  1,700,000

 • 414

  BÀN SOFA
  Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor

  Mã: SOF007
  Số lượng hiện có: 2

  2,800,000

  2,800,000

 • 415

  BÀN SOFA
  Trắng

  Mã: SOF008
  Số lượng hiện có: 5

  3,200,000

  3,200,000

 • 416

  ÁO SOFA NẰM
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,350,000

  1,350,000

 • 417

  ÁO SOFA TAY
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  380,000

 • 418

  ÁO SOFA ĐƠN
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: 193

  1,000,000

  1,000,000

 • 419

  SOFA ĐƠN
  Chưa ghép tay, áo rời

  Mã: SOF015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 420

  SOFA NẰM
  Sofa nẳm sử dụng riêng hoặc cho bộ sofa góc

  Mã: SOF016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 421

  SOFA GÁC CHÂN
  Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm

  Mã: SOF018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 422

  TAY SOFA
  Tay gác sử dụng cho Sofa

  Mã: SOF019
  Số lượng hiện có: 8

  1,200,000

  1,200,000

 • 423

  SOFA ĐƠN
  Sofa đơn dùng cho

  Mã: SOF020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,600,000

  6,600,000

 • 424

  SOFA ĐÔI
  Sofa đôi đã ghép tay

  Mã: SOF021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,800,000

  10,800,000

 • 425

  SOFA GÓC PHẢI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  16,800,000

  16,800,000

 • 426

  SOFA GÓC TRÁI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay trái

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  16,800,000

  16,800,000

 • 427

  SƠN NƯỚC TOÀN BỘ NHÀ
  Sơn Jotun, Bột Jotun

  Mã: SON
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  220,000

 • 428

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,622,000

  7,622,000

 • 429

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1500x620x2000

  Mã: TA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,690,000

  11,690,000

 • 430

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,343,000

  15,343,000

 • 431

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  2000x1400x2000

  Mã: TA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  18,808,000

  18,808,000

 • 432

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  1000x1400x2000

  Mã: TA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,269,000

  12,269,000

 • 433

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA006_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  14,926,000

  14,926,000

 • 434

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 1000
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA1000K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,390,000

  4,390,000

 • 435

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG
  1000x600x2000

  Mã: TA1000T
  Số lượng hiện có: 1

  2,828,000

  2,828,000

 • 436

  TỦ ÁO CHỮ C
  Dùng tạo không gian trong tủ áo 1000

  Mã: TA500CC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 437

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  816,000

  816,000

 • 438

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  816,000

  816,000

 • 439

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 500
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA500K
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 440

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG
  500x600x2000

  Mã: TA500T
  Số lượng hiện có: 3

  2,122,000

  2,122,000

 • 441

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, MELAMINE
  1900x750

  Mã: TA750CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,189,000

  1,189,000

 • 442

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x200

  Mã: TAB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,078,000

  1,078,000

 • 443

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x317

  Mã: TAB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,646,000

  1,646,000

 • 444

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x480

  Mã: TAB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,943,000

  1,943,000

 • 445

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x350x6407

  Mã: TAB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,549,000

  2,549,000

 • 446

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x510

  Mã: TAB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,027,200

  2,027,200

 • 447

  TỦ ÁO GÓC, THÙNG

  Mã: TAGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,280,000

  1,280,000

 • 448

  TỦ ÁO MASTER MELAMINE

  Mã: TAMTSC-03-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  19,947,000

  19,947,000

 • 449

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  1000x600x800

  Mã: TAN1000T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,525,000

  1,525,000

 • 450

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  500x600x800

  Mã: TAN500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,063,000

  1,063,000

 • 451

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, ACRYLIC
  500x800

  Mã: TANC_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  803,000

  803,000

 • 452

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, MELAMINE
  500x800

  Mã: TANC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  354,000

  354,000

 • 453

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD1LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,179,000

  3,179,000

 • 454

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  161,000

  161,000

 • 455

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  200x600x820

  Mã: TBD200T
  Số lượng hiện có: 1

  751,000

  751,000

 • 456

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, 2 HỘC KÉO, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD2LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,853,000

  3,853,000

 • 457

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  297,000

  297,000

 • 458

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 400

  Mã: TBD400HK
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  230,000

  230,000

 • 459

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  400x600x820

  Mã: TBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  900,000

 • 460

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  331,000

  331,000

 • 461

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  433,000

  433,000

 • 462

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  600x600x820

  Mã: TBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,050,000

  1,050,000

 • 463

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  800x600x820

  Mã: TBD800T
  Số lượng hiện có: 3

  1,200,000

  1,200,000

 • 464

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  900x600x820

  Mã: TBD900T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,275,000

  1,275,000

 • 465

  CÁNH BẾP TỦ ĐỨNG, MELAMINE
  1160x600x17

  Mã: TBDC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  712,000

  712,000

 • 466

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, THÙNG
  1020x1020x820

  Mã: TBDGLT
  Số lượng hiện có: 8

  1,795,000

  1,795,000

 • 467

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x800

  Mã: TBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  552,000

  552,000

 • 468

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x800

  Mã: TBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  691,000

  691,000

 • 469

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  450x800

  Mã: TBT450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  381,000

  381,000

 • 470

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  260,000

  260,000

 • 471

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  600x800

  Mã: TBT600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  498,000

  498,000

 • 472

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x800

  Mã: TBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  829,000

  829,000

 • 473

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800KDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  834,000

  834,000

 • 474

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800T
  Số lượng hiện có: 7

  967,000

  967,000

 • 475

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900KDT
  Số lượng hiện có: 2

  886,000

  886,000

 • 476

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900T
  Số lượng hiện có: 4

  1,037,000

  1,037,000

 • 477

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1500

  Mã: TG01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,893,600

  7,893,600

 • 478

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1760

  Mã: TG02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,622,400

  9,622,400

 • 479

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2000

  Mã: TG03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,177,400

  10,177,400

 • 480

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2150

  Mã: TG04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,132,400

  11,132,400

 • 481

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2527

  Mã: TG05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,110,200

  13,110,200

 • 482

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1828

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,403,600

  9,403,600

 • 483

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1880

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,013,000

  10,013,000

 • 484

  TỦ GIÀY MELAMINE
  1600x840

  Mã: TGNP-B202
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,414,600

  5,414,600

 • 485

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x1966x9

  Mã: TH2000
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  427,000

  427,000

 • 486

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x366x9

  Mã: TH380
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  85,000

 • 487

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x606x9

  Mã: TH640
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 488

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x766x9

  Mã: TH800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  173,000

  173,000

 • 489

  TỦ ĐẶT TỦ LẠNH

  Mã: TL2019-RP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,866,800

  4,866,800

 • 490

  TỦ LẠNH ACRILIC

  Mã: TLAC-4-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,602,800

  6,602,800

 • 491

  TAY NẮM ÂM

  Mã: TNÂ637
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  45,500

  45,500

 • 492

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m2 (1136x450)

  Mã: TNDG1M2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 493

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m4 (1336x450)

  Mã: TNDG1M4
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  1,550,000

 • 494

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m6 (1536x450)

  Mã: TNDG1M6
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 495

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m8 (1736x450)

  Mã: TNDG1M8
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,750,000

  1,750,000

 • 496

  TAY NẮM NHÔM U

  Mã: TNNU636
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  36,000

  36,000

 • 497

  GHẾ ĂN VINCI
  Nâu

  Mã: TO-12WN
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 498

  GHẾ ĂN VINCI
  Trắng

  Mã: TO-12WT
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 499

  GHẾ ĂN VINCI
  Xanh cốm

  Mã: TO-12WX
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 500

  TẤM ỐP VAI GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 100

  Mã: TOH20010_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  226,000

  226,000

 • 501

  TẤM ỐP HÔNG GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 350

  Mã: TOH20035_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  609,000

  609,000

 • 502

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  9,500,000

 • 503

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  9,500,000

 • 504

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 505

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 506

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 507

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 508

  TRÁM TƯỜNG ĐI DÂY MÁY LẠNH
  Trám vữa, trét bột, sơn dặm

  Mã: TRAM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  2,000,000

 • 509

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Giật cấp toàn nhà

  Mã: TRANGC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  178,250

  178,250

 • 510

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Trần phẳng, đơn giản

  Mã: TRANTC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  155,000

  155,000

 • 511

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xanh cốm

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 512

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xám

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 513

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đỏ

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 4

  1,805,500

  1,805,500

 • 514

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đen

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 4

  1,805,500

  1,805,500

 • 515

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1800x200x2400

  Mã: TTB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,638,400

  9,638,400

 • 516

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,956,400

  7,956,400

 • 517

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,591,600

  8,591,600

 • 518

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,729,600

  7,729,600

 • 519

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,336,400

  9,336,400

 • 520

  KHUNG ẢNH
  Phù hợp treo ảnh Gia đình

  Mã: TTK001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  500,000

 • 521

  THẢM
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  2,700,000

 • 522

  THẢM TRÒN
  Thảm xuất xứ Thổ Nhị Kỳ

  Mã: TTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,200,000

  6,200,000

 • 523

  THẢM CHỮ NHẬT
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  2,700,000

 • 524

  THẢM
  Thảm hoa văn.

  Mã: TTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  2,000,000

 • 525

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN

  Mã: TTV-01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,026,000

  6,026,000

 • 526

  CÁNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x320

  Mã: TTV320C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  360,000

 • 527

  CẢNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x380

  Mã: TTV380C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  440,000

 • 528

  CÁNH TỦ TIVI, ACRYLIC
  600x640

  Mã: TTV640C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  720,000

  720,000

 • 529

  TỦ TIVI DƯỚI SR
  2400x370x400

  Mã: TTVD-SR-1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,706,600

  3,706,600

 • 530

  TỦ TIVI TRÊN
  2400x220x400

  Mã: TTVDL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,432,600

  3,432,600

 • 531

  TỦ TIVI DƯỚI MELAMINE

  Mã: TTVL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,782,600

  3,782,600

 • 532

  TỦ TIVI NHÀ MẪU 2

  Mã: TTVNM-T5-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,171,000

  6,171,000

 • 533

  TỦ TIVI NHÀ MẪU

  Mã: TTVNMT5
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  14,091,200

  14,091,200

 • 534

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x350

  Mã: TV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,943,600

  4,943,600

 • 535

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,933,400

  7,933,400

 • 536

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,505,600

  8,505,600

 • 537

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,544,400

  8,544,400

 • 538

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,563,800

  10,563,800

 • 539

  TỦ TIVI 11 MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV11-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,503,200

  8,503,200

 • 540

  TỦ TIVI-MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV12-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,737,000

  5,737,000

 • 541

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV14-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,020,400

  7,020,400

 • 542

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV15-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,145,200

  6,145,200

 • 543

  TỦ TIVI MELAMINE

  Mã: TV17-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,929,200

  5,929,200

 • 544

  TỦ TIVI ACRYLIC

  Mã: TV18-2018-AL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,759,400

  9,759,400

 • 545

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV24-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,122,400

  9,122,400

 • 546

  TỦ TIVI MELAMINE
  Ngang từ 1200-1500

  Mã: TV4-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,818,800

  4,818,800

 • 547

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV5-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,827,400

  6,827,400

 • 548

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV8-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,746,000

  8,746,000

 • 549

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV9-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,154,000

  10,154,000

 • 550

  TỦ TIVI PHÒNG KHÁCH
  2400x370x400

  Mã: TVSC-1-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,706,600

  3,706,600

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular