Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Giá Chiết khấu

 • 1

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m2

  Mã: DGN1M2_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  698,843

  698,843

 • 2

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m4

  Mã: DGN1M4_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  796,442

  796,442

 • 3

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m6

  Mã: DGN1M6_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  894,041

  894,041

 • 4

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m8

  Mã: DGN1M8_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  991,640

  991,640

 • 5

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x34

  Mã: DT22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  317,844

  317,844

 • 6

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1834x220x34

  Mã: DT22180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  466,380

  466,380

 • 7

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x34

  Mã: DT2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  169,308

  169,308

 • 8

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x34

  Mã: DT37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  487,305

  487,305

 • 9

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1834x370x34

  Mã: DT37180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  714,141

  714,141

 • 10

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x34

  Mã: DT3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  260,469

  260,469

 • 11

  ĐỢT TỦ ÁO 500
  466x576

  Mã: DTA500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  113,391

  113,391

 • 12

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 200

  Mã: DTBD200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  64,168

  64,168

 • 13

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 400

  Mã: DTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  119,026

  119,026

 • 14

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 600

  Mã: DTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  173,884

  173,884

 • 15

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 800

  Mã: DTBD800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  290,000

  290,000

 • 16

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 200

  Mã: DTBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  42,000

  42,000

 • 17

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 400

  Mã: DTBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  85,000

 • 18

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 600

  Mã: DTBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  128,000

  128,000

 • 19

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 800

  Mã: DTBT800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  171,000

  171,000

 • 20

  ĐỢT TỦ TIVI DƯỚI
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,605

  80,605

 • 21

  ĐỢT TỦ TIVI TRÊN
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVTT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  49,664

  49,664

 • 22

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m2

  Mã: G1M2T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,983,770

  1,983,770

 • 23

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m4

  Mã: G1M4T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,231,212

  2,231,212

 • 24

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m6

  Mã: G1M6T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,478,654

  2,478,654

 • 25

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m8

  Mã: G1M8T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,726,096

  2,726,096

 • 26

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc biên

  Mã: HKGMB_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,921

  90,921

 • 27

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc giữa

  Mã: HKGMG_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,896

  90,896

 • 28

  HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ

  Mã: HKGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  242,330

  242,330

 • 29

  MẶT HỘC KÉO TỦ ÁO, MELAMINE
  464x238x17

  Mã: HKTAM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  67,750

  67,750

 • 30

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: HKTBD400M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  185,000

  185,000

 • 31

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 400

  Mã: HKTBD400M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  57,454

  57,454

 • 32

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: HKTBD600M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  277,000

  277,000

 • 33

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  83,080

  83,080

 • 34

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 800

  Mã: HKTBD800M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  108,706

  108,706

 • 35

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  108,706

  108,706

 • 36

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE

  Mã: HKTTVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  126,312

  126,312

 • 37

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, ACRYLIC
  1900x500

  Mã: TA500CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,905,000

  1,905,000

 • 38

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, ACRYLIC
  498x18x1898

  Mã: TA500C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,905,000

  1,905,000

 • 39

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, ACRYLIC
  1900x750

  Mã: TA750CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,858,000

  2,858,000

 • 40

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  277,000

  277,000

 • 41

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  554,000

  554,000

 • 42

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  623,000

  623,000

 • 43

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  831,000

  831,000

 • 44

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, THÙNG
  1020x600x820

  Mã: TBDGIT
  Số lượng hiện có: 7

  950,751

  950,751

 • 45

  CÁNH BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  250x800

  Mã: TBT250C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  402,000

  402,000

 • 46

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, GÓC L
  250x800

  Mã: TBT250C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  115,460

  115,460

 • 47

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  400x800

  Mã: TBT400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  642,000

  642,000

 • 48

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  400x800

  Mã: TBT400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  171,741

  171,741

 • 49

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  450x800

  Mã: TBT450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  722,000

  722,000

 • 50

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  482,000

  482,000

 • 51

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  600x800

  Mã: TBT600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  963,000

  963,000

 • 52

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  642,000

  642,000

 • 53

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  171,741

  171,741

 • 54

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, THÙNG
  620x620x800

  Mã: TBTGLT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  777,906

  777,906

 • 55

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  100x2400

  Mã: TOH10240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  174,600

  174,600

 • 56

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  1200x2400

  Mã: TOH120240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,245,888

  1,245,888

 • 57

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  220x2400

  Mã: TOH22240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  303,250

  303,250

 • 58

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x220

  Mã: TOH2238_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  69,934

  69,934

 • 59

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x220

  Mã: TOH2264_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  113,557

  113,557

 • 60

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  370x2400

  Mã: TOH37240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  464,062

  464,062

 • 61

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x370

  Mã: TOH3738_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  82,221

  82,221

 • 62

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x370

  Mã: TOH3764_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  178,729

  178,729

 • 63

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN ACRYLIC
  370x800

  Mã: TOH3780_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  609,000

  609,000

 • 64

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN MELAMINE
  370x800

  Mã: TOH3780_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  161,614

  161,614

 • 65

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, ACRYLIC
  620x2000

  Mã: TOH62200_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,487,000

  2,487,000

 • 66

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, MELAMINE
  620x2000

  Mã: TOH62200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  612,970

  612,970

 • 67

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  620x2400

  Mã: TOH62240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,082

  732,082

 • 68

  HÔNG TỦ NÓC, ACRYLIC
  620x800

  Mã: TOH6280_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  955,000

  955,000

 • 69

  HÔNG TỦ NÓC, MELAMINE
  620x800

  Mã: TOH6280_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  255,634

  255,634

 • 70

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI ACRYLIC
  620x820

  Mã: TOH6282_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,020,000

  1,020,000

 • 71

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI MELAMINE
  620x820

  Mã: TOH6282_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  261,589

  261,589

 • 72

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x17

  Mã: TON22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  213,218

  213,218

 • 73

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  2434x220x17

  Mã: TON22240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  408,850

  408,850

 • 74

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x17

  Mã: TON2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  112,550

  112,550

 • 75

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x17

  Mã: TON37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  334,969

  334,969

 • 76

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  2434x370x17

  Mã: TON37240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  641,662

  641,662

 • 77

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x17

  Mã: TON3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  177,151

  177,151

 • 78

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600x380

  Mã: TTV380C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  125,735

  125,735

 • 79

  TỦ TIVI TREO 380, THÙNG
  600X200X380

  Mã: TTV602038T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  318,600

  318,600

 • 80

  TỦ TIVI TREO 640, THÙNG
  600X200X640

  Mã: TTV602064T
  Số lượng hiện có: 25

  406,139

  406,139

 • 81

  TỦ TIVI DƯỚI 380, THÙNG
  600X350X380

  Mã: TTV603538T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  464,054

  464,054

 • 82

  TỦ TIVI DƯỚI 640, THÙNG
  600X350X640

  Mã: TTV603564T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  579,966

  579,966

 • 83

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600X640

  Mã: TTV640C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,670

  200,670

 • 84

  GHẾ APP
  Màu be

  Mã: 207-APPB
  Số lượng hiện có: 1

  1,069,500

  1,069,500

 • 85

  GHẾ APP
  Trắng

  Mã: 207-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 86

  GHẾ APP
  Xám nhạt

  Mã: 207-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 87

  GHẾ STOLA
  Màu be

  Mã: 211-DPPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 88

  GHẾ STOLA
  Trắng

  Mã: 211-DPPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 89

  GHẾ VOLTA
  Trắng

  Mã: 222-DPC-215T
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 90

  GHẾ VOLTA
  Xám nhạt

  Mã: 222-DPC-215X
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 91

  GHẾ CUBE
  Nệm xanh

  Mã: 225-DCV1
  Số lượng hiện có: 1

  2,334,500

  2,334,500

 • 92

  GHẾ CUBE
  Nệm đỏ

  Mã: 225-DCV2
  Số lượng hiện có: 2

  2,334,500

  2,334,500

 • 93

  GHẾ MBROBA
  Màu be

  Mã: 241-APPB
  Số lượng hiện có: 19

  1,403,000

  1,403,000

 • 94

  GHẾ MBROBA
  Trắng

  Mã: 241-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 95

  GHẾ MBROBA
  Xanh (Slate)

  Mã: 241-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 96

  GHẾ KURT
  màu be

  Mã: 242-UPPB
  Số lượng hiện có: 2

  2,794,500

  2,794,500

 • 97

  GHẾ KURT
  XANH DƯƠNG

  Mã: 242-UPPT
  Số lượng hiện có: 5

  2,794,500

  2,794,500

 • 98

  GHẾ KURT
  Màu XANH LÁ

  Mã: 242-UPPX
  Số lượng hiện có: 1

  2,794,500

  2,794,500

 • 99

  GHẾ POLANKA
  Kem ấm

  Mã: 252-APPK
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 100

  GHẾ POLANKA
  Trắng

  Mã: 252-APPT
  Số lượng hiện có: 12

  1,403,000

  1,403,000

 • 101

  GHẾ POLANKA
  Xám nhạt

  Mã: 252-APPX
  Số lượng hiện có: 18

  1,403,000

  1,403,000

 • 102

  GHẾ MARIOCIONI
  Cam đất

  Mã: 253-APPC
  Số lượng hiện có: 8

  1,403,000

  1,403,000

 • 103

  GHẾ MARIOCIONI
  Xanh đất

  Mã: 253-APPX
  Số lượng hiện có: 7

  1,403,000

  1,403,000

 • 104

  GHẾ SEDSED
  Màu be

  Mã: 256-DPPB
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 105

  GHẾ SEDSED
  Nâu

  Mã: 256-DPPN
  Số lượng hiện có: 20

  1,472,000

  1,472,000

 • 106

  GHẾ SEDSED
  Trắng

  Mã: 256-DPPT
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 107

  GHẾ SEDSED
  Xanh (Slate)

  Mã: 256-DPPX
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 108

  GHẾ KRAVITZ
  Màu be

  Mã: 262-APPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,207,500

  1,207,500

 • 109

  GHẾ KRAVITZ
  Trắng

  Mã: 262-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,562,130

  1,562,130

 • 110

  GHẾ CALLISTO
  Xám nhạt

  Mã: 267-DPPX
  Số lượng hiện có: 7

  1,736,500

  1,736,500

 • 111

  GHẾ CALLISTO
  Đen

  Mã: 267-DPPĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,736,500

  1,736,500

 • 112

  GHẾ OMAH
  Cam đất (Ginger)

  Mã: 284-APPC
  Số lượng hiện có: 9

  1,265,000

  1,265,000

 • 113

  GHẾ OMAH
  Trắng

  Mã: 284-APPT
  Số lượng hiện có: 13

  1,265,000

  1,265,000

 • 114

  GHẾ OMAH
  Xám nhạt

  Mã: 284-APPX
  Số lượng hiện có: 15

  1,265,000

  1,265,000

 • 115

  GHẾ PICK AND ROLL
  Trắng

  Mã: 285-DPPT
  Số lượng hiện có: 7

  2,334,500

  2,334,500

 • 116

  GHẾ PICK AND ROLL
  Xanh lá

  Mã: 285-DPPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,334,500

  2,334,500

 • 117

  GHẾ ESTATE
  Rêu xám

  Mã: 291-APPR
  Số lượng hiện có: 17

  1,403,000

  1,403,000

 • 118

  GHẾ ESTATE
  Xám nhạt

  Mã: 291-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 119

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Trắng

  Mã: 293-APPT
  Số lượng hiện có: 7

  1,472,000

  1,472,000

 • 120

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Xám

  Mã: 293-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 121

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Be

  Mã: 293-DPP9B
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 122

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Trắng

  Mã: 293-DPP9T
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 123

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Xanh dương

  Mã: 293-DPP9XD
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 124

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Đỏ

  Mã: 293-DPP9Đ
  Số lượng hiện có: 8

  2,403,500

  2,403,500

 • 125

  GHẾ CLIDE CHÂN SẮT

  Mã: 293-MPP
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 126

  GHẾ TULIP
  Trong

  Mã: 297-DCV-PC
  Số lượng hiện có: 40

  2,863,500

  2,863,500

 • 127

  GHẾ TULIP
  Trắng

  Mã: 297-DCV-PP
  Số lượng hiện có: 3

  2,530,000

  2,530,000

 • 128

  GHẾ BAR TRIO
  Có nệm

  Mã: 301-DCV
  Số lượng hiện có: 1

  1,863,000

  1,863,000

 • 129

  GHẾ BAR TRIO
  Mặt gỗ

  Mã: 301-DPP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,736,500

  1,736,500

 • 130

  GHẾ ACIAPEL
  Màu be

  Mã: 304-APPB
  Số lượng hiện có: 6

  1,265,000

  1,265,000

 • 131

  GHẾ ACIAPEL
  Trắng

  Mã: 304-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,265,000

  1,265,000

 • 132

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Trắng

  Mã: 305-ACVT
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 133

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Xám nhạt

  Mã: 305-ACVX
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 134

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Đen

  Mã: 305-ACVĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 135

  GHẾ ĂN WOODY PAPATYA

  Mã: 306-ACV
  Số lượng hiện có: 1

  1,863,000

  1,863,000

 • 136

  GHẾ GLUCK
  Màu xám (Mill)

  Mã: 307-APPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,472,000

  1,472,000

 • 137

  GHẾ GLUCK
  Trắng

  Mã: 307-APPT
  Số lượng hiện có: 15

  1,472,000

  1,472,000

 • 138

  GHẾ GLUCK
  Xám nhạt (L.G)

  Mã: 307-APPX
  Số lượng hiện có: 6

  1,472,000

  1,472,000

 • 139

  GHẾ GLUCK
  Đen

  Mã: 307-APPĐ
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 140

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Hồng

  Mã: 309-APPH
  Số lượng hiện có: 2

  736,000

  736,000

 • 141

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh dương

  Mã: 309-APPXD
  Số lượng hiện có: 2

  736,000

  736,000

 • 142

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh lá

  Mã: 309-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 143

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Đỏ

  Mã: 309-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 144

  GHẾ RATTAN
  Rêu xám

  Mã: 313-CPPRX
  Số lượng hiện có: 19

  1,541,000

  1,541,000

 • 145

  GHẾ RATTAN
  Xám nhạt

  Mã: 313-CPPX
  Số lượng hiện có: 19

  1,541,000

  1,541,000

 • 146

  GHẾ LIPPERLI
  Cam đất

  Mã: 314-APPCĐ
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 147

  GHẾ LIPPERLI
  Rêu xám

  Mã: 314-APPRX
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 148

  GHẾ LIPPERLI
  Trắng

  Mã: 314-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 149

  GHẾ BALDIR
  Cam nhạt

  Mã: 315-APPC
  Số lượng hiện có: 4

  1,403,000

  1,403,000

 • 150

  GHẾ BALDIR
  Trắng

  Mã: 315-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  1,403,000

  1,403,000

 • 151

  GHẾ BALDIR
  Xanh lá

  Mã: 315-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  1,403,000

  1,403,000

 • 152

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Xám nhạt

  Mã: 316-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,139,000

  2,139,000

 • 153

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Đen

  Mã: 316-APPĐ
  Số lượng hiện có: 7

  2,777,121

  2,777,121

 • 154

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Hồng

  Mã: 319-APPH
  Số lượng hiện có: 3

  805,000

  805,000

 • 155

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Vàng

  Mã: 319-APPV
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 156

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh dương

  Mã: 319-APPXD
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 157

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh lá

  Mã: 319-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 158

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Đỏ

  Mã: 319-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 159

  TAB BAGUS
  Cam

  Mã: 513-APPC
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 160

  TAB BAGUS
  Trắng

  Mã: 513-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  874,000

  874,000

 • 161

  TAB BAGUS
  Xanh lá

  Mã: 513-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 162

  TAB BAGUS
  Xanh dương

  Mã: 513-APPXĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 163

  TAB BAGUS
  Đen

  Mã: 513-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 164

  TAB TASTE
  Trắng

  Mã: 520-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 165

  TAB TASTE
  Xám nhạt

  Mã: 520-APPX
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 166

  TAB TASTE
  Đen

  Mã: 520-APPĐ
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 167

  SOFA CLOUD
  Navy Blue

  Mã: A.CH.02.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 168

  SOFA CLOUD
  Congrete Grey

  Mã: A.CH.02.01.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 169

  SOFA CLOUD
  Tiffany Blue

  Mã: A.CH.02.01.N.F07
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 170

  SOFA CLOUD
  Blue Suede

  Mã: A.CH.02.01.N.F10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 171

  SOFA ORBIT
  Navy Blue

  Mã: A.CH.02.02.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 172

  SOFA ORBIT
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.02.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 173

  SOFA ORBIT
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.02.02.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 174

  SOFA ORBIT
  Process Black

  Mã: A.CH.02.02.N.L01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  19,990,000

  19,990,000

 • 175

  SOFA BAS
  Deep Blue

  Mã: A.CH.02.03.N.F05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 176

  SOFA BAS
  Purple Fig

  Mã: A.CH.02.03.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 177

  SOFA BAS
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.02.03.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 178

  SOFA BAS
  Process Black

  Mã: A.CH.02.03.N.L01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 179

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 180

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.01.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 181

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.01.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,990,000

  3,990,000

 • 182

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.02.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,190,000

  3,190,000

 • 183

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,190,000

  3,190,000

 • 184

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.02.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,690,000

  3,690,000

 • 185

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.03.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 186

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.03.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 187

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.03.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,990,000

  3,990,000

 • 188

  SOFA KANT
  Soft Grey

  Mã: A.SO.01.01.N.F01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 189

  SOFA KANT
  Navy Blue

  Mã: A.SO.01.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 190

  SOFA KANT
  Congrete Grey

  Mã: A.SO.01.01.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 191

  SOFA KANT
  Purple Fig

  Mã: A.SO.01.01.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 192

  SOFA KANT
  Deep Brown

  Mã: A.SO.01.01.N.L02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  41,990,000

  41,990,000

 • 193

  SOFA JOY
  Soft Grey

  Mã: A.SO.01.02.N.F01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 194

  SOFA JOY
  Bright Red

  Mã: A.SO.01.02.N.F04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 195

  SOFA JOY
  Concrete Grey

  Mã: A.SO.01.02.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  37,990,000

  37,990,000

 • 196

  SOFA JOY
  Autumn

  Mã: A.SO.01.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 197

  SOFA JOY
  Blue Suede

  Mã: A.SO.01.02.N.F10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 198

  SOFA DELA
  Deep Blue

  Mã: A.SO.01.03.N.F05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 199

  SOFA DELA
  Tiffany Blue

  Mã: A.SO.01.03.N.F07
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 200

  SOFA DELA
  Purple Fig

  Mã: A.SO.01.03.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 201

  SOFA DELA
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.SO.01.03.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 202

  SOFA JOY
  Deep Brown

  Mã: A.SO.01.2.N.L02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  37,990,000

  37,990,000

 • 203

  THẢM AKA_73005961
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: AKA_73005961
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,900,000

  4,900,000

 • 204

  BÀN ĂN

  Mã: BA-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 205

  BÀN ĂN 01

  Mã: BA01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 206

  BÀN ĂN 02

  Mã: BA02-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 207

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 4 ghế

  Mã: BACGS358
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 208

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 6 ghế

  Mã: BACGS6GHE
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  7,800,000

 • 209

  THẢM BATAK_38118232
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: BATAK_38118232
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,200,000

  8,200,000

 • 210

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám nhạt HE492-08

  Mã: BAY-YHE492-08
  Số lượng hiện có: 1

  5,934,000

  5,934,000

 • 211

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám HE492-09

  Mã: BAY-YHE492-09
  Số lượng hiện có: 5

  5,934,000

  5,934,000

 • 212

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám đậm HE492-10

  Mã: BAY-YHE492-10
  Số lượng hiện có: 10

  5,934,000

  5,934,000

 • 213

  BEN HƠI HAFELE
  100N

  Mã: BENH100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 214

  BEN HƠI HAFELE
  60N

  Mã: BENH60
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 215

  BEN HƠI HAFELE
  80N

  Mã: BENH80
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 216

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1800x620x2350

  Mã: BEP01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,864,133

  8,864,133

 • 217

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,170,095

  11,170,095

 • 218

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1600x620x2350

  Mã: BEP03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,453,304

  7,453,304

 • 219

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2000x620x2350

  Mã: BEP04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,954,963

  9,954,963

 • 220

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,989,726

  8,989,726

 • 221

  TỦ BẾP (KHU LẠNH), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,119,523

  9,119,523

 • 222

  TỦ BẾP (KHU NÓNG), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,957,294

  8,957,294

 • 223

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Trắng

  Mã: BIRDT
  Số lượng hiện có: 14

  138,000

  138,000

 • 224

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xám

  Mã: BIRDX
  Số lượng hiện có: 5

  138,000

  138,000

 • 225

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xanh cốm

  Mã: BIRDXC
  Số lượng hiện có: 7

  138,000

  138,000

 • 226

  BÓNG LED GÀI
  Dùng cho đèn chùm

  Mã: BLEG1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  45,000

  45,000

 • 227

  BÓNG LED ĐUÔI LỚN

  Mã: BLEG2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  90,000

 • 228

  TAY NÂNG BLUM 2 CÁNH
  Dùng nâng 2 cánh tủ bếp trên

  Mã: BLUM.HF25
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  4,000,000

 • 229

  BÀN LÀM VIỆC
  Bàn làm việc cho 1 người

  Mã: BLV003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,850,000

  2,850,000

 • 230

  TỦ THẤP BÀN LÀM VIỆC

  Mã: BLV004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 231

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1000x520x767

  Mã: BLV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,565,530

  1,565,530

 • 232

  BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE
  1000x520x167

  Mã: BLV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,260,394

  1,260,394

 • 233

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1483x520x767

  Mã: BLV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,785,984

  2,785,984

 • 234

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x2000

  Mã: BLV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,000,034

  3,000,034

 • 235

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1500x520x2000

  Mã: BLV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,429,747

  5,429,747

 • 236

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1600x520x2000

  Mã: BLV06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,216,495

  4,216,495

 • 237

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x600x2000

  Mã: BLV07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,376,512

  4,376,512

 • 238

  BÀN LÀM VIỆC CHÂN TĂNG ĐƠ

  Mã: BLVCTĐ894
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  3,400,000

 • 239

  BÀN LÀM VIỆC, THÙNG
  483x500x150

  Mã: BLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  116,832

  116,832

 • 240

  BÀN SOFA

  Mã: BSF-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 241

  BÀN SOFA 01

  Mã: BSF01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 242

  BÀN ĂN 4 GHẾ

  Mã: BĂ4G3347
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,800,000

  4,800,000

 • 243

  BÀN ĂN 6 GHẾ

  Mã: BĂ6G3346
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,800,000

  4,800,000

 • 244

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 245

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,700,000

  6,700,000

 • 246

  Ô TRANG TRÍ - KỆ

  Mã: CAMPUS
  Số lượng hiện có: 33

  943,000

  943,000

 • 247

  CHÂN BÀN GỖ SỒI
  Chân bàn ăn - Không bao gồm mặt bàn

  Mã: CBAG
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,000,000

  5,000,000

 • 248

  CHÂN TỦ BẾP DƯỚI

  Mã: CBD-N001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,000

  15,000

 • 249

  CHÂN BÀN LÀM VIỆC, TRANG ĐIỂM, MELAMINE
  750x520x17

  Mã: CBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  205,312

  205,312

 • 250

  CHAI FORM GẮN CỬA
  Dùng để bắn vô khe hở cửa và tường. 2 chai/ 01 cửa

  Mã: CFGC639
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  160,000

  160,000

 • 251

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Trắng

  Mã: CR-02-80T
  Số lượng hiện có: 4

  4,209,000

  4,209,000

 • 252

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Đen

  Mã: CR-02-80Đ
  Số lượng hiện có: 5

  4,209,000

  4,209,000

 • 253

  GHẾ NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI
  Trắng

  Mã: CT-382
  Số lượng hiện có: 11

  1,541,000

  1,541,000

 • 254

  BÀN NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI

  Mã: CT-395
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  736,000

  736,000

 • 255

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Trắng

  Mã: CU-MT
  Số lượng hiện có: 4

  667,000

  667,000

 • 256

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Đen

  Mã: CU-MĐ
  Số lượng hiện có: 7

  667,000

  667,000

 • 257

  CỬA MDF PHỦ MELAMINE
  Cửa công nghiệp MDF 100% bao gồm khung + cánh

  Mã: CUAMDF
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 258

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Granite tự nhiên

  Mã: DABEPGRA
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 259

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Marble nhân tạo

  Mã: DABEPMAR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 260

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Xám

  Mã: DF-01X
  Số lượng hiện có: 10

  1,276,500

  1,276,500

 • 261

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Đen

  Mã: DF-01Đ
  Số lượng hiện có: 9

  1,276,500

  1,276,500

 • 262

  THI CÔNG ĐIỆN
  Cáp Cadivi

  Mã: DIEN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 263

  ĐÈN TỦ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 264

  ĐÈN TƯỜNG LED
  Đèn ốp tường. Size: D130mm

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 265

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn. Size: H600mm

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 266

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn led cho Tủ

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 267

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn học, đầu giường.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 268

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 269

  ĐÈN KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 500mm. Size: L550 x W38 x H10mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 270

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN
  Đèn led cho bếp trên . Size: L800 x D 26mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 271

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN - KỆ
  Đèn led cho bếp trên, Kệ trang trí

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 272

  ĐÈN TỦ- KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 1000mm.

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 273

  ĐÈN NÓC TỦ
  Đèn lẻ cho bếp trên hoặc nóc tủ áo

  Mã: DTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 274

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng .

  Mã: DTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 275

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần.

  Mã: DTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 276

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng, màu đen

  Mã: DTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 277

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng.

  Mã: DTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,800,000

  2,800,000

 • 278

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng. Size: H1590mm

  Mã: DTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,200,000

  2,200,000

 • 279

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng: Size: H1660mm

  Mã: DTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 280

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần bàn ăn, khách.

  Mã: DTT013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 281

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần phòng khách, bàn ăn.

  Mã: DTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,200,000

  5,200,000

 • 282

  ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐIỂM
  Đèn gắn trần.

  Mã: DTT016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 283

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: D220mm

  Mã: DTT017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 284

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: L170 x W1030 x H710mm

  Mã: DTT018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 285

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Dend trần.

  Mã: DTT019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 286

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 30cm

  Mã: DTT020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  550,000

 • 287

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn trần. Size: L1200 x D500 x H1800mm

  Mã: DTT021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 288

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR

  Mã: DTT022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 289

  ĐÈN KỆ TỦ 3 BÓNG
  Đèn led cho tủ trang trí. Size: D44 x H12mm

  Mã: DTT024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 290

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led tủ trang trí. Size: D44 x 12mm

  Mã: DTT025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 291

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led cho tủ trang trí đổi màu cầu vòng

  Mã: DTT026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  2,500,000

 • 292

  CÂY MÁNG ÁO

  Mã: DXF1502
  Số lượng hiện có: 8

  5,669,500

  5,669,500

 • 293

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1234x2017x350

  Mã: G01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,908,112

  3,908,112

 • 294

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1434x2017x350

  Mã: G02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,155,554

  4,155,554

 • 295

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1634x2017x350

  Mã: G03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,402,996

  4,402,996

 • 296

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1824x2017x350

  Mã: G04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,463,316

  5,463,316

 • 297

  GHẾ CHAN

  Mã: GC3531
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,900,000

  3,900,000

 • 298

  GHẾ ĐƠN WALLY
  Chân sắt

  Mã: GDW3524
  Số lượng hiện có: 8

  4,400,000

  4,400,000

 • 299

  GHẾ ĐƠN WALLY
  Chân gỗ

  Mã: GDWCG3525
  Số lượng hiện có: 8

  4,800,000

  4,800,000

 • 300

  GHẾ IKEA

  Mã: GHE002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  650,000

 • 301

  GHẾ GẤP IKEA

  Mã: GHE003
  Số lượng hiện có: 15

  870,000

  870,000

 • 302

  GHẾ ĂN

  Mã: GHE007
  Số lượng hiện có: 13

  1,000,000

  1,000,000

 • 303

  GHẾ BAR IKEA

  Mã: GHE008
  Số lượng hiện có: 10

  1,200,000

  1,200,000

 • 304

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,500,000

  10,500,000

 • 305

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 306

  GIẤY DÁN TƯỜNG

  Mã: GIAYDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  2,500,000

 • 307

  GHẾ NẰM INSPIRATION LỚN
  Tựa tay bên trái

  Mã: GNIL3530
  Số lượng hiện có: 2

  8,600,000

  8,600,000

 • 308

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên trái

  Mã: GNIN3528
  Số lượng hiện có: 2

  5,900,000

  5,900,000

 • 309

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên phải

  Mã: GNINTP3529
  Số lượng hiện có: 2

  5,900,000

  5,900,000

 • 310

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1620x2110 (nệm 1m5)

  Mã: GPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  7,800,000

 • 311

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1920x2110 (nệm 1m8)

  Mã: GPN002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,000,000

  9,000,000

 • 312

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1550x2180 (nệm 1m5)

  Mã: GPN003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,000,000

  7,000,000

 • 313

  GIƯỜNG TẦNG
  Giường tầng với chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L2000 x W900mm

  Mã: GPN005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,000,000

  12,000,000

 • 314

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN, CHÂN CÓ BÁNH XE
  930x1970x20 (nệm 900x2000)

  Mã: GPN006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  4,000,000

 • 315

  HÔNG BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE

  Mã: HBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  52,744

  52,744

 • 316

  MẶT HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE

  Mã: HKBLVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  49,104

  49,104

 • 317

  HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC

  Mã: HKBLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  137,076

  137,076

 • 318

  HỘC KÉO TỦ ÁO 500
  Có hông 2 bên

  Mã: HKTAT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  378,387

  378,387

 • 319

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 600

  Mã: HKTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  273,000

  273,000

 • 320

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 800

  Mã: HKTBD800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  356,000

  356,000

 • 321

  HỘC KÉO TỦ BẾP ĐỨNG, KHÔNG MẶT HỘC
  Dành cho tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  236,000

  236,000

 • 322

  HỘC KÉO TỦ TIVI DƯỚI

  Mã: HKTTVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  246,022

  246,022

 • 323

  KHUNG CHỮ U NGƯỢC
  Dùng cho tủ áo 1000

  Mã: KCUNT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  398,632

  398,632

 • 324

  KHUNG GƯƠNG SOI DÂY DA TRÒN

  Mã: KGSDD-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 325

  KÍNH CƯỜNG LỰC MÀU ỐP BẾP
  Kính cường lực 8ly, sơn nhũ

  Mã: KINHBEP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 326

  KÍNH TRÁNG THỦY, GƯƠNG
  Kính tráng thủy 5ly

  Mã: KINHTHUY
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 327

  KỆ LY
  Dùng treo tường trong không gian bếp - ăn

  Mã: KL680
  Số lượng hiện có: 2

  3,400,000

  3,400,000

 • 328

  KỆ TÙ TRANG TRÍ

  Mã: KT01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,965,150

  5,965,150

 • 329

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Có 3 màu đỏ, đen, trắng

  Mã: KTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 330

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas nhựa composite cho bàn thờ, kệ các loại

  Mã: KTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  40,000

  40,000

 • 331

  ĐỢT GẮN TƯỜNG VÀ BÁT TREO
  600x200x36

  Mã: KTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  680,000

  680,000

 • 332

  KỆ SÁCH
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 333

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  1,550,000

 • 334

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  2,050,000

 • 335

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,250,000

  3,250,000

 • 336

  KỆ SÁCH MODULAR - Ô GỖ
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,000

  280,000

 • 337

  NGĂN SÁCH CHỮ B
  Sử dụng để sách

  Mã: KTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 338

  KỆ SẮT PHÒNG GIẶT
  Sử dụng để máy giặt, máy hút bụi, lau nhà ...

  Mã: KTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,500,000

  5,500,000

 • 339

  KỆ SÁCH, Ô NHỰA
  Nhựa trắng dùng cho hệ kệ sách Modular.

  Mã: KTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  560,000

  560,000

 • 340

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Sắt sơn tĩnh điện và ngăn tầng kính, có 3 màu trắng, đỏ và đen. Size: L570 x H1500mm

  Mã: KTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 341

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Kệ sắt sơn tĩnh điện hai màu trắng và đỏ. Size: W510 x H1750mm

  Mã: KTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,700,000

  3,700,000

 • 342

  TỦ SẮT TRANG TRÍ
  Tủ thấp trang trí, đa năng cho các không gian.

  Mã: KTT015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 343

  LEN CHÂN TỦ
  Ốp che chân nhựa bếp, tủ kệ các loại

  Mã: LB100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  125,000

  125,000

 • 344

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x17

  Mã: MB1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  268,882

  268,882

 • 345

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  2000x520x17

  Mã: MB2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  523,162

  523,162

 • 346

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  500x520x17

  Mã: MB500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  141,742

  141,742

 • 347

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220D

  Mã: MD21162-1-220D
  Số lượng hiện có: 1

  2,771,500

  2,771,500

 • 348

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220T

  Mã: MD21162-1-220T
  Số lượng hiện có: 8

  2,771,500

  2,771,500

 • 349

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500D
  Đen

  Mã: MD21162-1-500D
  Số lượng hiện có: 9

  4,186,000

  4,186,000

 • 350

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500T
  Trắng

  Mã: MD21162-1-500T
  Số lượng hiện có: 7

  4,186,000

  4,186,000

 • 351

  ĐÈN THẢ BOT ROSE GOLD MD1-400

  Mã: MD21345-1-400
  Số lượng hiện có: 10

  3,990,500

  3,990,500

 • 352

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12T ( 02 MÀU )

  Mã: MD21350-12T
  Số lượng hiện có: 2

  6,888,500

  6,888,500

 • 353

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12D

  Mã: MD21350-12Đ
  Số lượng hiện có: 2

  6,888,500

  6,888,500

 • 354

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350D
  Đen

  Mã: MD21409-3B-350D
  Số lượng hiện có: 9

  2,840,500

  2,840,500

 • 355

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350T
  Trắng

  Mã: MD21409-3B-350T
  Số lượng hiện có: 8

  2,840,500

  2,840,500

 • 356

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380D
  Đen

  Mã: MD21467-3-380D
  Số lượng hiện có: 3

  3,415,500

  3,415,500

 • 357

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-380X
  Số lượng hiện có: 10

  3,415,500

  3,415,500

 • 358

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480D

  Mã: MD21467-3-480D
  Số lượng hiện có: 7

  4,508,000

  4,508,000

 • 359

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480X

  Mã: MD21467-3-480X
  Số lượng hiện có: 6

  4,508,000

  4,508,000

 • 360

  ĐÈN ĐỨNG BOT MUSHROOM ML1-380

  Mã: ML21110-1-380
  Số lượng hiện có: 20

  5,152,000

  5,152,000

 • 361

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350D
  Đen

  Mã: ML21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 9

  5,347,500

  5,347,500

 • 362

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350T
  Trắng

  Mã: ML21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  5,347,500

  5,347,500

 • 363

  TỦ TIVI ACRYLIC
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,374,291

  8,374,291

 • 364

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,488,701

  6,488,701

 • 365

  TỦ TIVI CÓ VÁCH, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS16-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,308,312

  6,308,312

 • 366

  ĐÈN BOT GLASS MT1-200

  Mã: MT20220-1-200
  Số lượng hiện có: 8

  2,714,000

  2,714,000

 • 367

  ĐÈN BÀN BOT ORANGE MT1S-310

  Mã: MT21110-1S-310
  Số lượng hiện có: 19

  3,093,500

  3,093,500

 • 368

  ĐÈN BÀN BOT YELLOW MT3S-390

  Mã: MT21110-3S-390
  Số lượng hiện có: 20

  3,093,500

  3,093,500

 • 369

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350D
  Đen

  Mã: MT21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 370

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350T
  Trắng

  Mã: MT21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 371

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  1200x100x17

  Mã: NC1200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  84,204

  84,204

 • 372

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2000x100x17

  Mã: NC2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  138,468

  138,468

 • 373

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2400x100x17

  Mã: NC2400_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  165,600

  165,600

 • 374

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  800x100x17

  Mã: NC800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  57,072

  57,072

 • 375

  CHÂN BÀN TĂNG ĐƠ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 3 màu gồm trắng, đen và bạc

  Mã: PBA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 376

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 310

  Mã: PBA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  215,050

  215,050

 • 377

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 720

  Mã: PBA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  308,550

  308,550

 • 378

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 2 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL001
  Số lượng hiện có: 3

  125,400

  125,400

 • 379

  BẢN LỀ HETTICH GIẢM CHẤN CÁNH GÓC
  Bộ 4 cái

  Mã: PBL002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  450,000

  450,000

 • 380

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3 tấc

  Mã: PBL003-30
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  100,000

 • 381

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3.5 tấc

  Mã: PBL003-35
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  110,000

 • 382

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4 tấc

  Mã: PBL003-40
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  130,000

  130,000

 • 383

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4.5 tấc

  Mã: PBL003-45
  Số lượng hiện có: 10

  140,000

  140,000

 • 384

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 5 tấc

  Mã: PBL003-50
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  150,000

 • 385

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 4 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 386

  RAY CỬA LÙA HETTICH
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: PBL005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,600,000

  3,600,000

 • 387

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas sắt sơn tĩnh điện. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  150,000

 • 388

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas gỗ sơn trắng. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  200,000

 • 389

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas với chất liệu kim loại si. Size L280mm

  Mã: PKC003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  380,000

 • 390

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas âm sắt sơn tĩnh điện

  Mã: PKC004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 391

  TI REN
  Ti gắn đợt treo trường, bộ 2 cái

  Mã: PKC005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  80,000

 • 392

  TAY NẮM

  Mã: PN01MH
  Số lượng hiện có: 23

  19,000

  19,000

 • 393

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L375 x W290 x H135mm

  Mã: PNB001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  850,000

  850,000

 • 394

  KỆ TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu gỗ ghép thông sơn PU. Size: L800 x W130 x H 750

  Mã: PNB002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,950,000

  2,950,000

 • 395

  KỆ ÚP CHÉN GÓC DƯỚI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: D80mm

  Mã: PNB011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  3,400,000

 • 396

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L350 x W260 x H370mm

  Mã: PNB013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 397

  MÓC TREO +THANH TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  150,000

 • 398

  KHAY TRÁI CÂY
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  580,000

 • 399

  CHẬU KIM LOẠI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện.

  Mã: PNB017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  650,000

 • 400

  TẤM LÓT
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa. Size: L1540 x H504mm

  Mã: PNB018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  240,000

 • 401

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu Inox.

  Mã: PNB019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 402

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L800 x H200mm

  Mã: PNB020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 403

  KHAY NHỰA
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa trắng. Size: L510 x W500mm

  Mã: PNB021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 404

  TẤM NHÔM LÓT BẾP DƯỚI
  Sử dụng chống nước cho Bếp dưới- Bồn rửa chén

  Mã: PNB024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 405

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 400
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  70,000

 • 406

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 600
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  90,000

 • 407

  CUỘN NHỰA LÓT TỦ BẾP
  Sử dụng chống nước cho Tủ bếp

  Mã: PNB027
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  320,000

 • 408

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan với chất liệu Inox. Size: D460 x H330mm

  Mã: PNT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  550,000

 • 409

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Phụ kiện treo khăn chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: W460mm x H250mm

  Mã: PNT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 410

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Phụ kiện để khăn, xếp khăn, chịu lực max 10kg

  Mã: PNT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 411

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Để khăn với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L646 x W140mm

  Mã: PNT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 412

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Kệ sà bông với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L120 x W300 x H150mm

  Mã: PNT006
  Số lượng hiện có: 5

  750,000

  750,000

 • 413

  GƯƠNG SOI THÔNG MINH
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan, chất liệu Inox. Size: D170mm

  Mã: PNT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 414

  TỦ LAVABO
  Tủ cho lavabo chất liệu MFC chống ẩm.

  Mã: PNT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 415

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Kệ chứa đồ linh tinh cho phòng tắm

  Mã: PNT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 416

  TỦ GƯƠNG WC
  Sử dụng cho WC hoặc Bàn trang điểm

  Mã: PNT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,650,000

  1,650,000

 • 417

  TỦ GƯƠNG WC

  Mã: PNT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 418

  TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ. Size: L370x W460x H 550mm

  Mã: PPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 419

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 420

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 421

  MÁNG TREO QUẦN
  Sử dụng cho Modun tủ áo 1000

  Mã: PTA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  900,000

 • 422

  KHAY TỦ ÁO VẢI
  Dùng đựng phụ kiện tranf sức

  Mã: PTA008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 423

  NGĂN GIÀY TỦ ÁO
  Kích thuóc 1000x350

  Mã: PTA017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 424

  TẤM PVC GIẢ ĐÁ

  Mã: PVCDA
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 425

  RAY CỬA LÙA ÂM ĐÀI LOAN
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: RCLÂĐL638
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  420,000

  420,000

 • 426

  MÀN CỬA 2 LỚP
  Rèm chống nắng, Rèm voan Việt Nam

  Mã: REM2LOP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 427

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Trắng

  Mã: RX-12WT
  Số lượng hiện có: 10

  4,335,500

  4,335,500

 • 428

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-12WXD
  Số lượng hiện có: 7

  4,335,500

  4,335,500

 • 429

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xám nhạt

  Mã: RX-TX
  Số lượng hiện có: 7

  2,334,500

  2,334,500

 • 430

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-TXD
  Số lượng hiện có: 8

  2,334,500

  2,334,500

 • 431

  SOFA LUX (GHẾ GÓC)
  Nối góc L

  Mã: SL(GG)3691
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

 • 432

  SOFA LUX (GHẾ GÓC NẰM)
  Dùng làm ghế sofa L

  Mã: SL(GGN)3693
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

 • 433

  SOFA LUX (GHẾ ĐƠN)
  Ghế nối dài

  Mã: SL(GĐ)3690
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

 • 434

  SOFA LUX (MODULE KẾT THÚC)
  Dùng để kết thúc chiều ngang sofa

  Mã: SL(MKT)3692
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

 • 435

  SOFA LUX
  Đôn ngồi

  Mã: SL3689
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

 • 436

  SOFA BED
  Sofa nhập khẩu, chất liệu mút bọc vải, chân có bánh xe và có thể điều chỉnh thành ghế sofa hoặc giường ngủ. Size: L2000 x W1500mm

  Mã: SOF002
  Số lượng hiện có: 2

  12,000,000

  12,000,000

 • 437

  BÀN SOFA
  Đỏ

  Mã: SOF003
  Số lượng hiện có: 2

  3,200,000

  3,200,000

 • 438

  BÀN ĐIỆN THOẠI-TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Bàn Sofa hoặc tủ đầu giường.

  Mã: SOF005
  Số lượng hiện có: 2

  1,500,000

  1,500,000

 • 439

  BÀN SOFA
  chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.

  Mã: SOF006
  Số lượng hiện có: 5

  1,700,000

  1,700,000

 • 440

  BÀN SOFA
  Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor

  Mã: SOF007
  Số lượng hiện có: 2

  2,800,000

  2,800,000

 • 441

  BÀN SOFA
  Trắng

  Mã: SOF008
  Số lượng hiện có: 5

  3,200,000

  3,200,000

 • 442

  ÁO SOFA NẰM
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,350,000

  1,350,000

 • 443

  ÁO SOFA TAY
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  380,000

 • 444

  ÁO SOFA ĐƠN
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: 193

  1,000,000

  1,000,000

 • 445

  SOFA ĐƠN
  Chưa ghép tay, áo rời

  Mã: SOF015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 446

  SOFA NẰM
  Sofa nẳm sử dụng riêng hoặc cho bộ sofa góc

  Mã: SOF016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 447

  SOFA GÁC CHÂN
  Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm

  Mã: SOF018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 448

  TAY SOFA
  Tay gác sử dụng cho Sofa

  Mã: SOF019
  Số lượng hiện có: 8

  1,200,000

  1,200,000

 • 449

  SOFA ĐƠN
  Sofa đơn dùng cho

  Mã: SOF020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,600,000

  6,600,000

 • 450

  SOFA ĐÔI
  Sofa đôi đã ghép tay

  Mã: SOF021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,800,000

  10,800,000

 • 451

  SOFA GÓC PHẢI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  16,800,000

  16,800,000

 • 452

  SOFA GÓC TRÁI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay trái

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  16,800,000

  16,800,000

 • 453

  SƠN NƯỚC TOÀN BỘ NHÀ
  Sơn Jotun, Bột Jotun

  Mã: SON
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  220,000

 • 454

  SOFA ĐÔI WALLY

  Mã: SĐW3523
  Số lượng hiện có: 8

  14,500,000

  14,500,000

 • 455

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,775,314

  5,775,314

 • 456

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1500x620x2000

  Mã: TA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,510,303

  8,510,303

 • 457

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,974,252

  11,974,252

 • 458

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  2000x1400x2000

  Mã: TA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,076,402

  13,076,402

 • 459

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  1000x1400x2000

  Mã: TA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,637,930

  8,637,930

 • 460

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA006_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,783,200

  10,783,200

 • 461

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 1000
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA1000K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,390,000

  4,390,000

 • 462

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG 1M
  1000x600x2000

  Mã: TA1000T
  Số lượng hiện có: 6

  2,002,181

  2,002,181

 • 463

  TỦ ÁO CHỮ C
  Dùng tạo không gian trong tủ áo 1000

  Mã: TA500CC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 464

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  514,299

  514,299

 • 465

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  478,443

  478,443

 • 466

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 500
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA500K
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 467

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG 50CM
  500x600x2000

  Mã: TA500T
  Số lượng hiện có: 7

  1,471,586

  1,471,586

 • 468

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, MELAMINE
  1900x750

  Mã: TA750CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  727,727

  727,727

 • 469

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x200

  Mã: TAB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,032,175

  1,032,175

 • 470

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x317

  Mã: TAB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,617,393

  1,617,393

 • 471

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x480

  Mã: TAB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,625,608

  1,625,608

 • 472

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x350x6407

  Mã: TAB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,167,894

  2,167,894

 • 473

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x510

  Mã: TAB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,889,662

  1,889,662

 • 474

  TỦ ÁO GÓC, THÙNG

  Mã: TAGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  858,152

  858,152

 • 475

  TỦ ÁO MASTER MELAMINE

  Mã: TAMTSC-03-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,956,675

  15,956,675

 • 476

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  1000x600x800

  Mã: TAN1000T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,142,948

  1,142,948

 • 477

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  500x600x800

  Mã: TAN500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  764,978

  764,978

 • 478

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, ACRYLIC
  500x800

  Mã: TANC_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  803,000

  803,000

 • 479

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, MELAMINE
  500x800

  Mã: TANC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  209,262

  209,262

 • 480

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD1LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,215,905

  2,215,905

 • 481

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  84,365

  84,365

 • 482

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  200x600x820

  Mã: TBD200T
  Số lượng hiện có: 7

  627,447

  627,447

 • 483

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, 2 HỘC KÉO, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD2LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,861,789

  2,861,789

 • 484

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,011

  150,011

 • 485

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 400

  Mã: TBD400HK
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  193,724

  193,724

 • 486

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  400x600x820

  Mã: TBD400T
  Số lượng hiện có: 4

  605,701

  605,701

 • 487

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  166,422

  166,422

 • 488

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  215,657

  215,657

 • 489

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  600x600x820

  Mã: TBD600T
  Số lượng hiện có: 8

  715,389

  715,389

 • 490

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  800x600x820

  Mã: TBD800T
  Số lượng hiện có: 8

  827,466

  827,466

 • 491

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  900x600x820

  Mã: TBD900T
  Số lượng hiện có: 3

  883,505

  883,505

 • 492

  CÁNH BẾP TỦ ĐỨNG, MELAMINE
  1160x600x17

  Mã: TBDC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  351,115

  351,115

 • 493

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, THÙNG
  1020x1020x820

  Mã: TBDGLT
  Số lượng hiện có: 8

  1,369,030

  1,369,030

 • 494

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x800

  Mã: TBT200T
  Số lượng hiện có: 6

  382,615

  382,615

 • 495

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x800

  Mã: TBT400T
  Số lượng hiện có: 6

  586,947

  586,947

 • 496

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  450x800

  Mã: TBT450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,502

  190,502

 • 497

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  131,499

  131,499

 • 498

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  600x800

  Mã: TBT600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  265,783

  265,783

 • 499

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x800

  Mã: TBT600T
  Số lượng hiện có: 5

  693,269

  693,269

 • 500

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800KDT
  Số lượng hiện có: 4

  655,937

  655,937

 • 501

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800T
  Số lượng hiện có: 7

  840,080

  840,080

 • 502

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900KDT
  Số lượng hiện có: 9

  704,750

  704,750

 • 503

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900T
  Số lượng hiện có: 7

  913,486

  913,486

 • 504

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1500

  Mã: TG01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,218,515

  6,218,515

 • 505

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1760

  Mã: TG02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,521,859

  7,521,859

 • 506

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2000

  Mã: TG03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,114,627

  8,114,627

 • 507

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2150

  Mã: TG04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,831,290

  8,831,290

 • 508

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2527

  Mã: TG05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,314,602

  10,314,602

 • 509

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1828

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,527,946

  7,527,946

 • 510

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1880

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,135,923

  8,135,923

 • 511

  TỦ GIÀY MELAMINE
  1600x840

  Mã: TGNP-B202
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,649,448

  3,649,448

 • 512

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x1966x9

  Mã: TH2000
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  427,000

  427,000

 • 513

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x366x9

  Mã: TH380
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  85,000

 • 514

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x606x9

  Mã: TH640
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 515

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x766x9

  Mã: TH800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  173,000

  173,000

 • 516

  HỆ TỦ RƯỢU ( DÀI 1M2 - 1M8M)

  Mã: TK2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,091,341

  6,091,341

 • 517

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 1M8 - 2M4M)

  Mã: TKB2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,848,017

  5,848,017

 • 518

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 1M8 - 2M4M)

  Mã: TKB2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,843,802

  2,843,802

 • 519

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 2M4 - 3M)

  Mã: TKB2020-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,893,889

  5,893,889

 • 520

  TỦ ĐẶT TỦ LẠNH

  Mã: TL2019-RP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,762,892

  3,762,892

 • 521

  TỦ LẠNH ACRILIC

  Mã: TLAC-4-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,106,713

  6,106,713

 • 522

  TAY NẮM ÂM

  Mã: TNÂ637
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  45,500

  45,500

 • 523

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m2 (1136x450)

  Mã: TNDG1M2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 524

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m4 (1336x450)

  Mã: TNDG1M4
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  1,550,000

 • 525

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m6 (1536x450)

  Mã: TNDG1M6
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 526

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m8 (1736x450)

  Mã: TNDG1M8
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,750,000

  1,750,000

 • 527

  TAY NẮM NHÔM U

  Mã: TNNU636
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  36,000

  36,000

 • 528

  GHẾ ĂN VINCI
  Nâu

  Mã: TO-12WN
  Số lượng hiện có: 19

  2,599,000

  2,599,000

 • 529

  GHẾ ĂN VINCI
  Trắng

  Mã: TO-12WT
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 530

  GHẾ ĂN VINCI
  Xanh cốm

  Mã: TO-12WX
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 531

  TẤM ỐP VAI GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 100

  Mã: TOH20010_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  145,968

  145,968

 • 532

  TẤM ỐP HÔNG GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 350

  Mã: TOH20035_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  370,488

  370,488

 • 533

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  9,500,000

 • 534

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  9,500,000

 • 535

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 536

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 537

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 538

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 539

  TRÁM TƯỜNG ĐI DÂY MÁY LẠNH
  Trám vữa, trét bột, sơn dặm

  Mã: TRAM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  2,000,000

 • 540

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Giật cấp toàn nhà

  Mã: TRANGC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  178,250

  178,250

 • 541

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Trần phẳng, đơn giản

  Mã: TRANTC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  155,000

  155,000

 • 542

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xanh cốm

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 543

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xám

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 544

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đỏ

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 3

  1,805,500

  1,805,500

 • 545

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đen

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 4

  1,805,500

  1,805,500

 • 546

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1800x200x2400

  Mã: TTB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,732,217

  7,732,217

 • 547

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,407,556

  6,407,556

 • 548

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,058,494

  7,058,494

 • 549

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,215,228

  6,215,228

 • 550

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,533,056

  7,533,056

 • 551

  KHUNG ẢNH
  Phù hợp treo ảnh Gia đình

  Mã: TTK001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  500,000

 • 552

  THẢM
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  2,700,000

 • 553

  THẢM TRÒN
  Thảm xuất xứ Thổ Nhị Kỳ

  Mã: TTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,200,000

  6,200,000

 • 554

  THẢM CHỮ NHẬT
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  2,700,000

 • 555

  THẢM
  Thảm hoa văn.

  Mã: TTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  2,000,000

 • 556

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN

  Mã: TTV-01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,191,946

  5,191,946

 • 557

  CÁNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x320

  Mã: TTV320C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  360,000

 • 558

  CẢNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x380

  Mã: TTV380C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  440,000

 • 559

  CÁNH TỦ TIVI, ACRYLIC
  600x640

  Mã: TTV640C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  720,000

  720,000

 • 560

  TỦ TIVI DƯỚI SR
  2400x370x400

  Mã: TTVD-SR-1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,037,907

  3,037,907

 • 561

  TỦ TIVI TRÊN
  2400x220x400

  Mã: TTVDL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,763,790

  2,763,790

 • 562

  TỦ TIVI DƯỚI MELAMINE

  Mã: TTVL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,113,907

  3,113,907

 • 563

  TỦ TIVI NHÀ MẪU 2

  Mã: TTVNM-T5-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,261,375

  5,261,375

 • 564

  TỦ TIVI NHÀ MẪU

  Mã: TTVNMT5
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,438,916

  11,438,916

 • 565

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x350

  Mã: TV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,005,476

  4,005,476

 • 566

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,312,785

  6,312,785

 • 567

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,291,973

  5,291,973

 • 568

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,701,485

  6,701,485

 • 569

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,967,479

  6,967,479

 • 570

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x370x2000

  Mã: TV03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,652,345

  4,652,345

 • 571

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,927,741

  6,927,741

 • 572

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,793,601

  8,793,601

 • 573

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,705,737

  8,705,737

 • 574

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV05_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,406,541

  6,406,541

 • 575

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV06_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,406,541

  6,406,541

 • 576

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV07_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,310,373

  3,310,373

 • 577

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2500x370x397

  Mã: TV08_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,428,891

  3,428,891

 • 578

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV09_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,627,480

  4,627,480

 • 579

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV10_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,895,271

  3,895,271

 • 580

  TỦ TIVI 11 MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV11-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,757,914

  6,757,914

 • 581

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV11_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,295,500

  7,295,500

 • 582

  TỦ TIVI-MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV12-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,733,003

  4,733,003

 • 583

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV14-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,555,851

  5,555,851

 • 584

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV15-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,988,253

  4,988,253

 • 585

  TỦ TIVI MELAMINE

  Mã: TV17-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,731,695

  4,731,695

 • 586

  TỦ TIVI ACRYLIC

  Mã: TV18-2018-AL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,802,613

  8,802,613

 • 587

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,366,565

  5,366,565

 • 588

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,594,970

  4,594,970

 • 589

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,838,774

  5,838,774

 • 590

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,339,552

  6,339,552

 • 591

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,151,877

  7,151,877

 • 592

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV24-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,172,085

  7,172,085

 • 593

  TỦ TIVI MELAMINE
  Ngang từ 1200-1500

  Mã: TV4-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,050,904

  4,050,904

 • 594

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV5-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,420,325

  5,420,325

 • 595

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV8-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,586,605

  7,586,605

 • 596

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV9-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,114,071

  8,114,071

 • 597

  TỦ TIVI - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 2M4 - 3M)

  Mã: TVB2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,338,176

  5,338,176

 • 598

  TỦ TIVI - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 2M4 - 3M)

  Mã: TVB2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,977,764

  2,977,764

 • 599

  TỦ TIVI PHÒNG KHÁCH
  2400x370x400

  Mã: TVSC-1-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,037,907

  3,037,907

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular