Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Chiết khấu

Giá

 • 1

  ĐỢT TREO 220X1236, MELAMINE
  1236x220x25

  Mã: DT22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  830,000

  0%

  830,000

 • 2

  ĐỢT TREO 220X1836, MELAMINE
  1836x220x25

  Mã: DT22180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,220,000

  0%

  1,220,000

 • 3

  ĐỢT TREO 220X636, MELAMINE
  636x220x25

  Mã: DT2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  0%

  440,000

 • 4

  ĐỢT TREO 370X1236, MELAMINE
  1236x370x25

  Mã: DT37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,330,000

  0%

  1,330,000

 • 5

  ĐỢT TREO 370X1836, MELAMINE
  1836x370x25

  Mã: DT37180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,960,000

  0%

  1,960,000

 • 6

  ĐỢT TREO 370X636, MELAMINE
  636x370x25

  Mã: DT3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  700,000

  0%

  700,000

 • 7

  ĐỢT TỦ ÁO 500
  466x576

  Mã: DTA500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  160,000

  0%

  160,000

 • 8

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 200

  Mã: DTBD200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 9

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 400

  Mã: DTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 10

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 600

  Mã: DTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  0%

  200,000

 • 11

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 800

  Mã: DTBD800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  270,000

  0%

  270,000

 • 12

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 200

  Mã: DTBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  40,000

  0%

  40,000

 • 13

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 400

  Mã: DTBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  0%

  80,000

 • 14

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 600

  Mã: DTBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  120,000

  0%

  120,000

 • 15

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 800

  Mã: DTBT800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  160,000

  0%

  160,000

 • 16

  ĐỢT TỦ TIVI DƯỚI
  466x325x17

  Mã: DTTVDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  0%

  100,000

 • 17

  ĐỢT TỦ TIVI TRÊN
  466x175x17

  Mã: DTTVTT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  60,000

  0%

  60,000

 • 18

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m2

  Mã: G1M2T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,930,000

  0%

  2,930,000

 • 19

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m4

  Mã: G1M4T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,270,000

  0%

  3,270,000

 • 20

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m6

  Mã: G1M6T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,620,000

  0%

  3,620,000

 • 21

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m8

  Mã: G1M8T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,890,000

  0%

  4,890,000

 • 22

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE

  Mã: HKGM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  0%

  200,000

 • 23

  HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ

  Mã: HKGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  330,000

  0%

  330,000

 • 24

  MẶT HỘC KÉO TỦ ÁO, MELAMINE
  464x238x17

  Mã: HKTAM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  120,000

  0%

  120,000

 • 25

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 400

  Mã: HKTBD400M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  130,000

  0%

  130,000

 • 26

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  0%

  500,000

 • 27

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  180,000

  0%

  180,000

 • 28

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  180,000

  0%

  180,000

 • 29

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI, MELAMINE
  Tủ 800

  Mã: HKTBD800M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 30

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, ACRYLIC
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTBDM_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  310,000

  0%

  310,000

 • 31

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTBDM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  120,000

  0%

  120,000

 • 32

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE
  Hộc 500x185

  Mã: HKTTV50183M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  120,000

  0%

  120,000

 • 33

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE
  Hộc 500x370

  Mã: HKTTV5037M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 34

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, THÙNG
  1020x600x820

  Mã: TBDGIT
  Số lượng hiện có: 9

  1,340,000

  0%

  1,340,000

 • 35

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, MELAMINE
  1020x620x820

  Mã: TBDGI_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,180,000

  0%

  2,180,000

 • 36

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, THÙNG
  620x620x800

  Mã: TBTGLT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 37

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  620x620x800

  Mã: TBTGL_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,660,000

  0%

  2,660,000

 • 38

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, MELAMINE
  620x620x800

  Mã: TBTGL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,860,000

  0%

  1,860,000

 • 39

  TẤM ỐP HÔNG 220X370, MELAMINE
  220x370

  Mã: TOH2237_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  0%

  110,000

 • 40

  TẤM ỐP HÔNG 220X620, MELAMINE
  220x620

  Mã: TOH2262_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 41

  TẤM ỐP HÔNG 370X620, MELAMINE
  370x620

  Mã: TOH3762_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  270,000

  0%

  270,000

 • 42

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN, MELAMINE
  370x700x17

  Mã: TOH3770_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  0%

  320,000

 • 43

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, MELAMINE
  620x2000

  Mã: TOH62200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,310,000

  0%

  1,310,000

 • 44

  HÔNG TỦ NÓC, MELAMINE
  620x800

  Mã: TOH6280_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  540,000

  0%

  540,000

 • 45

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI, MELAMINE
  620x820x17

  Mã: TOH62827_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  600,000

  0%

  600,000

 • 46

  TỦ TIVI TRÊN 370, THÙNG
  500X200X370

  Mã: TTV502037T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  0%

  380,000

 • 47

  TỦ TIVI TRÊN 620, THÙNG
  500X200X620

  Mã: TTV502062T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  480,000

  0%

  480,000

 • 48

  TỦ TIVI DƯỚI 370, THÙNG
  500X350X370

  Mã: TTV503537T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  0%

  550,000

 • 49

  TỦ TIVI DƯỚI 620, THÙNG
  500X350X620

  Mã: TTV503562T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  690,000

  0%

  690,000

 • 50

  CÁNH TỦ TIVI, ACRYLIC
  500x370x17

  Mã: TTV5037C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  660,000

  0%

  660,000

 • 51

  CÁNH TỦ TIVI, PANO KÍNH
  500x370x17

  Mã: TTV5037C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  660,000

  0%

  660,000

 • 52

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  500x370x17

  Mã: TTV5037C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 53

  CÁNH TỦ TIVI, PANO NAN NHỰA
  500x370x17

  Mã: TTV5037C_N_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  970,000

  0%

  970,000

 • 54

  CÁNH TỦ TIVI, PANO MELAMINE
  500x370x17

  Mã: TTV5037C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  270,000

  0%

  270,000

 • 55

  CÁNH TỦ TIVI, ACRYLIC
  500x620x17

  Mã: TTV5062C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,110,000

  0%

  1,110,000

 • 56

  CÁNH TỦ TIVI, PANO KÍNH
  500x620x17

  Mã: TTV5062C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,110,000

  0%

  1,110,000

 • 57

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  500x620x17

  Mã: TTV5062C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  350,000

  0%

  350,000

 • 58

  CÁNH TỦ TIVI, PANO NAN NHỰA
  500x620x17

  Mã: TTV5062C_N_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,100,000

  0%

  1,100,000

 • 59

  CÁNH TỦ TIVI, PANO MELAMINE
  500x620x17

  Mã: TTV5062C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  400,000

  0%

  400,000

 • 60

  THẢM AKA_73005961
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: AKA_73005961
  Đơn vị tính: Cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,900,000

  0%

  4,900,000

 • 61

  BÀN ĂN

  Mã: BA-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  0%

  3,500,000

 • 62

  BÀN ĂN 01

  Mã: BA01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  0%

  3,500,000

 • 63

  BÀN ĂN 02

  Mã: BA02-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  0%

  3,500,000

 • 64

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 4 ghế

  Mã: BACGS358
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  0%

  7,500,000

 • 65

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 6 ghế

  Mã: BACGS6GHE
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  0%

  7,800,000

 • 66

  THẢM BATAK_38118232
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: BATAK_38118232
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,200,000

  0%

  8,200,000

 • 67

  BEN HƠI HAFELE
  100N

  Mã: BENH100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 68

  BEN HƠI HAFELE
  60N

  Mã: BENH60
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 69

  BEN HƠI HAFELE
  80N

  Mã: BENH80
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 70

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1800x620x2350

  Mã: BEP01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,532,624

  0%

  10,532,624

 • 71

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  14,563,259

  0%

  14,563,259

 • 72

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1600x620x2350

  Mã: BEP03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,138,512

  0%

  9,138,512

 • 73

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2000x620x2350

  Mã: BEP04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,319,147

  0%

  13,319,147

 • 74

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,305,652

  0%

  11,305,652

 • 75

  TỦ BẾP (KHU LẠNH), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,440,652

  0%

  11,440,652

 • 76

  TỦ BẾP (KHU NÓNG), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,789,998

  0%

  11,789,998

 • 77

  BÓNG LED GÀI
  Dùng cho đèn chùm

  Mã: BLEG1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 78

  BÓNG LED ĐUÔI LỚN

  Mã: BLEG2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 79

  BẢN LỀ IVAN
  Có 3 loại

  Mã: BLIVAN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  35,000

  0%

  35,000

 • 80

  TAY NÂNG BLUM 2 CÁNH
  Dùng nâng 2 cánh tủ bếp trên

  Mã: BLUM.HF25
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  0%

  4,000,000

 • 81

  BÀN LÀM VIỆC
  Bàn làm việc cho 1 người

  Mã: BLV003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,690,000

  0%

  4,690,000

 • 82

  TỦ THẤP BÀN LÀM VIỆC

  Mã: BLV004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 83

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1000x520x767

  Mã: BLV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,603,664

  0%

  2,603,664

 • 84

  BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE
  1000x520x167

  Mã: BLV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,183,664

  0%

  2,183,664

 • 85

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1483x520x767

  Mã: BLV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,306,820

  0%

  3,306,820

 • 86

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x2000

  Mã: BLV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,050,168

  0%

  4,050,168

 • 87

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1500x520x2000

  Mã: BLV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,780,833

  0%

  6,780,833

 • 88

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1600x520x2000

  Mã: BLV06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,277,175

  0%

  5,277,175

 • 89

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x600x2000

  Mã: BLV07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,819,291

  0%

  5,819,291

 • 90

  BÀN SOFA

  Mã: BSF-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 91

  BÀN SOFA 01

  Mã: BSF01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 92

  BÀN ĂN 4 GHẾ

  Mã: BĂ4G3347
  Đơn vị tính: Cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,500,000

  0%

  5,500,000

 • 93

  BÀN ĂN 6 GHẾ

  Mã: BĂ6G3346
  Đơn vị tính: Cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,800,000

  0%

  6,800,000

 • 94

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 95

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,700,000

  0%

  6,700,000

 • 96

  COMBO 02 PHÒNG NGỦ
  Combo phong cách hiện đại Vintage dành cho căn hộ 02 phòng ngủ

  Mã: C0PN3785
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  93,520,061

  0%

  93,520,061

 • 97

  COMBO 02 PHÒNG NGỦ
  Combo phong cách hiện đại cho căn hộ 02 phòng ngủ

  Mã: C0PN3786
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  92,800,632

  0%

  92,800,632

 • 98

  COMBO 01 PHÒNG NGỦ
  Combo phong cách hiện đại cho căn hộ 01 phòng ngủ

  Mã: C0PN3787
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  62,599,158

  0%

  62,599,158

 • 99

  CHÂN BÀN GỖ SỒI
  Chân bàn ăn - Không bao gồm mặt bàn

  Mã: CBAG
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,000,000

  0%

  5,000,000

 • 100

  CHÂN TỦ BẾP DƯỚI

  Mã: CBD-N001
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,000

  0%

  15,000

 • 101

  CHÂN BÀN LÀM VIỆC, TRANG ĐIỂM, MELAMINE
  750x520x17

  Mã: CBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  310,000

  0%

  310,000

 • 102

  CHAI FORM GẮN CỬA
  Dùng để bắn vô khe hở cửa và tường. 2 chai/ 01 cửa

  Mã: CFGC639
  Đơn vị tính: chai
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  160,000

  0%

  160,000

 • 103

  CỬA MDF PHỦ MELAMINE
  Cửa công nghiệp MDF 100% bao gồm khung + cánh

  Mã: CUAMDF
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  0%

  4,500,000

 • 104

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Granite tự nhiên

  Mã: DABEPGRA
  Đơn vị tính: m tới
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  0%

  2,400,000

 • 105

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Marble nhân tạo

  Mã: DABEPMAR
  Đơn vị tính: m tới
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 106

  THI CÔNG ĐIỆN
  Cáp Cadivi

  Mã: DIEN
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 107

  ĐÈN TỦ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 108

  ĐÈN TƯỜNG LED
  Đèn ốp tường. Size: D130mm

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 109

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn. Size: H600mm

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 110

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn led cho Tủ

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 111

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn học, đầu giường.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 112

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 113

  ĐÈN KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 500mm. Size: L550 x W38 x H10mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 114

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN
  Đèn led cho bếp trên . Size: L800 x D 26mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 115

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN - KỆ
  Đèn led cho bếp trên, Kệ trang trí

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 116

  ĐÈN TỦ- KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 1000mm.

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 117

  ĐÈN NÓC TỦ
  Đèn lẻ cho bếp trên hoặc nóc tủ áo

  Mã: DTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 118

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng .

  Mã: DTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 119

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần.

  Mã: DTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  0%

  1,900,000

 • 120

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng, màu đen

  Mã: DTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 121

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng.

  Mã: DTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,800,000

  0%

  2,800,000

 • 122

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng. Size: H1590mm

  Mã: DTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,200,000

  0%

  2,200,000

 • 123

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng: Size: H1660mm

  Mã: DTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 124

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần bàn ăn, khách.

  Mã: DTT013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 125

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần phòng khách, bàn ăn.

  Mã: DTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,200,000

  0%

  5,200,000

 • 126

  ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐIỂM
  Đèn gắn trần.

  Mã: DTT016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 127

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: D220mm

  Mã: DTT017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 128

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: L170 x W1030 x H710mm

  Mã: DTT018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 129

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1268x2034x370

  Mã: G01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,820,000

  0%

  7,820,000

 • 130

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1468x2034x370

  Mã: G02_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,160,000

  0%

  8,160,000

 • 131

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1668x2034x370

  Mã: G03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,510,000

  0%

  8,510,000

 • 132

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1868x2034x370

  Mã: G04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,470,000

  0%

  10,470,000

 • 133

  GHẾ IKEA

  Mã: GHE002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  0%

  650,000

 • 134

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,500,000

  0%

  10,500,000

 • 135

  GIẤY DÁN TƯỜNG

  Mã: GIAYDT
  Đơn vị tính: cuộn
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  0%

  2,500,000

 • 136

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1620x2110 (nệm 1m5)

  Mã: GPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  0%

  7,800,000

 • 137

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1920x2110 (nệm 1m8)

  Mã: GPN002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,000,000

  0%

  9,000,000

 • 138

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1550x2180 (nệm 1m5)

  Mã: GPN003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,000,000

  0%

  7,000,000

 • 139

  GIƯỜNG TẦNG
  Giường tầng với chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L2000 x W900mm

  Mã: GPN005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 140

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN, CHÂN CÓ BÁNH XE
  930x1970x20 (nệm 900x2000)

  Mã: GPN006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  0%

  4,000,000

 • 141

  HÔNG BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE

  Mã: HBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  0%

  100,000

 • 142

  MẶT HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE

  Mã: HKBLVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  0%

  100,000

 • 143

  HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC

  Mã: HKBLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,000

  0%

  190,000

 • 144

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  500x520x750

  Mã: HKTA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,430,000

  0%

  1,430,000

 • 145

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x750

  Mã: HKTA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,650,000

  0%

  1,650,000

 • 146

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x510

  Mã: HKTA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,820,000

  0%

  1,820,000

 • 147

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x270

  Mã: HKTA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,030,000

  0%

  1,030,000

 • 148

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  466x520x750

  Mã: HKTA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,230,000

  0%

  1,230,000

 • 149

  HỘC KÉO TỦ ÁO 500

  Mã: HKTAT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  575,000

  0%

  575,000

 • 150

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI 400
  Dành cho thùng 400

  Mã: HKTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  575,000

  0%

  575,000

 • 151

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI 600
  Dành cho thùng 600

  Mã: HKTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  575,000

  0%

  575,000

 • 152

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI 800
  Dành cho thùng 800

  Mã: HKTBD800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  575,000

  0%

  575,000

 • 153

  HỘC KÉO TỦ BẾP ĐỨNG
  Dành cho tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTBDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  575,000

  0%

  575,000

 • 154

  HỘC KÉO TỦ TIVI DƯỚI
  Thùng ngang 500, cao 150

  Mã: HKTTV5015T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  575,000

  0%

  575,000

 • 155

  HỘC KÉO TỦ TIVI DƯỚI
  Thùng ngang 500, cao 300

  Mã: HKTTV5030T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  575,000

  0%

  575,000

 • 156

  KHUNG GƯƠNG SOI DÂY DA TRÒN

  Mã: KGSDD-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 157

  KỆ GÓC TỦ ÁO 220, MELAMINE
  220x620x2000

  Mã: KGTA220_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,580,000

  0%

  2,580,000

 • 158

  KỆ GÓC TỦ ÁO 370, MELAMINE
  370x620x2000

  Mã: KGTA370_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,420,000

  0%

  3,420,000

 • 159

  KÍNH CƯỜNG LỰC MÀU ỐP BẾP
  Kính cường lực 8ly, sơn nhũ

  Mã: KINHBEP
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  0%

  2,400,000

 • 160

  KÍNH TRÁNG THỦY, GƯƠNG
  Kính tráng thủy 5ly

  Mã: KINHTHUY
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 161

  KỆ LY
  Dùng treo tường trong không gian bếp - ăn

  Mã: KL680
  Số lượng hiện có: 2

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 162

  KỆ TỦ TRANG TRÍ

  Mã: KT01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,996,550

  0%

  5,996,550

 • 163

  KHUNG TỦ ÁO LÙA 1500, PANO KÍNH

  Mã: KTAL1500_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,150,000

  0%

  11,150,000

 • 164

  KHUNG TỦ ÁO LÙA 1500, MELAMINE

  Mã: KTAL1500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,730,000

  0%

  3,730,000

 • 165

  KHUNG TỦ ÁO LÙA 1500, PANO MELAMINE

  Mã: KTAL1500_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,830,000

  0%

  3,830,000

 • 166

  KHUNG TỦ NÓC LÙA 1500, PANO KÍNH

  Mã: KTNL1500_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,740,000

  0%

  4,740,000

 • 167

  KHUNG TỦ NÓC LÙA 1500, MELAMINE

  Mã: KTNL1500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,720,000

  0%

  1,720,000

 • 168

  KHUNG TỦ NÓC LÙA 1500, PANO MELAMINE

  Mã: KTNL1500_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,820,000

  0%

  1,820,000

 • 169

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Có 3 màu đỏ, đen, trắng

  Mã: KTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 170

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas nhựa composite cho bàn thờ, kệ các loại

  Mã: KTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  40,000

  0%

  40,000

 • 171

  KỆ SÁCH
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 172

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  0%

  1,550,000

 • 173

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  0%

  2,050,000

 • 174

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,250,000

  0%

  3,250,000

 • 175

  KỆ SÁCH MODULAR - Ô GỖ
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,000

  0%

  280,000

 • 176

  NGĂN SÁCH CHỮ B
  Sử dụng để sách

  Mã: KTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 177

  KỆ SẮT PHÒNG GIẶT
  Sử dụng để máy giặt, máy hút bụi, lau nhà ...

  Mã: KTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,500,000

  0%

  5,500,000

 • 178

  KỆ SÁCH, Ô NHỰA
  Nhựa trắng dùng cho hệ kệ sách Modular.

  Mã: KTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  560,000

  0%

  560,000

 • 179

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Sắt sơn tĩnh điện và ngăn tầng kính, có 3 màu trắng, đỏ và đen. Size: L570 x H1500mm

  Mã: KTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  0%

  7,500,000

 • 180

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Kệ sắt sơn tĩnh điện hai màu trắng và đỏ. Size: W510 x H1750mm

  Mã: KTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,700,000

  0%

  3,700,000

 • 181

  TỦ SẮT TRANG TRÍ
  Tủ thấp trang trí, đa năng cho các không gian.

  Mã: KTT015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 182

  LEN CHÂN TỦ
  Ốp che chân nhựa bếp, tủ kệ các loại

  Mã: LB100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  125,000

  0%

  125,000

 • 183

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x520x25

  Mã: MB1200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  890,000

  0%

  890,000

 • 184

  TỦ TIVI ACRYLIC
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,440,851

  0%

  8,440,851

 • 185

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,555,261

  0%

  6,555,261

 • 186

  TỦ TIVI CÓ VÁCH, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS16-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,067,777

  0%

  10,067,777

 • 187

  NÓC TỦ LẠNH 1000, THÙNG
  1000x600x370

  Mã: NTL1000T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,180,000

  0%

  1,180,000

 • 188

  NÓC TỦ LẠNH 1000, MELAMINE
  1000x620x370

  Mã: NTL1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,640,000

  0%

  1,640,000

 • 189

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, PANO KÍNH
  400x370x17

  Mã: NTL400C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  530,000

  0%

  530,000

 • 190

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, MELAMINE
  400x370x17

  Mã: NTL400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,000

  0%

  190,000

 • 191

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 400, PANO MELAMINE
  400x370x17

  Mã: NTL400C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,000

  0%

  190,000

 • 192

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, PANO KÍNH
  500x370x17

  Mã: NTL500C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  660,000

  0%

  660,000

 • 193

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, MELAMINE
  500x370x17

  Mã: NTL500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  230,000

  0%

  230,000

 • 194

  CÁNH NÓC TỦ LẠNH 500, PANO MELAMINE
  500x370x17

  Mã: NTL500C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,000

  0%

  280,000

 • 195

  NÓC TỦ LẠNH 800, THÙNG
  800x600x370

  Mã: NTL800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  0%

  1,000,000

 • 196

  NÓC TỦ LẠNH 800, MELAMINE
  800x620x370

  Mã: NTL800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 197

  CHÂN BÀN TĂNG ĐƠ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 3 màu gồm trắng, đen và bạc

  Mã: PBA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 198

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 310

  Mã: PBA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  215,050

  0%

  215,050

 • 199

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 720

  Mã: PBA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  308,550

  0%

  308,550

 • 200

  CHÂN BÀN
  Nhựa đúc

  Mã: PBA004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  434,000

  0%

  434,000

 • 201

  CHÂN BÀN IKEA
  Khung lắp ghép

  Mã: PBA005
  Số lượng hiện có: 1

  3,900,000

  0%

  3,900,000

 • 202

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 2 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL001
  Số lượng hiện có: 3

  130,000

  0%

  130,000

 • 203

  BẢN LỀ HETTICH GIẢM CHẤN CÁNH GÓC
  Bộ 4 cái

  Mã: PBL002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  450,000

  0%

  450,000

 • 204

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3 tấc

  Mã: PBL003-30
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  0%

  100,000

 • 205

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3.5 tấc

  Mã: PBL003-35
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  0%

  110,000

 • 206

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4 tấc

  Mã: PBL003-40
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  130,000

  0%

  130,000

 • 207

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4.5 tấc

  Mã: PBL003-45
  Số lượng hiện có: 10

  140,000

  0%

  140,000

 • 208

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 5 tấc

  Mã: PBL003-50
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  0%

  150,000

 • 209

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 4 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 210

  RAY CỬA LÙA HETTICH
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: PBL005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,600,000

  0%

  3,600,000

 • 211

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas gỗ sơn trắng. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  0%

  200,000

 • 212

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas với chất liệu kim loại si. Size L280mm

  Mã: PKC003
  Số lượng hiện có: 2

  380,000

  0%

  380,000

 • 213

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas âm sắt sơn tĩnh điện

  Mã: PKC004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 214

  TI REN
  Ti gắn đợt treo trường, bộ 2 cái

  Mã: PKC005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  0%

  80,000

 • 215

  TAY NẮM

  Mã: PN01MH
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: 23

  20,000

  0%

  20,000

 • 216

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L375 x W290 x H135mm

  Mã: PNB001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  850,000

  0%

  850,000

 • 217

  KỆ TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu gỗ ghép thông sơn PU. Size: L800 x W130 x H 750

  Mã: PNB002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,950,000

  0%

  2,950,000

 • 218

  KỆ ÚP CHÉN GÓC DƯỚI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: D80mm

  Mã: PNB011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 219

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L350 x W260 x H370mm

  Mã: PNB013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 220

  MÓC TREO +THANH TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  0%

  150,000

 • 221

  KHAY TRÁI CÂY
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  0%

  580,000

 • 222

  CHẬU KIM LOẠI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện.

  Mã: PNB017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  0%

  650,000

 • 223

  TẤM LÓT
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa. Size: L1540 x H504mm

  Mã: PNB018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 224

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu Inox.

  Mã: PNB019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 225

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L800 x H200mm

  Mã: PNB020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  0%

  1,900,000

 • 226

  KHAY NHỰA
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa trắng. Size: L510 x W500mm

  Mã: PNB021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 227

  TẤM NHÔM LÓT BẾP DƯỚI
  Sử dụng chống nước cho Bếp dưới- Bồn rửa chén

  Mã: PNB024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 228

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 400
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 229

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 600
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 230

  CUỘN NHỰA LÓT TỦ BẾP
  Sử dụng chống nước cho Tủ bếp

  Mã: PNB027
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  0%

  320,000

 • 231

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan với chất liệu Inox. Size: D460 x H330mm

  Mã: PNT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  0%

  550,000

 • 232

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Phụ kiện treo khăn chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: W460mm x H250mm

  Mã: PNT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 233

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Phụ kiện để khăn, xếp khăn, chịu lực max 10kg

  Mã: PNT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 234

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Để khăn với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L646 x W140mm

  Mã: PNT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 235

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Kệ sà bông với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L120 x W300 x H150mm

  Mã: PNT006
  Số lượng hiện có: 5

  750,000

  0%

  750,000

 • 236

  GƯƠNG SOI THÔNG MINH
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan, chất liệu Inox. Size: D170mm

  Mã: PNT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 237

  TỦ LAVABO
  Tủ cho lavabo chất liệu MFC chống ẩm.

  Mã: PNT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 238

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Kệ chứa đồ linh tinh cho phòng tắm

  Mã: PNT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 239

  TỦ GƯƠNG WC
  Sử dụng cho WC hoặc Bàn trang điểm

  Mã: PNT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,650,000

  0%

  1,650,000

 • 240

  TỦ GƯƠNG WC

  Mã: PNT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 241

  TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ. Size: L370x W460x H 550mm

  Mã: PPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  0%

  1,600,000

 • 242

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 243

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 244

  MÁNG TREO QUẦN
  Sử dụng cho Modun tủ áo 1000

  Mã: PTA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  0%

  900,000

 • 245

  KHAY TỦ ÁO VẢI
  Dùng đựng phụ kiện tranf sức

  Mã: PTA008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 246

  NGĂN GIÀY TỦ ÁO
  Kích thuóc 1000x350

  Mã: PTA017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 247

  TẤM PVC GIẢ ĐÁ

  Mã: PVCDA
  Đơn vị tính: tấm
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  0%

  750,000

 • 248

  RAY CỬA LÙA ÂM ĐÀI LOAN
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: RCLÂĐL638
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  420,000

  0%

  420,000

 • 249

  MÀN CỬA 2 LỚP
  Rèm chống nắng, Rèm voan Việt Nam

  Mã: REM2LOP
  Đơn vị tính: m tới cửa
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 250

  SOFA MIDNIGHT
  Bán trọn bộ 03 món

  Mã: SM3788
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  17,900,000

  0%

  17,900,000

 • 251

  SOFA BED
  Sofa nhập khẩu, chất liệu mút bọc vải, chân có bánh xe và có thể điều chỉnh thành ghế sofa hoặc giường ngủ. Size: L2000 x W1500mm

  Mã: SOF002
  Số lượng hiện có: 2

  12,000,000

  0%

  12,000,000

 • 252

  BÀN SOFA
  Đỏ

  Mã: SOF003
  Số lượng hiện có: 2

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 253

  BÀN ĐIỆN THOẠI-TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Bàn Sofa hoặc tủ đầu giường.

  Mã: SOF005
  Số lượng hiện có: 2

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 254

  BÀN SOFA
  chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.

  Mã: SOF006
  Số lượng hiện có: 5

  1,700,000

  0%

  1,700,000

 • 255

  BÀN SOFA
  Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor

  Mã: SOF007
  Số lượng hiện có: 1

  2,800,000

  0%

  2,800,000

 • 256

  BÀN SOFA
  Trắng

  Mã: SOF008
  Số lượng hiện có: 4

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 257

  ÁO SOFA NẰM
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,714,500

  0%

  1,714,500

 • 258

  ÁO SOFA TAY
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  482,600

  0%

  482,600

 • 259

  ÁO SOFA ĐƠN
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: 193

  1,270,000

  0%

  1,270,000

 • 260

  SOFA ĐƠN
  Chưa ghép tay, áo rời

  Mã: SOF015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,715,000

  0%

  5,715,000

 • 261

  SOFA NẰM
  Sofa nẳm sử dụng riêng hoặc cho bộ sofa góc

  Mã: SOF016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,525,000

  0%

  9,525,000

 • 262

  SOFA GÁC CHÂN
  Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm

  Mã: SOF018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  0%

  2,400,000

 • 263

  TAY SOFA
  Tay gác sử dụng cho Sofa

  Mã: SOF019
  Số lượng hiện có: 8

  1,524,000

  0%

  1,524,000

 • 264

  SOFA ĐƠN
  Sofa đơn dùng cho

  Mã: SOF020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,382,000

  0%

  8,382,000

 • 265

  SOFA ĐÔI
  Sofa đôi đã ghép tay

  Mã: SOF021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,716,000

  0%

  13,716,000

 • 266

  SOFA GÓC PHẢI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  21,336,000

  0%

  21,336,000

 • 267

  SOFA GÓC TRÁI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay trái

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  21,336,000

  0%

  21,336,000

 • 268

  SƠN NƯỚC TOÀN BỘ NHÀ
  Sơn Jotun, Bột Jotun

  Mã: SON
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  0%

  220,000

 • 269

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,495,000

  0%

  7,495,000

 • 270

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1500x620x2000

  Mã: TA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,385,000

  0%

  11,385,000

 • 271

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,090,000

  0%

  15,090,000

 • 272

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  2000x1400x2000

  Mã: TA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  17,080,000

  0%

  17,080,000

 • 273

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  1000x1400x2000

  Mã: TA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,295,000

  0%

  11,295,000

 • 274

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA006_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  14,735,000

  0%

  14,735,000

 • 275

  TỦ QUẦN ÁO BASIC 1910

  Mã: TA022021-1910
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,265,000

  0%

  24,265,000

 • 276

  TỦ QUẦN ÁO BASICORNER

  Mã: TA042021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  21,840,000

  0%

  21,840,000

 • 277

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 1000
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA1000K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,390,000

  0%

  4,390,000

 • 278

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG 1M
  1000x600x2000

  Mã: TA1000T
  Số lượng hiện có: 9

  2,710,000

  0%

  2,710,000

 • 279

  TỦ ÁO 1000, ACRYLIC
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,940,000

  0%

  10,940,000

 • 280

  TỦ ÁO 1000, PANO KÍNH
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,940,000

  0%

  10,940,000

 • 281

  TỦ ÁO 1000, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,160,000

  0%

  6,160,000

 • 282

  TỦ ÁO 1000, PANO MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA1000_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,260,000

  0%

  6,260,000

 • 283

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, ACRYLIC
  1900x500

  Mã: TA500C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 284

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, PANO KÍNH
  1900x500

  Mã: TA500C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  0%

  3,400,000

 • 285

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,010,000

  0%

  1,010,000

 • 286

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, PANO MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,060,000

  0%

  1,060,000

 • 287

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 500
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA500K
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  0%

  250,000

 • 288

  TỦ ÁO ĐỨNG KHÔNG CÁNH, THÙNG 50CM
  500x600x2000

  Mã: TA500KC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,790,000

  0%

  2,790,000

 • 289

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG 50CM
  500x600x2000

  Mã: TA500T
  Số lượng hiện có: 5

  1,990,000

  0%

  1,990,000

 • 290

  TỦ ÁO 500, ACRYLIC
  500x620x2000

  Mã: TA500_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,030,000

  0%

  6,030,000

 • 291

  TỦ ÁO 500, PANO KÍNH
  500x620x2000

  Mã: TA500_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,030,000

  0%

  6,030,000

 • 292

  TỦ ÁO 500, MELAMINE
  500x620x2000

  Mã: TA500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,640,000

  0%

  3,640,000

 • 293

  TỦ ÁO 500, PANO MELAMINE
  500x620x2000

  Mã: TA500_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,690,000

  0%

  3,690,000

 • 294

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x200

  Mã: TAB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,587,151

  0%

  1,587,151

 • 295

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x200

  Mã: TAB01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  660,000

  0%

  660,000

 • 296

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x317

  Mã: TAB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,772,120

  0%

  1,772,120

 • 297

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x200

  Mã: TAB02_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  0%

  650,000

 • 298

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x480

  Mã: TAB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,654,927

  0%

  1,654,927

 • 299

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x387

  Mã: TAB03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,270,000

  0%

  1,270,000

 • 300

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x350x6407

  Mã: TAB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,237,821

  0%

  2,237,821

 • 301

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  500x370x387

  Mã: TAB04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  0%

  950,000

 • 302

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x510

  Mã: TAB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,024,502

  0%

  2,024,502

 • 303

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  700x370x200

  Mã: TAB05_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  890,000

  0%

  890,000

 • 304

  TỦ ÁO GÓC, THÙNG

  Mã: TAGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,160,000

  0%

  1,160,000

 • 305

  TỦ ÁO MASTER MELAMINE

  Mã: TAMTSC-03-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,273,000

  0%

  20,273,000

 • 306

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  1000x600x800

  Mã: TAN1000T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  0%

  1,550,000

 • 307

  TỦ ÁO NÓC 1000, ACRYLIC
  1000x620x800

  Mã: TAN1000_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,410,000

  0%

  4,410,000

 • 308

  TỦ ÁO NÓC 1000, PANO KÍNH
  1000x620x800

  Mã: TAN1000_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,410,000

  0%

  4,410,000

 • 309

  TỦ ÁO NÓC 1000, MELAMINE
  1000x620x800

  Mã: TAN1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,430,000

  0%

  2,430,000

 • 310

  TỦ ÁO NÓC 1000, PANO MELAMINE
  1000x620x800

  Mã: TAN1000_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,530,000

  0%

  2,530,000

 • 311

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, ACRYLIC
  500x800x17

  Mã: TAN500C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,430,000

  0%

  1,430,000

 • 312

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, PANO KÍNH
  500x800x17

  Mã: TAN500C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,430,000

  0%

  1,430,000

 • 313

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, MELAMINE
  500x800x17

  Mã: TAN500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  0%

  440,000

 • 314

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, PANO MELAMINE
  500x800x17

  Mã: TAN500C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  490,000

  0%

  490,000

 • 315

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  500x600x800

  Mã: TAN500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,040,000

  0%

  1,040,000

 • 316

  TỦ ÁO NÓC 500, ACRYLIC
  500x620x800

  Mã: TAN500_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,900,000

  0%

  3,900,000

 • 317

  TỦ ÁO NÓC 500, PANO KÍNH
  500x620x800

  Mã: TAN500_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,900,000

  0%

  3,900,000

 • 318

  TỦ ÁO NÓC 500, MELAMINE
  500x620x800

  Mã: TAN500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,480,000

  0%

  1,480,000

 • 319

  TỦ ÁO NÓC 500, PANO MELAMINE
  500x620x800

  Mã: TAN500_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,020,000

  0%

  2,020,000

 • 320

  TỦ TVI MEDIA
  Thùng Modular 2021

  Mã: TB052021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 321

  CÁNH TỦ BẾP 200, ACRYLIC
  700x200x17

  Mã: TB200C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  0%

  500,000

 • 322

  CÁNH TỦ BẾP 200, PANO KÍNH
  700x200x17

  Mã: TB200C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  0%

  500,000

 • 323

  CÁNH TỦ BẾP 200, MELAMINE
  700x200x17

  Mã: TB200C_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,000

  0%

  190,000

 • 324

  CÁNH TỦ BẾP 200, PANO MELAMINE
  700x200x17

  Mã: TB200C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 325

  TỦ TVI MEDIA KẾT HỢP BÀN HỌC
  Thùng Modular 2021

  Mã: TB2021-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,490,000

  0%

  10,490,000

 • 326

  CÁNH TỦ BẾP 250, ACRYLIC
  700x250x17

  Mã: TB250C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  630,000

  0%

  630,000

 • 327

  CÁNH TỦ BẾP 250, PANO KÍNH
  700x250x17

  Mã: TB250C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  630,000

  0%

  630,000

 • 328

  CÁNH TỦ BẾP 250, MELAMINE
  700x250x17

  Mã: TB250C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  230,000

  0%

  230,000

 • 329

  CÁNH TỦ BẾP 250, PANO MELAMINE
  700x250x17

  Mã: TB250C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  270,000

  0%

  270,000

 • 330

  CÁNH TỦ BẾP 400, ACRYLIC
  700x400x17

  Mã: TB400C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  0%

  1,000,000

 • 331

  CÁNH TỦ BẾP 400, PANO KÍNH
  700x400x17

  Mã: TB400C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  0%

  1,000,000

 • 332

  CÁNH TỦ BẾP 400, MELAMINE
  700x400x17

  Mã: TB400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  340,000

  0%

  340,000

 • 333

  CÁNH TỦ BẾP 400, PANO MELAMINE
  700x400x17

  Mã: TB400C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  640,000

  0%

  640,000

 • 334

  CÁNH TỦ BẾP 450, ACRYLIC
  700x450x17

  Mã: TB450C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,130,000

  0%

  1,130,000

 • 335

  CÁNH TỦ BẾP 450, PANO KÍNH
  700x450x17

  Mã: TB450C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,130,000

  0%

  1,130,000

 • 336

  CÁNH TỦ BẾP 450, MELAMINE
  700x450x17

  Mã: TB450C_ML
  Đơn vị tính: tấm
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  0%

  380,000

 • 337

  CÁNH TỦ BẾP 450, PANO MELAMINE
  700x450x17

  Mã: TB450C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  0%

  380,000

 • 338

  CHÂN BÀN TRÀ TSIDE
  100x50x45

  Mã: TB50100B_C
  Số lượng hiện có: 10

  3,090,000

  0%

  3,090,000

 • 339

  BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  800x600x450

  Mã: TB50100B_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,846,000

  0%

  5,846,000

 • 340

  MẶT BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  800x600x18

  Mã: TB50100B_M_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,378,000

  0%

  1,378,000

 • 341

  CHÂN BÀN TRÀ TSIDE
  75x50x65

  Mã: TB5075B_C
  Số lượng hiện có: 10

  2,120,000

  0%

  2,120,000

 • 342

  BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  560x560x650

  Mã: TB5075B_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,420,000

  0%

  4,420,000

 • 343

  MẶT BÀN TRÀ TSIDE, LAMINATE
  550x550x18

  Mã: TB5075B_M_LM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  0%

  1,150,000

 • 344

  CÁNH TỦ BẾP 600, ACRYLIC
  700x600x17

  Mã: TB600C_AC
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 345

  CÁNH TỦ BẾP 600, PANO KÍNH
  700x600x17

  Mã: TB600C_K_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  0%

  1,500,000

 • 346

  CÁNH TỦ BẾP 600, MELAMINE
  700x600x17

  Mã: TB600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  0%

  500,000

 • 347

  CÁNH TỦ BẾP 600, PANO MELAMINE
  700x600x17

  Mã: TB600C_P_ML
  Đơn vị tính: cái
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  0%

  500,000

 • 348

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, ACRYLIC
  350x800x17

  Mã: TB800C_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  0%

  1,000,000

 • 349

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, PANO KÍNH MELAMINE
  800x350x17

  Mã: TB800C_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  0%

  1,000,000

 • 350

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, MELAMINE
  350x800x17

  Mã: TB800C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  350,000

  0%

  350,000

 • 351

  CÁNH TỦ BẾP 800 NGANG, PANO MELAMINE
  350x800x17

  Mã: TB800C_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  400,000

  0%

  400,000

 • 352

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, ACRYLIC
  1000x600x17

  Mã: TBD1LC_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,150,000

  0%

  2,150,000

 • 353

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, PANO KÍNH
  1000x600x17

  Mã: TBD1LC_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,150,000

  0%

  2,150,000

 • 354

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, MELAMINE
  1000x600x17

  Mã: TBD1LC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  710,000

  0%

  710,000

 • 355

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, PANO MELAMINE
  1000x600x17

  Mã: TBD1LC_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  710,000

  0%

  710,000

 • 356

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, THÙNG
  600x600x2250

  Mã: TBD1LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,230,000

  0%

  3,230,000

 • 357

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, ACRYLIC
  600x600x2250

  Mã: TBD1L_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,880,000

  0%

  6,880,000

 • 358

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, MELAMINE
  600x600x2250

  Mã: TBD1L_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,440,000

  0%

  4,440,000

 • 359

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  200x600x820

  Mã: TBD200T
  Số lượng hiện có: 8

  670,000

  0%

  670,000

 • 360

  TỦ BẾP DƯỚI 200, ACRYLIC
  200x620x820

  Mã: TBD200_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,170,000

  0%

  1,170,000

 • 361

  TỦ BẾP DƯỚI 200, MELAMINE
  200x620x820

  Mã: TBD200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  860,000

  0%

  860,000

 • 362

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, 2 HỘC KÉO, THÙNG
  600x600x2250

  Mã: TBD2LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,580,000

  0%

  4,580,000

 • 363

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, ACRYLIC
  600x600x2250

  Mã: TBD2L_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,350,000

  0%

  7,350,000

 • 364

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, MELAMINE
  600x600x2250

  Mã: TBD2L_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,530,000

  0%

  5,530,000

 • 365

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  400x600x820

  Mã: TBD400T
  Số lượng hiện có: 2

  820,000

  0%

  820,000

 • 366

  TỦ BẾP DƯỚI 400, ACRYLIC
  400x620x820

  Mã: TBD400_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,820,000

  0%

  1,820,000

 • 367

  TỦ BẾP DƯỚI 400, MELAMINE
  400x620x820

  Mã: TBD400_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,160,000

  0%

  1,160,000

 • 368

  TỦ BẾP DƯỚI 1 HỘC KÉO, ACRYLIC
  600x620x820

  Mã: TBD6001HK_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,245,000

  0%

  2,245,000

 • 369

  TỦ BẾP DƯỚI 1 HỘC KÉO, MELAMINE
  600x620x820

  Mã: TBD6001HK_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,925,000

  0%

  1,925,000

 • 370

  TỦ BẾP DƯỚI 3 HỘC KÉO, ACRYLIC
  600x620x820

  Mã: TBD600HK_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,195,000

  0%

  4,195,000

 • 371

  TỦ BẾP DƯỚI 3 HỘC KÉO, MELAMINE
  600x620x820

  Mã: TBD600HK_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,235,000

  0%

  3,235,000

 • 372

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  600x600x820

  Mã: TBD600T
  Số lượng hiện có: 7

  970,000

  0%

  970,000

 • 373

  TỦ BẾP DƯỚI 600, ACRYLIC
  600x620x820

  Mã: TBD600_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,470,000

  0%

  2,470,000

 • 374

  TỦ BẾP DƯỚI 600, MELAMINE
  600x620x820

  Mã: TBD600_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,470,000

  0%

  1,470,000

 • 375

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  800x600x820

  Mã: TBD800T
  Số lượng hiện có: 7

  1,120,000

  0%

  1,120,000

 • 376

  TỦ BẾP DƯỚI 800, ACRYLIC
  800x620x820

  Mã: TBD800_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,120,000

  0%

  3,120,000

 • 377

  TỦ BẾP DƯỚI 800, MELAMINE
  800x620x820

  Mã: TBD800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 378

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  900x600x820

  Mã: TBD900T
  Số lượng hiện có: 1

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 379

  TỦ BẾP DƯỚI 900, ACRYLIC
  900x620x820

  Mã: TBD900_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,460,000

  0%

  3,460,000

 • 380

  TỦ BẾP DƯỚI 900, MELAMINE
  900x620x820

  Mã: TBD900_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,960,000

  0%

  1,960,000

 • 381

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, ACRYLIC
  1430x600x17

  Mã: TBDC_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,070,000

  0%

  3,070,000

 • 382

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, PANO KÍNH
  1430x600x17

  Mã: TBDC_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,070,000

  0%

  3,070,000

 • 383

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  1430x600x17

  Mã: TBDC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  0%

  1,000,000

 • 384

  CÁNH TỦ BẾP ĐỨNG, PANO MELAMINE
  1430x600x17

  Mã: TBDC_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  0%

  1,000,000

 • 385

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, ACRYLIC
  1020x620x820

  Mã: TBDGI_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,840,000

  0%

  3,840,000

 • 386

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, THÙNG
  1020x1020x820

  Mã: TBDGLT
  Số lượng hiện có: 7

  1,850,000

  0%

  1,850,000

 • 387

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, ACRYLIC
  1020x1020x820

  Mã: TBDGL_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,850,000

  0%

  3,850,000

 • 388

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, MELAMINE
  1020x1020x820

  Mã: TBDGL_ML
  Đơn vị tính: Nguyên bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,530,000

  0%

  2,530,000

 • 389

  TỦ BẾP ĐỨNG, ACRYLIC
  600x600x2250

  Mã: TBD_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  0%

  7,800,000

 • 390

  TỦ BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  600x600x2250

  Mã: TBD_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,730,000

  0%

  4,730,000

 • 391

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x700

  Mã: TBT2007T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  480,000

  0%

  480,000

 • 392

  TỦ BẾP TRÊN 200, ACRYLIC
  200x370x700

  Mã: TBT2007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  980,000

  0%

  980,000

 • 393

  TỦ BẾP TRÊN 200, MELAMINE
  200x370x700

  Mã: TBT200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  670,000

  0%

  670,000

 • 394

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x700

  Mã: TBT4007T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  690,000

  0%

  690,000

 • 395

  TỦ BẾP TRÊN 400, ACRYLIC
  400x370x700

  Mã: TBT4007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,690,000

  0%

  1,690,000

 • 396

  TỦ BẾP TRÊN 400, MELAMINE
  400x370x700

  Mã: TBT4007_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,030,000

  0%

  1,030,000

 • 397

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x700

  Mã: TBT6007T
  Số lượng hiện có: 8

  880,000

  0%

  880,000

 • 398

  TỦ BẾP TRÊN 600, ACRYLIC
  600x370x700

  Mã: TBT6007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,380,000

  0%

  2,380,000

 • 399

  TỦ BẾP TRÊN 600, MELAMINE
  600x370x700

  Mã: TBT6007_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,380,000

  0%

  1,380,000

 • 400

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x700

  Mã: TBT8007T
  Số lượng hiện có: 8

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 401

  TỦ BẾP TRÊN 800, ACRYLIC
  800x370x700

  Mã: TBT8007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,070,000

  0%

  3,070,000

 • 402

  TỦ BẾP TRÊN 800, MELAMINE
  800x370x700

  Mã: TBT8007_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,750,000

  0%

  1,750,000

 • 403

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  800x350x700

  Mã: TBT800KD7T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  800,000

  0%

  800,000

 • 404

  TỦ BẾP TRÊN 800 KHÔNG ĐÁY, ACRYLIC
  800x370x700

  Mã: TBT800KD_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,800,000

  0%

  2,800,000

 • 405

  TỦ BẾP TRÊN 800 KHÔNG ĐÁY, MELAMINE
  800x370x700

  Mã: TBT800KD_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,480,000

  0%

  1,480,000

 • 406

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  900x350x700

  Mã: TBT9007KDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  860,000

  0%

  860,000

 • 407

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  900x350x700

  Mã: TBT9007T
  Số lượng hiện có: 9

  1,160,000

  0%

  1,160,000

 • 408

  TỦ BẾP TRÊN 900, ACRYLIC
  900x370x700

  Mã: TBT9007_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,420,000

  0%

  3,420,000

 • 409

  TỦ BẾP TRÊN 900, MELAMINE
  900x370x700

  Mã: TBT9007_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,920,000

  0%

  1,920,000

 • 410

  TỦ BẾP TRÊN 900 KHÔNG ĐÁY, ACRYLIC
  900x350x700

  Mã: TBT900KD_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,120,000

  0%

  3,120,000

 • 411

  TỦ BẾP TRÊN 900 KHÔNG ĐÁY, MELAMINE
  900x350x700

  Mã: TBT900KD_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,620,000

  0%

  1,620,000

 • 412

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  620x620x700

  Mã: TBTGL_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,660,000

  0%

  2,660,000

 • 413

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1500

  Mã: TG01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,020,000

  0%

  8,020,000

 • 414

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1760

  Mã: TG02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,716,647

  0%

  7,716,647

 • 415

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2000

  Mã: TG03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,282,449

  0%

  8,282,449

 • 416

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2150

  Mã: TG04_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,987,288

  0%

  8,987,288

 • 417

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2527

  Mã: TG05_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,573,024

  0%

  10,573,024

 • 418

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1828

  Mã: TG07_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,635,886

  0%

  7,635,886

 • 419

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1880

  Mã: TG07_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,278,193

  0%

  8,278,193

 • 420

  TỦ GIÀY MELAMINE
  1600x840

  Mã: TGNP-B202
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,525,044

  0%

  4,525,044

 • 421

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x1966x9

  Mã: TH2000
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  427,000

  0%

  427,000

 • 422

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x366x9

  Mã: TH380
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  0%

  85,000

 • 423

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x606x9

  Mã: TH640
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  0%

  140,000

 • 424

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x766x9

  Mã: TH800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  173,000

  0%

  173,000

 • 425

  HỆ TỦ RƯỢU
  Dài 1m2 - 1m8

  Mã: TK2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,261,069

  0%

  6,261,069

 • 426

  TỦ SÁCH
  Thùng modular 2021

  Mã: TK2021-04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,850,000

  0%

  11,850,000

 • 427

  TỦ SÁCH TRANG TRÍ
  Thùng Modular 2021

  Mã: TK2021-05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,410,000

  0%

  6,410,000

 • 428

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 1m8 - 2m4

  Mã: TKB2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,845,864

  0%

  6,845,864

 • 429

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 1m8 - 2m4

  Mã: TKB2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,230,314

  0%

  3,230,314

 • 430

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 2m4 - 3m

  Mã: TKB2020-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,042,061

  0%

  8,042,061

 • 431

  TỦ ĐẶT TỦ LẠNH

  Mã: TL2019-RP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,281,314

  0%

  4,281,314

 • 432

  TAY NẮM ÂM

  Mã: TNÂ637
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  45,500

  0%

  45,500

 • 433

  TAY NẮM NHÔM U

  Mã: TNNU636
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  36,000

  0%

  36,000

 • 434

  TẤM ỐP HÔNG 370X370, MELAMINE
  370x370

  Mã: TOH3737_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  170,000

  0%

  170,000

 • 435

  TẤM ỐP HÔNG GIƯỜNG, MELAMINE
  2000x370x34

  Mã: TOHG_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  0%

  1,400,000

 • 436

  TẤM ỐP VAI GIƯỜNG, MELAMINE
  2000x100x34

  Mã: TOVG_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  0%

  550,000

 • 437

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  0%

  9,500,000

 • 438

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  0%

  9,500,000

 • 439

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 440

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 441

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 442

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  0%

  12,500,000

 • 443

  TẤM QUY CÁCH 220, 25LY, MELAMINE
  2400x220x25

  Mã: TQC220_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  850,000

  0%

  850,000

 • 444

  TẤM QUY CÁCH 200, MELAMINE
  2400x220x17

  Mã: TQC220_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  670,000

  0%

  670,000

 • 445

  TẤM QUY CÁCH 370, 25LY, MELAMINE
  2400x370x25

  Mã: TQC370_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,370,000

  0%

  1,370,000

 • 446

  TẤM QUY CÁCH 370, MELAMINE
  2400x370x17

  Mã: TQC370_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,060,000

  0%

  1,060,000

 • 447

  TẤM QUY CÁCH 520, 25LY, MELAMINE
  2400x520x25

  Mã: TQC520_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,880,000

  0%

  1,880,000

 • 448

  TẤM QUY CÁCH 520, MELAMINE
  2400x520x17

  Mã: TQC520_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,450,000

  0%

  1,450,000

 • 449

  TẤM QUY CÁCH 620, 25LY, MELAMINE
  2400x620x25

  Mã: TQC620_25_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,230,000

  0%

  2,230,000

 • 450

  TẤM QUY CÁCH 620, MELAMINE
  2400x620x17

  Mã: TQC620_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,710,000

  0%

  1,710,000

 • 451

  TẤM QUY CÁCH 95, MELAMINE
  2400x95x17

  Mã: TQC95_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  340,000

  0%

  340,000

 • 452

  TRÁM TƯỜNG ĐI DÂY MÁY LẠNH
  Trám vữa, trét bột, sơn dặm

  Mã: TRAM
  Đơn vị tính: trọn gói
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 453

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Giật cấp toàn nhà

  Mã: TRANGC
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  178,250

  0%

  178,250

 • 454

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Trần phẳng, đơn giản

  Mã: TRANTC
  Đơn vị tính: m2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  155,000

  0%

  155,000

 • 455

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1800x200x2400

  Mã: TTB01_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,808,765

  0%

  7,808,765

 • 456

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB02_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,479,680

  0%

  6,479,680

 • 457

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,133,310

  0%

  7,133,310

 • 458

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB04_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,266,260

  0%

  6,266,260

 • 459

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB05_2019_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,605,180

  0%

  7,605,180

 • 460

  KHUNG ẢNH
  Phù hợp treo ảnh Gia đình

  Mã: TTK001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  0%

  500,000

 • 461

  THẢM
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 462

  THẢM TRÒN
  Thảm xuất xứ Thổ Nhị Kỳ

  Mã: TTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,200,000

  0%

  6,200,000

 • 463

  THẢM CHỮ NHẬT
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  0%

  2,700,000

 • 464

  THẢM
  Thảm hoa văn.

  Mã: TTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  0%

  2,000,000

 • 465

  TỦ TIVI TRÊN 370, ACRYLIC
  500X220X370

  Mã: TTV502037_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,040,000

  0%

  1,040,000

 • 466

  TỦ TIVI TRÊN 370, PANO KÍNH MELAMINE
  500X220X370

  Mã: TTV502037_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,040,000

  0%

  1,040,000

 • 467

  TỦ TIVI TRÊN 370, MELAMINE
  500X220X370

  Mã: TTV502037_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  600,000

  0%

  600,000

 • 468

  TỦ TIVI TRÊN 370, PANO NAN MELAMINE
  500X220X370

  Mã: TTV502037_N_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,350,000

  0%

  1,350,000

 • 469

  TỦ TIVI TRÊN 370, PANO MELAMINE
  500X220X370

  Mã: TTV502037_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  0%

  650,000

 • 470

  TỦ TIVI TRÊN 620, ACRYLIC
  500X220X620

  Mã: TTV502062_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,590,000

  0%

  1,590,000

 • 471

  TỦ TIVI TRÊN 620, PANO KÍNH MELAMINE
  500X220X620

  Mã: TTV502062_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,590,000

  0%

  1,590,000

 • 472

  TỦ TIVI TRÊN 620, MELAMINE
  500X220X620

  Mã: TTV502062_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  830,000

  0%

  830,000

 • 473

  TỦ TIVI TRÊN 620, PANO NAN MELAMINE
  500X220X620

  Mã: TTV502062_N_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,580,000

  0%

  1,580,000

 • 474

  TỦ TIVI TRÊN 620, PANO MELAMINE
  500X220X620

  Mã: TTV502062_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  880,000

  0%

  880,000

 • 475

  TỦ TIVI DƯỚI 370, ACRYLIC
  500X370X370

  Mã: TTV503537_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,210,000

  0%

  1,210,000

 • 476

  TỦ TIVI DƯỚI 370, PANO KÍNH MELAMINE
  500X370X370

  Mã: TTV503537_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,210,000

  0%

  1,210,000

 • 477

  TỦ TIVI DƯỚI 370, MELAMINE
  500X370X370

  Mã: TTV503537_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  770,000

  0%

  770,000

 • 478

  TỦ TIVI DƯỚI 370, PANO NAN MELAMINE
  500X370X370

  Mã: TTV503537_N_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,520,000

  0%

  1,520,000

 • 479

  TỦ TIVI DƯỚI 370, PANO MELAMINE
  500X370X370

  Mã: TTV503537_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  820,000

  0%

  820,000

 • 480

  TỦ TIVI DƯỚI 620, ACRYLIC
  500X370X620

  Mã: TTV503562_AC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 481

  TỦ TIVI DƯỚI 620, PANO KÍNH MELAMINE
  500X370X620

  Mã: TTV503562_K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  0%

  1,800,000

 • 482

  TỦ TIVI DƯỚI 620, MELAMINE
  500X370X620

  Mã: TTV503562_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,040,000

  0%

  1,040,000

 • 483

  TỦ TIVI DƯỚI 620, PANO NAN MELAMINE
  500X370X620

  Mã: TTV503562_N_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,790,000

  0%

  1,790,000

 • 484

  TỦ TIVI DƯỚI 620, PANO MELAMINE
  500X370X620

  Mã: TTV503562_P_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,090,000

  0%

  1,090,000

 • 485

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x350

  Mã: TV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,684,602

  0%

  4,684,602

 • 486

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV01_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,493,075

  0%

  6,493,075

 • 487

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV01_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,610,849

  0%

  5,610,849

 • 488

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,989,537

  0%

  8,989,537

 • 489

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,344,947

  0%

  8,344,947

 • 490

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x370x2000

  Mã: TV03_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,443,452

  0%

  6,443,452

 • 491

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,597,973

  0%

  7,597,973

 • 492

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV04_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,902,639

  0%

  8,902,639

 • 493

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,495,714

  0%

  9,495,714

 • 494

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV05_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,706,584

  0%

  7,706,584

 • 495

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV06_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,706,584

  0%

  7,706,584

 • 496

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV07_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,840,529

  0%

  3,840,529

 • 497

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2500x370x397

  Mã: TV08_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,460,529

  0%

  3,460,529

 • 498

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV09_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,421,199

  0%

  5,421,199

 • 499

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV10_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,680,529

  0%

  4,680,529

 • 500

  TỦ TIVI 11 MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV11-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,915,110

  0%

  6,915,110

 • 501

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV11_2020_ML
  Đơn vị tính: Bộ
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,582,265

  0%

  8,582,265

 • 502

  TỦ TIVI-MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV12-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,113,512

  0%

  6,113,512

 • 503

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV14-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,705,593

  0%

  5,705,593

 • 504

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV15-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,736,567

  0%

  5,736,567

 • 505

  TỦ TIVI MELAMINE

  Mã: TV17-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,901,878

  0%

  4,901,878

 • 506

  TỦ TIVI ACRYLIC

  Mã: TV18-2018-AL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,852,251

  0%

  8,852,251

 • 507

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,480,000

  0%

  5,480,000

 • 508

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,553,452

  0%

  6,553,452

 • 509

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,405,114

  0%

  6,405,114

 • 510

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,177,000

  0%

  7,177,000

 • 511

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,690,000

  0%

  9,690,000

 • 512

  TỦ TVI MEDIA
  Thùng Modular 2021

  Mã: TV2021-07
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,800,000

  0%

  5,800,000

 • 513

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV24-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,310,911

  0%

  8,310,911

 • 514

  TỦ TIVI MELAMINE
  Ngang từ 1200-1500

  Mã: TV4-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,674,794

  0%

  5,674,794

 • 515

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV5-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,677,481

  0%

  5,677,481

 • 516

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV8-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,814,184

  0%

  7,814,184

 • 517

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV9-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,828,368

  0%

  8,828,368

 • 518

  TỦ TIVI - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 2m4 - 3m

  Mã: TVB2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,036,158

  0%

  7,036,158

 • 519

  TỦ TIVI - BÀN LÀM VIỆC
  Dài 2m4 - 3m

  Mã: TVB2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,264,632

  0%

  4,264,632

 • 520

  TỦ TIVI PHÒNG KHÁCH
  2400x370x400

  Mã: TVSC-1-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,080,091

  0%

  3,080,091

 • 521

  SOFA LUX (ĐÔN NGỒI)

  Mã: UX-51
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  0%

  3,200,000

 • 522

  SOFA LUX (GHẾ ĐƠN)
  Ghế nối dài

  Mã: UX-52
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,375,000

  0%

  5,375,000

 • 523

  SOFA LUX (GHẾ GÓC)
  Nối góc L

  Mã: UX-53
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,925,000

  0%

  6,925,000

 • 524

  SOFA LUX (GHẾ GÓC NẰM)
  Dùng làm ghế sofa L

  Mã: UX-54L
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,700,000

  0%

  7,700,000

 • 525

  SOFA LUX (MODULE KẾT THÚC)
  Dùng để kết thúc chiều ngang sofa

  Mã: UX-55L
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,200,000

  0%

  8,200,000

 • 526

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG

  Mã: VDG01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,680,000

  0%

  3,680,000

 • 527

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG
  Bọc nệm nguyên vách

  Mã: VDG02_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,650,000

  0%

  6,650,000

 • 528

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG
  Nệm nguyên tấm

  Mã: VDG03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,090,000

  0%

  4,090,000

 • 529

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG

  Mã: VDG04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,880,000

  0%

  4,880,000

 • 530

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG

  Mã: VDG05_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,710,000

  0%

  2,710,000

 • 531

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG

  Mã: VDG06_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,440,000

  0%

  3,440,000

 • 532

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG

  Mã: VDG07_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,840,000

  0%

  2,840,000

 • 533

  VÁCH ĐẦU GIƯỜNG

  Mã: VDG08_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,730,000

  0%

  4,730,000

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular