Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Giá Chiết khấu

 • 1

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m2

  Mã: DGN1M2_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,125,000

  1,125,000

 • 2

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m4

  Mã: DGN1M4_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,301,000

  1,301,000

 • 3

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m6

  Mã: DGN1M6_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,477,000

  1,477,000

 • 4

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m8

  Mã: DGN1M8_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,653,000

  1,653,000

 • 5

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x34

  Mã: DT22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  319,000

  319,000

 • 6

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1834x220x34

  Mã: DT22180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  466,000

  466,000

 • 7

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x34

  Mã: DT2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  172,000

  172,000

 • 8

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x34

  Mã: DT37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  472,000

  472,000

 • 9

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1834x370x34

  Mã: DT37180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  688,000

  688,000

 • 10

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x34

  Mã: DT3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  256,000

  256,000

 • 11

  ĐỢT TỦ ÁO 500
  466x576

  Mã: DTA500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  181,000

  181,000

 • 12

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 200

  Mã: DTBD200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  71,000

  71,000

 • 13

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 400

  Mã: DTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  144,000

  144,000

 • 14

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 600

  Mã: DTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  217,000

  217,000

 • 15

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 800

  Mã: DTBD800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  290,000

  290,000

 • 16

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 200

  Mã: DTBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  42,000

  42,000

 • 17

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 400

  Mã: DTBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  85,000

  85,000

 • 18

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 600

  Mã: DTBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  128,000

  128,000

 • 19

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 800

  Mã: DTBT800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  171,000

  171,000

 • 20

  ĐỢT TỦ TIVI DƯỚI
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  128,000

  128,000

 • 21

  ĐỢT TỦ TIVI TRÊN
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVTT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  74,000

  74,000

 • 22

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m2

  Mã: G1M2T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,501,000

  2,501,000

 • 23

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m4

  Mã: G1M4T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,779,000

  2,779,000

 • 24

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m6

  Mã: G1M6T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,057,000

  3,057,000

 • 25

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m8

  Mã: G1M8T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,489,000

  3,489,000

 • 26

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc biên

  Mã: HKGMB_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  142,000

  142,000

 • 27

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc giữa

  Mã: HKGMG_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  141,000

  141,000

 • 28

  HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ

  Mã: HKGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  319,000

  319,000

 • 29

  MẶT HỘC KÉO TỦ ÁO, MELAMINE
  464x238x17

  Mã: HKTAM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  103,000

  103,000

 • 30

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: HKTBD400M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  185,000

  185,000

 • 31

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 400

  Mã: HKTBD400M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  109,000

  109,000

 • 32

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: HKTBD600M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  277,000

  277,000

 • 33

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  159,000

  159,000

 • 34

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 800

  Mã: HKTBD800M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  209,000

  209,000

 • 35

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  114,000

  114,000

 • 36

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE

  Mã: HKTTVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  112,000

  112,000

 • 37

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, ACRYLIC
  1900x500

  Mã: TA500CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,905,000

  1,905,000

 • 38

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, ACRYLIC
  498x18x1898

  Mã: TA500C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,905,000

  1,905,000

 • 39

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, ACRYLIC
  1900x750

  Mã: TA750CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,858,000

  2,858,000

 • 40

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  277,000

  277,000

 • 41

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  554,000

  554,000

 • 42

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  623,000

  623,000

 • 43

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  831,000

  831,000

 • 44

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, THÙNG
  1020x600x820

  Mã: TBDGIT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,646,000

  1,646,000

 • 45

  CÁNH BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  250x800

  Mã: TBT250C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  402,000

  402,000

 • 46

  CÁNH BẾP TRÊN GÓC L, MELAMINE
  250x800

  Mã: TBT250C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  225,000

  225,000

 • 47

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  400x800

  Mã: TBT400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  642,000

  642,000

 • 48

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  400x800

  Mã: TBT400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  342,000

  342,000

 • 49

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  450x800

  Mã: TBT450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  722,000

  722,000

 • 50

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  482,000

  482,000

 • 51

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  600x800

  Mã: TBT600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  963,000

  963,000

 • 52

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  642,000

  642,000

 • 53

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  342,000

  342,000

 • 54

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, THÙNG
  620x620x800

  Mã: TBTGLT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,005,000

  1,005,000

 • 55

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  1200x2400

  Mã: TOH120240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,812,000

  2,812,000

 • 56

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x220

  Mã: TOH2238_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  100,000

  100,000

 • 57

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x220

  Mã: TOH2264_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  163,000

  163,000

 • 58

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x370

  Mã: TOH3738_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  159,000

  159,000

 • 59

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x370

  Mã: TOH3764_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  258,000

  258,000

 • 60

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN ACRYLIC
  370x800

  Mã: TOH3780_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  609,000

  609,000

 • 61

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN MELAMINE
  370x800

  Mã: TOH3780_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  326,000

  326,000

 • 62

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, ACRYLIC
  620x2000

  Mã: TOH62200_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,487,000

  2,487,000

 • 63

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, MELAMINE
  620x2000

  Mã: TOH62200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,250,000

  1,250,000

 • 64

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  620x2400

  Mã: TOH62240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,495,000

  1,495,000

 • 65

  HÔNG TỦ NÓC, ACRYLIC
  620x800

  Mã: TOH6280_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  955,000

  955,000

 • 66

  HÔNG TỦ NÓC, MELAMINE
  620x800

  Mã: TOH6280_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  514,000

  514,000

 • 67

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI ACRYLIC
  620x820

  Mã: TOH6282_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,020,000

  1,020,000

 • 68

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI MELAMINE
  620x820

  Mã: TOH6282_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  526,000

  526,000

 • 69

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x17

  Mã: TON22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  261,000

  261,000

 • 70

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  2434x220x17

  Mã: TON22240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  507,000

  507,000

 • 71

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x17

  Mã: TON2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  138,000

  138,000

 • 72

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x17

  Mã: TON37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  409,000

  409,000

 • 73

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  2434x370x17

  Mã: TON37240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  792,000

  792,000

 • 74

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x17

  Mã: TON3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  217,000

  217,000

 • 75

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600x380

  Mã: TTV380C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  221,000

  221,000

 • 76

  TỦ TIVI TREO 380, THÙNG
  600X200X380

  Mã: TTV602038T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  366,000

  366,000

 • 77

  TỦ TIVI TREO 640, THÙNG
  600X200X640

  Mã: TTV602064T
  Số lượng hiện có: 25

  477,000

  477,000

 • 78

  TỦ TIVI DƯỚI 380, THÙNG
  600X350X380

  Mã: TTV603538T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  526,000

  526,000

 • 79

  TỦ TIVI DƯỚI 640, THÙNG
  600X350X640

  Mã: TTV603564T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  680,000

  680,000

 • 80

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600X640

  Mã: TTV640C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  340,000

  340,000

 • 81

  GHẾ APP
  Màu be

  Mã: 207-APPB
  Số lượng hiện có: 1

  1,069,500

  1,069,500

 • 82

  GHẾ APP
  Trắng

  Mã: 207-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 83

  GHẾ APP
  Xám nhạt

  Mã: 207-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 84

  GHẾ STOLA
  Màu be

  Mã: 211-DPPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 85

  GHẾ STOLA
  Trắng

  Mã: 211-DPPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 86

  GHẾ VOLTA
  Trắng

  Mã: 222-DPC-215T
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 87

  GHẾ VOLTA
  Xám nhạt

  Mã: 222-DPC-215X
  Số lượng hiện có: 8

  2,403,500

  2,403,500

 • 88

  GHẾ CUBE
  Nệm xanh

  Mã: 225-DCV1
  Số lượng hiện có: 5

  2,334,500

  2,334,500

 • 89

  GHẾ CUBE
  Nệm đỏ

  Mã: 225-DCV2
  Số lượng hiện có: 5

  2,334,500

  2,334,500

 • 90

  GHẾ MBROBA
  Màu be

  Mã: 241-APPB
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 91

  GHẾ MBROBA
  Trắng

  Mã: 241-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 92

  GHẾ MBROBA
  Xanh (Slate)

  Mã: 241-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 93

  GHẾ KURT
  Màu be

  Mã: 242-UPPB
  Số lượng hiện có: 1

  2,794,500

  2,794,500

 • 94

  GHẾ KURT
  Trắng

  Mã: 242-UPPT
  Số lượng hiện có: 5

  2,794,500

  2,794,500

 • 95

  GHẾ KURT
  Xám nhạt

  Mã: 242-UPPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,794,500

  2,794,500

 • 96

  GHẾ POLANKA
  Kem ấm

  Mã: 252-APPK
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 97

  GHẾ POLANKA
  Trắng

  Mã: 252-APPT
  Số lượng hiện có: 19

  1,403,000

  1,403,000

 • 98

  GHẾ POLANKA
  Xám nhạt

  Mã: 252-APPX
  Số lượng hiện có: 19

  1,403,000

  1,403,000

 • 99

  GHẾ MARIOCIONI
  Cam đất

  Mã: 253-APPC
  Số lượng hiện có: 8

  1,403,000

  1,403,000

 • 100

  GHẾ MARIOCIONI
  Xanh đất

  Mã: 253-APPX
  Số lượng hiện có: 7

  1,403,000

  1,403,000

 • 101

  GHẾ SEDSED
  Màu be

  Mã: 256-DPPB
  Số lượng hiện có: 20

  1,472,000

  1,472,000

 • 102

  GHẾ SEDSED
  Nâu

  Mã: 256-DPPN
  Số lượng hiện có: 20

  1,472,000

  1,472,000

 • 103

  GHẾ SEDSED
  Trắng

  Mã: 256-DPPT
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 104

  GHẾ SEDSED
  Xanh (Slate)

  Mã: 256-DPPX
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 105

  GHẾ KRAVITZ
  Màu be

  Mã: 262-APPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,207,500

  1,207,500

 • 106

  GHẾ KRAVITZ
  Trắng

  Mã: 262-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,562,130

  1,562,130

 • 107

  GHẾ CALLISTO
  Xám nhạt

  Mã: 267-DPPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,736,500

  1,736,500

 • 108

  GHẾ CALLISTO
  Đen

  Mã: 267-DPPĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,736,500

  1,736,500

 • 109

  GHẾ OMAH
  Cam đất (Ginger)

  Mã: 284-APPC
  Số lượng hiện có: 9

  1,265,000

  1,265,000

 • 110

  GHẾ OMAH
  Trắng

  Mã: 284-APPT
  Số lượng hiện có: 14

  1,265,000

  1,265,000

 • 111

  GHẾ OMAH
  Xám nhạt

  Mã: 284-APPX
  Số lượng hiện có: 16

  1,265,000

  1,265,000

 • 112

  GHẾ PICK AND ROLL
  Trắng

  Mã: 285-DPPT
  Số lượng hiện có: 7

  2,334,500

  2,334,500

 • 113

  GHẾ PICK AND ROLL
  Xanh lá

  Mã: 285-DPPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,334,500

  2,334,500

 • 114

  GHẾ ESTATE
  Rêu xám

  Mã: 291-APPR
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 115

  GHẾ ESTATE
  Xám nhạt

  Mã: 291-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 116

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Trắng

  Mã: 293-APPT
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 117

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Xám

  Mã: 293-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 118

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Be

  Mã: 293-DPP9B
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 119

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Trắng

  Mã: 293-DPP9T
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 120

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Xanh dương

  Mã: 293-DPP9XD
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 121

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Đỏ

  Mã: 293-DPP9Đ
  Số lượng hiện có: 8

  2,403,500

  2,403,500

 • 122

  GHẾ CLIDE CHÂN SẮT

  Mã: 293-MPP
  Số lượng hiện có: 20

  1,334,000

  1,334,000

 • 123

  GHẾ TULIP
  Trong

  Mã: 297-DCV-PC
  Số lượng hiện có: 40

  2,863,500

  2,863,500

 • 124

  GHẾ TULIP
  Trắng

  Mã: 297-DCV-PP
  Số lượng hiện có: 3

  2,530,000

  2,530,000

 • 125

  GHẾ BAR TRIO
  Có nệm

  Mã: 301-DCV
  Số lượng hiện có: 4

  1,863,000

  1,863,000

 • 126

  GHẾ BAR TRIO
  Mặt gỗ

  Mã: 301-DPP
  Số lượng hiện có: 2

  1,736,500

  1,736,500

 • 127

  GHẾ ACIAPEL
  Màu be

  Mã: 304-APPB
  Số lượng hiện có: 10

  1,265,000

  1,265,000

 • 128

  GHẾ ACIAPEL
  Rêu xám

  Mã: 304-APPRX
  Số lượng hiện có: 20

  1,265,000

  1,265,000

 • 129

  GHẾ ACIAPEL
  Trắng

  Mã: 304-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,265,000

  1,265,000

 • 130

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Trắng

  Mã: 305-ACVT
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 131

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Xám nhạt

  Mã: 305-ACVX
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 132

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Đen

  Mã: 305-ACVĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 133

  GHẾ ĂN WOODY PAPATYA

  Mã: 306-ACV
  Số lượng hiện có: 2

  1,863,000

  1,863,000

 • 134

  GHẾ GLUCK
  Màu be

  Mã: 307-APPB
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,472,000

  1,472,000

 • 135

  GHẾ GLUCK
  Trắng

  Mã: 307-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 136

  GHẾ GLUCK
  Xám nhạt

  Mã: 307-APPX
  Số lượng hiện có: 31

  1,472,000

  1,472,000

 • 137

  GHẾ GLUCK
  Đen

  Mã: 307-APPĐ
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 138

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Hồng

  Mã: 309-APPH
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 139

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh dương

  Mã: 309-APPXD
  Số lượng hiện có: 1

  736,000

  736,000

 • 140

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh lá

  Mã: 309-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 141

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Đỏ

  Mã: 309-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 142

  GHẾ RATTAN
  Rêu xám

  Mã: 313-CPPRX
  Số lượng hiện có: 19

  1,541,000

  1,541,000

 • 143

  GHẾ RATTAN
  Xám nhạt

  Mã: 313-CPPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,541,000

  1,541,000

 • 144

  GHẾ LIPPERLI
  Cam đất

  Mã: 314-APPCĐ
  Số lượng hiện có: 15

  1,334,000

  1,334,000

 • 145

  GHẾ LIPPERLI
  Rêu xám

  Mã: 314-APPRX
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 146

  GHẾ LIPPERLI
  Trắng

  Mã: 314-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 147

  GHẾ BALDIR
  Cam nhạt

  Mã: 315-APPC
  Số lượng hiện có: 4

  1,403,000

  1,403,000

 • 148

  GHẾ BALDIR
  Trắng

  Mã: 315-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  1,403,000

  1,403,000

 • 149

  GHẾ BALDIR
  Xanh lá

  Mã: 315-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  1,403,000

  1,403,000

 • 150

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Xám nhạt

  Mã: 316-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,139,000

  2,139,000

 • 151

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Đen

  Mã: 316-APPĐ
  Số lượng hiện có: 8

  2,777,121

  2,777,121

 • 152

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Hồng

  Mã: 319-APPH
  Số lượng hiện có: 3

  805,000

  805,000

 • 153

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Vàng

  Mã: 319-APPV
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 154

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh dương

  Mã: 319-APPXD
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 155

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh lá

  Mã: 319-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 156

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Đỏ

  Mã: 319-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 157

  TAB BAGUS
  Cam

  Mã: 513-APPC
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 158

  TAB BAGUS
  Trắng

  Mã: 513-APPT
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 159

  TAB BAGUS
  Xanh lá

  Mã: 513-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 160

  TAB BAGUS
  Xanh dương

  Mã: 513-APPXĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 161

  TAB BAGUS
  Đen

  Mã: 513-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 162

  TAB TASTE
  Trắng

  Mã: 520-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 163

  TAB TASTE
  Xám nhạt

  Mã: 520-APPX
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 164

  TAB TASTE
  Đen

  Mã: 520-APPĐ
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 165

  BÀN ĂN

  Mã: BA-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,500,000

  3,500,000

 • 166

  BÀN ĂN 01

  Mã: BA01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,500,000

  3,500,000

 • 167

  BÀN ĂN 02

  Mã: BA02-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,500,000

  3,500,000

 • 168

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 4 ghế

  Mã: BACGS358
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,500,000

  7,500,000

 • 169

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 6 ghế

  Mã: BACGS6GHE
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,800,000

  7,800,000

 • 170

  BÀN ĂN, MELAMINE
  Bàn ăn 4 ghế, 800x1200

  Mã: BAN01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,812,000

  2,812,000

 • 171

  BÀN ĂN, MELAMINE
  Bàn ăn 4 ghế, 800x1200

  Mã: BAN02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

 • 172

  BÀN ĂN, MELAMINE
  Bàn ăn 4 ghế, 800x1200

  Mã: BAN03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,612,000

  6,612,000

 • 173

  BÀN ĂN, MELAMINE
  Bàn ăn 4 ghế, 800x1200

  Mã: BAN04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,901,000

  3,901,000

 • 174

  BÀN ĂN, MELAMINE
  Bàn ăn 4 ghế, 800x1200

  Mã: BAN05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,088,000

  3,088,000

 • 175

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám nhạt HE492-08

  Mã: BAY-YHE492-08
  Số lượng hiện có: 4

  5,934,000

  5,934,000

 • 176

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám HE492-09

  Mã: BAY-YHE492-09
  Số lượng hiện có: 6

  5,934,000

  5,934,000

 • 177

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám đậm HE492-10

  Mã: BAY-YHE492-10
  Số lượng hiện có: 8

  5,934,000

  5,934,000

 • 178

  BEN HƠI HAFELE
  100N

  Mã: BENH100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  140,000

  140,000

 • 179

  BEN HƠI HAFELE
  60N

  Mã: BENH60
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  140,000

  140,000

 • 180

  BEN HƠI HAFELE
  80N

  Mã: BENH80
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  140,000

  140,000

 • 181

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1800x620x2350

  Mã: BEP01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,508,600

  12,508,600

 • 182

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  15,367,200

  15,367,200

 • 183

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1600x620x2350

  Mã: BEP03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  10,665,400

  10,665,400

 • 184

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2000x620x2350

  Mã: BEP04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  13,822,400

  13,822,400

 • 185

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  13,393,400

  13,393,400

 • 186

  TỦ BẾP (KHU LẠNH), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  13,049,400

  13,049,400

 • 187

  TỦ BẾP (KHU NÓNG), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,131,000

  12,131,000

 • 188

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Trắng

  Mã: BIRDT
  Số lượng hiện có: 16

  138,000

  138,000

 • 189

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xám

  Mã: BIRDX
  Số lượng hiện có: 16

  138,000

  138,000

 • 190

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xanh cốm

  Mã: BIRDXC
  Số lượng hiện có: 14

  138,000

  138,000

 • 191

  BÓNG LED GÀI
  Dùng cho đèn chùm

  Mã: BLEG1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  45,000

  45,000

 • 192

  BÓNG LED ĐUÔI LỚN

  Mã: BLEG2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  90,000

  90,000

 • 193

  BÀN LÀM VIỆC
  Bàn làm việc cho 1 người

  Mã: BLV003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,850,000

  2,850,000

 • 194

  TỦ THẤP BÀN LÀM VIỆC

  Mã: BLV004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,800,000

  1,800,000

 • 195

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1000x520x767

  Mã: BLV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,278,000

  2,278,000

 • 196

  BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE
  1000x520x167

  Mã: BLV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,800,000

  1,800,000

 • 197

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1483x520x767

  Mã: BLV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,196,000

  4,196,000

 • 198

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x2000

  Mã: BLV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,078,800

  4,078,800

 • 199

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1500x520x2000

  Mã: BLV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,403,800

  7,403,800

 • 200

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1600x520x2000

  Mã: BLV06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,635,200

  5,635,200

 • 201

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x600x2000

  Mã: BLV07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,700,200

  5,700,200

 • 202

  BÀN LÀM VIỆC CHÂN TĂNG ĐƠ

  Mã: BLVCTĐ894
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,400,000

  3,400,000

 • 203

  BÀN LÀM VIỆC, THÙNG
  483x500x150

  Mã: BLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  248,000

  248,000

 • 204

  BÀN SOFA

  Mã: BSF-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,200,000

  3,200,000

 • 205

  BÀN SOFA 01

  Mã: BSF01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,200,000

  3,200,000

 • 206

  BÀN SOFA GỖ

  Mã: BSFG
  Số lượng hiện có: 8

  3,800,000

  3,800,000

 • 207

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,500,000

  4,500,000

 • 208

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,700,000

  6,700,000

 • 209

  Ô TRANG TRÍ - KỆ

  Mã: CAMPUS
  Số lượng hiện có: 56

  943,000

  943,000

 • 210

  CHÂN BÀN GỖ SỒI
  Chân bàn ăn - Không bao gồm mặt bàn

  Mã: CBAG
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,000,000

  5,000,000

 • 211

  CHÂN TỦ BẾP DƯỚI

  Mã: CBD-N001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  15,000

  15,000

 • 212

  CHÂN BÀN LÀM VIỆC, TRANG ĐIỂM, MELAMINE
  750x520x17

  Mã: CBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  318,000

  318,000

 • 213

  CHAI FORM GẮN CỬA
  Dùng để bắn vô khe hở cửa và tường. 2 chai/ 01 cửa

  Mã: CFGC639
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  160,000

  160,000

 • 214

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Trắng

  Mã: CR-02-80T
  Số lượng hiện có: 4

  4,209,000

  4,209,000

 • 215

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Đen

  Mã: CR-02-80Đ
  Số lượng hiện có: 5

  4,209,000

  4,209,000

 • 216

  GHẾ NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI
  Trắng

  Mã: CT-382
  Số lượng hiện có: 16

  1,541,000

  1,541,000

 • 217

  BÀN NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI

  Mã: CT-395
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  736,000

  736,000

 • 218

  CỬA MDF PHỦ MELAMINE
  Cửa công nghiệp MDF 100% bao gồm khung + cánh

  Mã: CUAMDF
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,500,000

  4,500,000

 • 219

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Xám

  Mã: DF-01X
  Số lượng hiện có: 10

  1,276,500

  1,276,500

 • 220

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Đen

  Mã: DF-01Đ
  Số lượng hiện có: 9

  1,276,500

  1,276,500

 • 221

  ĐÈN TỦ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 222

  ĐÈN TƯỜNG LED
  Đèn ốp tường. Size: D130mm

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 223

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn. Size: H600mm

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,200,000

  1,200,000

 • 224

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn led cho Tủ

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 225

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn học, đầu giường.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  950,000

  950,000

 • 226

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,150,000

  1,150,000

 • 227

  ĐÈN KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 500mm. Size: L550 x W38 x H10mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,500,000

  1,500,000

 • 228

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN
  Đèn led cho bếp trên . Size: L800 x D 26mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,400,000

  1,400,000

 • 229

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN - KỆ
  Đèn led cho bếp trên, Kệ trang trí

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,200,000

  1,200,000

 • 230

  ĐÈN TỦ- KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 1000mm.

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,800,000

  1,800,000

 • 231

  ĐÈN NÓC TỦ
  Đèn lẻ cho bếp trên hoặc nóc tủ áo

  Mã: DTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 232

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng .

  Mã: DTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,800,000

  1,800,000

 • 233

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần.

  Mã: DTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,900,000

  1,900,000

 • 234

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng, màu đen

  Mã: DTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,200,000

  3,200,000

 • 235

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng.

  Mã: DTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,800,000

  2,800,000

 • 236

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng. Size: H1590mm

  Mã: DTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,200,000

  2,200,000

 • 237

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng: Size: H1660mm

  Mã: DTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,200,000

  3,200,000

 • 238

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần bàn ăn, khách.

  Mã: DTT013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,500,000

  1,500,000

 • 239

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần phòng khách, bàn ăn.

  Mã: DTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,200,000

  5,200,000

 • 240

  ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐIỂM
  Đèn gắn trần.

  Mã: DTT016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,600,000

  1,600,000

 • 241

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: D220mm

  Mã: DTT017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,500,000

  1,500,000

 • 242

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: L170 x W1030 x H710mm

  Mã: DTT018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,500,000

  1,500,000

 • 243

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Dend trần.

  Mã: DTT019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,200,000

  1,200,000

 • 244

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 30cm

  Mã: DTT020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  550,000

  550,000

 • 245

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn trần. Size: L1200 x D500 x H1800mm

  Mã: DTT021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,800,000

  1,800,000

 • 246

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 50cm

  Mã: DTT022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,200,000

  1,200,000

 • 247

  ĐÈN KỆ TỦ 3 BÓNG
  Đèn led cho tủ trang trí. Size: D44 x H12mm

  Mã: DTT024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,200,000

  1,200,000

 • 248

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led tủ trang trí. Size: D44 x 12mm

  Mã: DTT025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,200,000

  1,200,000

 • 249

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led cho tủ trang trí đổi màu cầu vòng

  Mã: DTT026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,500,000

  2,500,000

 • 250

  CÂY MÁNG ÁO

  Mã: DXF1502
  Số lượng hiện có: 10

  5,669,500

  5,669,500

 • 251

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1234x2017x350

  Mã: G01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,198,000

  5,198,000

 • 252

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1434x2017x350

  Mã: G02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,476,000

  5,476,000

 • 253

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1634x2017x350

  Mã: G03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,754,000

  5,754,000

 • 254

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1824x2017x350

  Mã: G04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,056,000

  7,056,000

 • 255

  GHẾ GẤP IKEA

  Mã: GHE003
  Số lượng hiện có: 30

  870,000

  870,000

 • 256

  GHẾ ĂN

  Mã: GHE007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,000,000

  1,000,000

 • 257

  GHẾ BAR IKEA

  Mã: GHE008
  Số lượng hiện có: 10

  1,200,000

  1,200,000

 • 258

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  10,500,000

  10,500,000

 • 259

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,900,000

  1,900,000

 • 260

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1620x2110 (nệm 1m5)

  Mã: GPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,800,000

  7,800,000

 • 261

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1920x2110 (nệm 1m8)

  Mã: GPN002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,000,000

  9,000,000

 • 262

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1550x2180 (nệm 1m5)

  Mã: GPN003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,000,000

  7,000,000

 • 263

  GIƯỜNG TẦNG
  Giường tầng với chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L2000 x W900mm

  Mã: GPN005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,000,000

  12,000,000

 • 264

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN, CHÂN CÓ BÁNH XE
  930x1970x20 (nệm 900x2000)

  Mã: GPN006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,000,000

  4,000,000

 • 265

  HÔNG BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE

  Mã: HBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  79,000

  79,000

 • 266

  MẶT HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE

  Mã: HKBLVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  74,000

  74,000

 • 267

  HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC

  Mã: HKBLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  177,000

  177,000

 • 268

  HỘC KÉO TỦ ÁO 500
  Có hông 2 bên

  Mã: HKTAT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  396,000

  396,000

 • 269

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 600

  Mã: HKTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  273,000

  273,000

 • 270

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 800

  Mã: HKTBD800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  356,000

  356,000

 • 271

  HỘC KÉO TỦ BẾP ĐỨNG, KHÔNG MẶT HỘC
  Dành cho tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  236,000

  236,000

 • 272

  HỘC KÉO TỦ TIVI DƯỚI

  Mã: HKTTVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  239,000

  239,000

 • 273

  KHUNG CHỮ U NGƯỢC
  Dùng cho tủ áo 1000

  Mã: KCUNT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  646,000

  646,000

 • 274

  KHUNG GƯƠNG SOI DÂY DA TRÒN

  Mã: KGSDD-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,500,000

  1,500,000

 • 275

  KỆ LY
  Dùng treo tường trong không gian bếp - ăn

  Mã: KL680
  Số lượng hiện có: 2

  3,400,000

  3,400,000

 • 276

  KỆ TÙ TRANG TRÍ

  Mã: KT01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,544,000

  6,544,000

 • 277

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Có 3 màu đỏ, đen, trắng

  Mã: KTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,800,000

  1,800,000

 • 278

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas nhựa composite cho bàn thờ, kệ các loại

  Mã: KTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  40,000

  40,000

 • 279

  ĐỢT GẮN TƯỜNG VÀ BÁT TREO
  600x200x36

  Mã: KTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  680,000

  680,000

 • 280

  KỆ SÁCH
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,150,000

  1,150,000

 • 281

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,550,000

  1,550,000

 • 282

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,050,000

  2,050,000

 • 283

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,250,000

  3,250,000

 • 284

  KỆ SÁCH MODULAR - Ô GỖ
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  280,000

  280,000

 • 285

  NGĂN SÁCH CHỮ B
  Sử dụng để sách

  Mã: KTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 286

  KỆ SẮT PHÒNG GIẶT
  Sử dụng để máy giặt, máy hút bụi, lau nhà ...

  Mã: KTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,500,000

  5,500,000

 • 287

  KỆ SÁCH, Ô NHỰA
  Nhựa trắng dùng cho hệ kệ sách Modular.

  Mã: KTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  560,000

  560,000

 • 288

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Sắt sơn tĩnh điện và ngăn tầng kính, có 3 màu trắng, đỏ và đen. Size: L570 x H1500mm

  Mã: KTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,500,000

  7,500,000

 • 289

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Kệ sắt sơn tĩnh điện hai màu trắng và đỏ. Size: W510 x H1750mm

  Mã: KTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,700,000

  3,700,000

 • 290

  TỦ SẮT TRANG TRÍ
  Tủ thấp trang trí, đa năng cho các không gian.

  Mã: KTT015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,200,000

  3,200,000

 • 291

  LEN CHÂN TỦ
  Ốp che chân nhựa bếp, tủ kệ các loại

  Mã: LB100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  125,000

  125,000

 • 292

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x17

  Mã: MB1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  454,000

  454,000

 • 293

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  2000x520x17

  Mã: MB2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  889,000

  889,000

 • 294

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  500x520x17

  Mã: MB500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  237,000

  237,000

 • 295

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220D

  Mã: MD21162-1-220D
  Số lượng hiện có: 10

  2,771,500

  2,771,500

 • 296

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220T

  Mã: MD21162-1-220T
  Số lượng hiện có: 10

  2,771,500

  2,771,500

 • 297

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500D
  Đen

  Mã: MD21162-1-500D
  Số lượng hiện có: 10

  4,186,000

  4,186,000

 • 298

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500T
  Trắng

  Mã: MD21162-1-500T
  Số lượng hiện có: 9

  4,186,000

  4,186,000

 • 299

  ĐÈN THẢ BOT ROSE GOLD MD1-400

  Mã: MD21345-1-400
  Số lượng hiện có: 14

  3,990,500

  3,990,500

 • 300

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12T ( 02 MÀU )

  Mã: MD21350-12T
  Số lượng hiện có: 6

  6,888,500

  6,888,500

 • 301

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12D

  Mã: MD21350-12Đ
  Số lượng hiện có: 5

  6,888,500

  6,888,500

 • 302

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350D
  Đen

  Mã: MD21409-3B-350D
  Số lượng hiện có: 9

  2,840,500

  2,840,500

 • 303

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350T
  Trắng

  Mã: MD21409-3B-350T
  Số lượng hiện có: 8

  2,840,500

  2,840,500

 • 304

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380D
  Đen

  Mã: MD21467-3-380D
  Số lượng hiện có: 10

  3,415,500

  3,415,500

 • 305

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-380X
  Số lượng hiện có: 10

  3,415,500

  3,415,500

 • 306

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480D

  Mã: MD21467-3-480D
  Số lượng hiện có: 10

  4,508,000

  4,508,000

 • 307

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480X

  Mã: MD21467-3-480X
  Số lượng hiện có: 10

  4,508,000

  4,508,000

 • 308

  ĐÈN ĐỨNG BOT MUSHROOM ML1-380

  Mã: ML21110-1-380
  Số lượng hiện có: 20

  5,152,000

  5,152,000

 • 309

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350D
  Đen

  Mã: ML21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 10

  5,347,500

  5,347,500

 • 310

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350T
  Trắng

  Mã: ML21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  5,347,500

  5,347,500

 • 311

  TỦ TIVI ACRYLIC
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,080,200

  9,080,200

 • 312

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,766,200

  7,766,200

 • 313

  TỦ TIVI CÓ VÁCH, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS16-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,728,600

  9,728,600

 • 314

  ĐÈN BOT GLASS MT1-200

  Mã: MT20220-1-200
  Số lượng hiện có: 8

  2,714,000

  2,714,000

 • 315

  ĐÈN BÀN BOT ORANGE MT1S-310

  Mã: MT21110-1S-310
  Số lượng hiện có: 19

  3,093,500

  3,093,500

 • 316

  ĐÈN BÀN BOT YELLOW MT3S-390

  Mã: MT21110-3S-390
  Số lượng hiện có: 20

  3,093,500

  3,093,500

 • 317

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350D
  Đen

  Mã: MT21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 318

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350T
  Trắng

  Mã: MT21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 319

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  1200x100x17

  Mã: NC1200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  159,000

  159,000

 • 320

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2000x100x17

  Mã: NC2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  263,000

  263,000

 • 321

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2400x100x17

  Mã: NC2400_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  315,000

  315,000

 • 322

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  800x100x17

  Mã: NC800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  108,000

  108,000

 • 323

  CHÂN BÀN TĂNG ĐƠ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 3 màu gồm trắng, đen và bạc

  Mã: PBA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  950,000

  950,000

 • 324

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 310

  Mã: PBA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  189,750

  189,750

 • 325

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 720

  Mã: PBA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  272,250

  272,250

 • 326

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 2 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  125,400

  125,400

 • 327

  BẢN LỀ HETTICH GIẢM CHẤN CÁNH GÓC
  Bộ 4 cái

  Mã: PBL002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  450,000

  450,000

 • 328

  RAY ÂM HAFELE GIẢM CHẤN
  Ray bi 03 tầng

  Mã: PBL003
  Số lượng hiện có: 10

  95,000

  95,000

 • 329

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 4 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 330

  RAY CỬA LÙA HETTICH
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: PBL005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,600,000

  3,600,000

 • 331

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas sắt sơn tĩnh điện. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  150,000

  150,000

 • 332

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas gỗ sơn trắng. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  200,000

  200,000

 • 333

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas với chất liệu kim loại si. Size L280mm

  Mã: PKC003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  380,000

  380,000

 • 334

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas âm sắt sơn tĩnh điện

  Mã: PKC004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 335

  TI REN
  Ti gắn đợt treo trường, bộ 2 cái

  Mã: PKC005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  80,000

  80,000

 • 336

  TAY NẮM

  Mã: PN01MH
  Số lượng hiện có: 23

  19,000

  19,000

 • 337

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L375 x W290 x H135mm

  Mã: PNB001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  850,000

  850,000

 • 338

  KỆ TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu gỗ ghép thông sơn PU. Size: L800 x W130 x H 750

  Mã: PNB002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,950,000

  2,950,000

 • 339

  KỆ ÚP CHÉN GÓC DƯỚI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: D80mm

  Mã: PNB011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,400,000

  3,400,000

 • 340

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L350 x W260 x H370mm

  Mã: PNB013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,500,000

  1,500,000

 • 341

  MÓC TREO +THANH TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  150,000

  150,000

 • 342

  KHAY TRÁI CÂY
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  580,000

  580,000

 • 343

  CHẬU KIM LOẠI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện.

  Mã: PNB017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  650,000

  650,000

 • 344

  TẤM LÓT
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa. Size: L1540 x H504mm

  Mã: PNB018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  240,000

  240,000

 • 345

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu Inox.

  Mã: PNB019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,200,000

  1,200,000

 • 346

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L800 x H200mm

  Mã: PNB020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,900,000

  1,900,000

 • 347

  KHAY NHỰA
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa trắng. Size: L510 x W500mm

  Mã: PNB021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 348

  TẤM NHÔM LÓT BẾP DƯỚI
  Sử dụng chống nước cho Bếp dưới- Bồn rửa chén

  Mã: PNB024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 349

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 400
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  70,000

  70,000

 • 350

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 600
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  90,000

  90,000

 • 351

  CUỘN NHỰA LÓT TỦ BẾP
  Sử dụng chống nước cho Tủ bếp

  Mã: PNB027
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  320,000

  320,000

 • 352

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan với chất liệu Inox. Size: D460 x H330mm

  Mã: PNT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  550,000

  550,000

 • 353

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Phụ kiện treo khăn chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: W460mm x H250mm

  Mã: PNT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 354

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Phụ kiện để khăn, xếp khăn, chịu lực max 10kg

  Mã: PNT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,400,000

  1,400,000

 • 355

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Để khăn với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L646 x W140mm

  Mã: PNT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,500,000

  1,500,000

 • 356

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Kệ sà bông với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L120 x W300 x H150mm

  Mã: PNT006
  Số lượng hiện có: 5

  750,000

  750,000

 • 357

  GƯƠNG SOI THÔNG MINH
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan, chất liệu Inox. Size: D170mm

  Mã: PNT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 358

  TỦ LAVABO
  Tủ cho lavabo chất liệu MFC chống ẩm.

  Mã: PNT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,600,000

  1,600,000

 • 359

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Kệ chứa đồ linh tinh cho phòng tắm

  Mã: PNT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,600,000

  1,600,000

 • 360

  TỦ GƯƠNG WC
  Sử dụng cho WC hoặc Bàn trang điểm

  Mã: PNT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,650,000

  1,650,000

 • 361

  TỦ GƯƠNG WC

  Mã: PNT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,200,000

  3,200,000

 • 362

  TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ. Size: L370x W460x H 550mm

  Mã: PPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,600,000

  1,600,000

 • 363

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  950,000

  950,000

 • 364

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 365

  MÁNG TREO QUẦN
  Sử dụng cho Modun tủ áo 1000

  Mã: PTA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  900,000

  900,000

 • 366

  KHAY TỦ ÁO VẢI
  Dùng đựng phụ kiện tranf sức

  Mã: PTA008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 367

  NGĂN GIÀY TỦ ÁO
  Kích thuóc 1000x350

  Mã: PTA017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  750,000

  750,000

 • 368

  RAY CỬA LÙA ÂM ĐÀI LOAN
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: RCLÂĐL638
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  420,000

  420,000

 • 369

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Trắng

  Mã: RX-12WT
  Số lượng hiện có: 10

  4,335,500

  4,335,500

 • 370

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-12WXD
  Số lượng hiện có: 10

  4,335,500

  4,335,500

 • 371

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xám nhạt

  Mã: RX-TX
  Số lượng hiện có: 10

  2,334,500

  2,334,500

 • 372

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-TXD
  Số lượng hiện có: 10

  2,334,500

  2,334,500

 • 373

  SOFA BED
  Sofa nhập khẩu, chất liệu mút bọc vải, chân có bánh xe và có thể điều chỉnh thành ghế sofa hoặc giường ngủ. Size: L2000 x W1500mm

  Mã: SOF002
  Số lượng hiện có: 2

  12,000,000

  12,000,000

 • 374

  BÀN SOFA
  Đỏ

  Mã: SOF003
  Số lượng hiện có: 2

  3,200,000

  3,200,000

 • 375

  BÀN ĐIỆN THOẠI-TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Bàn Sofa hoặc tủ đầu giường.

  Mã: SOF005
  Số lượng hiện có: 2

  1,500,000

  1,500,000

 • 376

  BÀN SOFA
  chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.

  Mã: SOF006
  Số lượng hiện có: 5

  1,700,000

  1,700,000

 • 377

  BÀN SOFA
  Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor

  Mã: SOF007
  Số lượng hiện có: 2

  2,800,000

  2,800,000

 • 378

  BÀN SOFA
  Trắng

  Mã: SOF008
  Số lượng hiện có: 5

  3,200,000

  3,200,000

 • 379

  ÁO SOFA NẰM
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,350,000

  1,350,000

 • 380

  ÁO SOFA TAY
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  380,000

  380,000

 • 381

  ÁO SOFA ĐƠN
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: 193

  1,000,000

  1,000,000

 • 382

  SOFA ĐƠN
  Chưa ghép tay, áo rời

  Mã: SOF015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,500,000

  4,500,000

 • 383

  SOFA NẰM
  Sofa nẳm sử dụng riêng hoặc cho bộ sofa góc

  Mã: SOF016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,500,000

  7,500,000

 • 384

  SOFA GÁC CHÂN
  Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm

  Mã: SOF018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,400,000

  2,400,000

 • 385

  TAY SOFA
  Tay gác sử dụng cho Sofa

  Mã: SOF019
  Số lượng hiện có: 8

  1,200,000

  1,200,000

 • 386

  SOFA ĐƠN
  Sofa đơn dùng cho

  Mã: SOF020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,600,000

  6,600,000

 • 387

  SOFA ĐÔI
  Sofa đôi đã ghép tay

  Mã: SOF021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  10,800,000

  10,800,000

 • 388

  SOFA GÓC PHẢI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  16,800,000

  16,800,000

 • 389

  SOFA GÓC TRÁI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay trái

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  16,800,000

  16,800,000

 • 390

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,622,000

  7,622,000

 • 391

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1500x620x2000

  Mã: TA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  11,690,000

  11,690,000

 • 392

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  15,343,000

  15,343,000

 • 393

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  2000x1400x2000

  Mã: TA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  18,808,000

  18,808,000

 • 394

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  1000x1400x2000

  Mã: TA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,269,000

  12,269,000

 • 395

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA006_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  14,926,000

  14,926,000

 • 396

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 1000
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA1000K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,390,000

  4,390,000

 • 397

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG
  1000x600x2000

  Mã: TA1000T
  Số lượng hiện có: 1

  2,828,000

  2,828,000

 • 398

  TỦ ÁO CHỮ C
  Dùng tạo không gian trong tủ áo 1000

  Mã: TA500CC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 399

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  816,000

  816,000

 • 400

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  816,000

  816,000

 • 401

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 500
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA500K
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  250,000

  250,000

 • 402

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG
  500x600x2000

  Mã: TA500T
  Số lượng hiện có: 3

  2,122,000

  2,122,000

 • 403

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, MELAMINE
  1900x750

  Mã: TA750CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,189,000

  1,189,000

 • 404

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x200

  Mã: TAB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,078,000

  1,078,000

 • 405

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x317

  Mã: TAB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,646,000

  1,646,000

 • 406

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x480

  Mã: TAB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,943,000

  1,943,000

 • 407

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x350x6407

  Mã: TAB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,549,000

  2,549,000

 • 408

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x510

  Mã: TAB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,926,000

  1,926,000

 • 409

  TỦ ÁO GÓC, THÙNG

  Mã: TAGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,280,000

  1,280,000

 • 410

  TỦ ÁO MASTER MELAMINE

  Mã: TAMTSC-03-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  19,947,000

  19,947,000

 • 411

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  1000x600x800

  Mã: TAN1000T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,525,000

  1,525,000

 • 412

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  500x600x800

  Mã: TAN500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,063,000

  1,063,000

 • 413

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, ACRYLIC
  500x800

  Mã: TANC_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  803,000

  803,000

 • 414

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, MELAMINE
  500x800

  Mã: TANC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  354,000

  354,000

 • 415

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD1LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,179,000

  3,179,000

 • 416

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  161,000

  161,000

 • 417

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  200x600x820

  Mã: TBD200T
  Số lượng hiện có: 1

  751,000

  751,000

 • 418

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, 2 HỘC KÉO, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD2LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,853,000

  3,853,000

 • 419

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  297,000

  297,000

 • 420

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 400

  Mã: TBD400HK
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  230,000

  230,000

 • 421

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  400x600x820

  Mã: TBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  900,000

  900,000

 • 422

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  331,000

  331,000

 • 423

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  433,000

  433,000

 • 424

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  600x600x820

  Mã: TBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,050,000

  1,050,000

 • 425

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  800x600x820

  Mã: TBD800T
  Số lượng hiện có: 3

  1,200,000

  1,200,000

 • 426

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  900x600x820

  Mã: TBD900T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,275,000

  1,275,000

 • 427

  CÁNH BẾP TỦ ĐỨNG, MELAMINE
  1160x600x17

  Mã: TBDC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  712,000

  712,000

 • 428

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, THÙNG
  1020x1020x820

  Mã: TBDGLT
  Số lượng hiện có: 8

  1,795,000

  1,795,000

 • 429

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x800

  Mã: TBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  552,000

  552,000

 • 430

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x800

  Mã: TBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  691,000

  691,000

 • 431

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  450x800

  Mã: TBT450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  381,000

  381,000

 • 432

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  260,000

  260,000

 • 433

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  600x800

  Mã: TBT600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  498,000

  498,000

 • 434

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x800

  Mã: TBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  829,000

  829,000

 • 435

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800KDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  834,000

  834,000

 • 436

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800T
  Số lượng hiện có: 7

  967,000

  967,000

 • 437

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900KDT
  Số lượng hiện có: 2

  886,000

  886,000

 • 438

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900T
  Số lượng hiện có: 4

  1,037,000

  1,037,000

 • 439

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1500

  Mã: TG01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,893,600

  7,893,600

 • 440

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1760

  Mã: TG02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,622,400

  9,622,400

 • 441

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2000

  Mã: TG03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  10,177,400

  10,177,400

 • 442

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2150

  Mã: TG04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  11,132,400

  11,132,400

 • 443

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2527

  Mã: TG05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  13,110,200

  13,110,200

 • 444

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1828

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,403,600

  9,403,600

 • 445

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1880

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  10,013,000

  10,013,000

 • 446

  TỦ GIÀY MELAMINE
  1600x840

  Mã: TGNP-B202
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,414,600

  5,414,600

 • 447

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x1966x9

  Mã: TH2000
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  427,000

  427,000

 • 448

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x366x9

  Mã: TH380
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  85,000

  85,000

 • 449

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x606x9

  Mã: TH640
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  140,000

  140,000

 • 450

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x766x9

  Mã: TH800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  173,000

  173,000

 • 451

  TỦ ĐẶT TỦ LẠNH

  Mã: TL2019-RP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,866,800

  4,866,800

 • 452

  TỦ LẠNH ACRILIC

  Mã: TLAC-4-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,602,800

  6,602,800

 • 453

  TAY NẮM ÂM

  Mã: TNÂ637
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  45,500

  45,500

 • 454

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m2 (1136x450)

  Mã: TNDG1M2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,400,000

  1,400,000

 • 455

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m4 (1336x450)

  Mã: TNDG1M4
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,550,000

  1,550,000

 • 456

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m6 (1536x450)

  Mã: TNDG1M6
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,600,000

  1,600,000

 • 457

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m8 (1736x450)

  Mã: TNDG1M8
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  1,750,000

  1,750,000

 • 458

  TAY NẮM NHÔM U

  Mã: TNNU636
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  36,000

  36,000

 • 459

  GHẾ ĂN VINCI
  Nâu

  Mã: TO-12WN
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 460

  GHẾ ĂN VINCI
  Trắng

  Mã: TO-12WT
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 461

  GHẾ ĂN VINCI
  Xanh cốm

  Mã: TO-12WX
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 462

  TẤM ỐP VAI GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 100

  Mã: TOH20010_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  226,000

  226,000

 • 463

  TẤM ỐP HÔNG GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 350

  Mã: TOH20035_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  609,000

  609,000

 • 464

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,500,000

  9,500,000

 • 465

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,500,000

  9,500,000

 • 466

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,500,000

  12,500,000

 • 467

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,500,000

  12,500,000

 • 468

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,500,000

  12,500,000

 • 469

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  12,500,000

  12,500,000

 • 470

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xanh cốm

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 471

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xám

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 472

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đỏ

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 4

  1,805,500

  1,805,500

 • 473

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đen

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 4

  1,805,500

  1,805,500

 • 474

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1800x200x2400

  Mã: TTB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,638,400

  9,638,400

 • 475

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,956,400

  7,956,400

 • 476

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  8,591,600

  8,591,600

 • 477

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,729,600

  7,729,600

 • 478

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,336,400

  9,336,400

 • 479

  KHUNG ẢNH
  Phù hợp treo ảnh Gia đình

  Mã: TTK001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  500,000

  500,000

 • 480

  THẢM
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,700,000

  2,700,000

 • 481

  THẢM TRÒN
  Thảm xuất xứ Thổ Nhị Kỳ

  Mã: TTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,200,000

  6,200,000

 • 482

  THẢM CHỮ NHẬT
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,700,000

  2,700,000

 • 483

  THẢM
  Thảm hoa văn.

  Mã: TTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  2,000,000

  2,000,000

 • 484

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN

  Mã: TTV-01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,026,000

  6,026,000

 • 485

  CÁNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x320

  Mã: TTV320C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  360,000

  360,000

 • 486

  CẢNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x380

  Mã: TTV380C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  440,000

  440,000

 • 487

  CÁNH TỦ TIVI, ACRYLIC
  600x640

  Mã: TTV640C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  720,000

  720,000

 • 488

  TỦ TIVI DƯỚI SR
  2400x370x400

  Mã: TTVD-SR-1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,706,600

  3,706,600

 • 489

  TỦ TIVI TRÊN
  2400x220x400

  Mã: TTVDL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,432,600

  3,432,600

 • 490

  TỦ TIVI DƯỚI MELAMINE

  Mã: TTVL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,782,600

  3,782,600

 • 491

  TỦ TIVI NHÀ MẪU 2

  Mã: TTVNM-T5-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,171,000

  6,171,000

 • 492

  TỦ TIVI NHÀ MẪU

  Mã: TTVNMT5
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  14,091,200

  14,091,200

 • 493

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x350

  Mã: TV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,943,600

  4,943,600

 • 494

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,933,400

  7,933,400

 • 495

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  8,505,600

  8,505,600

 • 496

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  8,544,400

  8,544,400

 • 497

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  10,563,800

  10,563,800

 • 498

  TỦ TIVI 11 MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV11-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  8,503,200

  8,503,200

 • 499

  TỦ TIVI-MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV12-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,737,000

  5,737,000

 • 500

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV14-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  7,020,400

  7,020,400

 • 501

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV15-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,145,200

  6,145,200

 • 502

  TỦ TIVI MELAMINE

  Mã: TV17-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  5,929,200

  5,929,200

 • 503

  TỦ TIVI ACRYLIC

  Mã: TV18-2018-AL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,759,400

  9,759,400

 • 504

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV24-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  9,122,400

  9,122,400

 • 505

  TỦ TIVI MELAMINE
  Ngang từ 1200-1500

  Mã: TV4-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  4,818,800

  4,818,800

 • 506

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV5-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  6,827,400

  6,827,400

 • 507

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV8-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  8,746,000

  8,746,000

 • 508

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV9-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  10,154,000

  10,154,000

 • 509

  TỦ TIVI PHÒNG KHÁCH
  2400x370x400

  Mã: TVSC-1-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

  3,706,600

  3,706,600

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular