Báo giá

 

Sản phẩm

Đơn giá

Giá Chiết khấu

 • 1

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m2

  Mã: DGN1M2_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  700,000

  700,000

 • 2

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m4

  Mã: DGN1M4_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  800,000

  800,000

 • 3

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m6

  Mã: DGN1M6_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  900,000

 • 4

  ĐẦU GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Rộng 1m8

  Mã: DGN1M8_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,000,000

  1,000,000

 • 5

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x34

  Mã: DT22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  317,844

  317,844

 • 6

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  1834x220x34

  Mã: DT22180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  466,380

  466,380

 • 7

  ĐỢT TREO TỦ TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x34

  Mã: DT2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  169,308

  169,308

 • 8

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x34

  Mã: DT37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  487,305

  487,305

 • 9

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1834x370x34

  Mã: DT37180_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  714,141

  714,141

 • 10

  ĐỢT TREO TỦ TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x34

  Mã: DT3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  260,469

  260,469

 • 11

  ĐỢT TỦ ÁO 500
  466x576

  Mã: DTA500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  113,391

  113,391

 • 12

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 200

  Mã: DTBD200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  64,168

  64,168

 • 13

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 400

  Mã: DTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  119,026

  119,026

 • 14

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 600

  Mã: DTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  173,884

  173,884

 • 15

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  Tủ 800

  Mã: DTBD800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  290,000

  290,000

 • 16

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 200

  Mã: DTBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  42,000

  42,000

 • 17

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 400

  Mã: DTBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  85,000

 • 18

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 600

  Mã: DTBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  128,000

  128,000

 • 19

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  Tủ 800

  Mã: DTBT800T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  171,000

  171,000

 • 20

  ĐỢT TỦ TIVI DƯỚI (TRẮNG)
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  90,000

 • 21

  ĐỢT TỦ TIVI TRÊN (TRẮNG)
  Gắn trong tủ

  Mã: DTTVTT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  50,000

  50,000

 • 22

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m2

  Mã: G1M2T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,990,000

  1,990,000

 • 23

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m4

  Mã: G1M4T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,240,000

  2,240,000

 • 24

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m6

  Mã: G1M6T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,480,000

  2,480,000

 • 25

  GIƯỜNG NGỦ, THÙNG
  Rộng 1m8

  Mã: G1M8T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,730,000

  2,730,000

 • 26

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc biên

  Mã: HKGMB_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,921

  90,921

 • 27

  MẶT HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  Hộc giữa

  Mã: HKGMG_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,896

  90,896

 • 28

  HỘC KÉO GIƯỜNG NGỦ

  Mã: HKGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 29

  MẶT HỘC KÉO TỦ ÁO, MELAMINE
  464x238x17

  Mã: HKTAM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  67,750

  67,750

 • 30

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: HKTBD400M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  185,000

  185,000

 • 31

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 400

  Mã: HKTBD400M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  57,454

  57,454

 • 32

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: HKTBD600M_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  277,000

  277,000

 • 33

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 600

  Mã: HKTBD600M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  83,080

  83,080

 • 34

  MẶT HỘC KÉO BẾP DƯỚI MELAMINE
  Tủ 800

  Mã: HKTBD800M_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  108,706

  108,706

 • 35

  MẶT HỘC KÉO BẾP ĐỨNG, MELAMINE
  Tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  108,706

  108,706

 • 36

  MẶT HỘC KÉO TỦ TIVI, MELAMINE

  Mã: HKTTVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  126,312

  126,312

 • 37

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, ACRYLIC
  1900x500

  Mã: TA500CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,905,000

  1,905,000

 • 38

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, ACRYLIC
  498x18x1898

  Mã: TA500C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,905,000

  1,905,000

 • 39

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, ACRYLIC
  1900x750

  Mã: TA750CL_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,858,000

  2,858,000

 • 40

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  277,000

  277,000

 • 41

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  554,000

  554,000

 • 42

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  623,000

  623,000

 • 43

  CÁNH BẾP DƯỚI ACRYLIC
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  831,000

  831,000

 • 44

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, THÙNG
  1020x600x820

  Mã: TBDGIT
  Số lượng hiện có: 9

  960,000

  960,000

 • 45

  CÁNH BẾP TRÊN GÓC L, ACRYLIC
  250x800

  Mã: TBT250C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  402,000

  402,000

 • 46

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, GÓC L
  250x800

  Mã: TBT250C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  115,460

  115,460

 • 47

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  400x800

  Mã: TBT400C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  642,000

  642,000

 • 48

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  400x800

  Mã: TBT400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  171,741

  171,741

 • 49

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  450x800

  Mã: TBT450C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  722,000

  722,000

 • 50

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  482,000

  482,000

 • 51

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC
  600x800

  Mã: TBT600C_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  963,000

  963,000

 • 52

  CÁNH BẾP TRÊN ACRYLIC, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  642,000

  642,000

 • 53

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  800x400

  Mã: TBT800CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  171,741

  171,741

 • 54

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, THÙNG
  620x620x800

  Mã: TBTGLT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,110,000

  1,110,000

 • 55

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  100x2400

  Mã: TOH10240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  174,600

  174,600

 • 56

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  1200x2400

  Mã: TOH120240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,245,888

  1,245,888

 • 57

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  220x2400

  Mã: TOH22240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  303,250

  303,250

 • 58

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x220

  Mã: TOH2238_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  69,934

  69,934

 • 59

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x220

  Mã: TOH2264_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  113,557

  113,557

 • 60

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  370x2400

  Mã: TOH37240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  464,062

  464,062

 • 61

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  380x370

  Mã: TOH3738_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  82,221

  82,221

 • 62

  TẤM ỐP HÔNG TỦ TIVI, MELAMINE
  640x370

  Mã: TOH3764_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  178,729

  178,729

 • 63

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN ACRYLIC
  370x800

  Mã: TOH3780_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  609,000

  609,000

 • 64

  HÔNG TỦ BẾP TRÊN MELAMINE
  370x800

  Mã: TOH3780_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  161,614

  161,614

 • 65

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, ACRYLIC
  620x2000

  Mã: TOH62200_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,487,000

  2,487,000

 • 66

  HÔNG TỦ ÁO CÁNH MỞ, MELAMINE
  620x2000

  Mã: TOH62200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  612,970

  612,970

 • 67

  TẤM ỐP ĐA NĂNG, MELAMINE
  620x2400

  Mã: TOH62240
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  732,082

  732,082

 • 68

  HÔNG TỦ NÓC, ACRYLIC
  620x800

  Mã: TOH6280_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  955,000

  955,000

 • 69

  HÔNG TỦ NÓC, MELAMINE
  620x800

  Mã: TOH6280_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  255,634

  255,634

 • 70

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI ACRYLIC
  620x820

  Mã: TOH6282_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,020,000

  1,020,000

 • 71

  HÔNG TỦ BẾP DƯỚI MELAMINE
  620x820

  Mã: TOH6282_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  261,589

  261,589

 • 72

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  1234x220x17

  Mã: TON22120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  213,218

  213,218

 • 73

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  2434x220x17

  Mã: TON22240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  408,850

  408,850

 • 74

  TẤM ỐP NÓC TIVI TRÊN, MELAMINE
  634x220x17

  Mã: TON2260_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  112,550

  112,550

 • 75

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  1234x370x17

  Mã: TON37120_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  334,969

  334,969

 • 76

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  2434x370x17

  Mã: TON37240_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  641,662

  641,662

 • 77

  TẤM ỐP NÓC TIVI DƯỚI, MELAMINE
  634x370x17

  Mã: TON3760_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  177,151

  177,151

 • 78

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600x380

  Mã: TTV380C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  125,735

  125,735

 • 79

  TỦ TIVI TRÊN 370, THÙNG
  500X200X370

  Mã: TTV502037T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,000

  280,000

 • 80

  TỦ TIVI TRÊN 620, THÙNG
  500X200X620

  Mã: TTV502062T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  360,000

 • 81

  TỦ TIVI DƯỚI 370, THÙNG
  500X350X370

  Mã: TTV503537T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  410,000

  410,000

 • 82

  TỦ TIVI DƯỚI 620, THÙNG
  500X350X620

  Mã: TTV503562T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  510,000

  510,000

 • 83

  TỦ TIVI TREO 380, THÙNG
  600X200X380

  Mã: TTV602038T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  320,000

 • 84

  TỦ TIVI TREO 640, THÙNG
  600X200X640

  Mã: TTV602064T
  Số lượng hiện có: 25

  410,000

  410,000

 • 85

  TỦ TIVI DƯỚI 380, THÙNG
  600X350X380

  Mã: TTV603538T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  470,000

  470,000

 • 86

  TỦ TIVI DƯỚI 640, THÙNG
  600X350X640

  Mã: TTV603564T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  580,000

 • 87

  CÁNH TỦ TIVI, MELAMINE
  600X640

  Mã: TTV640C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,670

  200,670

 • 88

  GHẾ APP
  Màu be

  Mã: 207-APPB
  Số lượng hiện có: 1

  1,069,500

  1,069,500

 • 89

  GHẾ APP
  Trắng

  Mã: 207-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 90

  GHẾ APP
  Xám nhạt

  Mã: 207-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,069,500

  1,069,500

 • 91

  GHẾ STOLA
  Màu be

  Mã: 211-DPPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 92

  GHẾ STOLA
  Trắng

  Mã: 211-DPPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 93

  GHẾ VOLTA
  Trắng

  Mã: 222-DPC-215T
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 94

  GHẾ VOLTA
  Xám nhạt

  Mã: 222-DPC-215X
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 95

  GHẾ CUBE
  Nệm xanh

  Mã: 225-DCV1
  Số lượng hiện có: 1

  2,334,500

  2,334,500

 • 96

  GHẾ CUBE
  Nệm đỏ

  Mã: 225-DCV2
  Số lượng hiện có: 2

  2,334,500

  2,334,500

 • 97

  GHẾ MBROBA
  Màu be

  Mã: 241-APPB
  Số lượng hiện có: 19

  1,403,000

  1,403,000

 • 98

  GHẾ MBROBA
  Trắng

  Mã: 241-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 99

  GHẾ MBROBA
  Xanh (Slate)

  Mã: 241-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 100

  GHẾ KURT
  màu be

  Mã: 242-UPPB
  Số lượng hiện có: 2

  2,794,500

  2,794,500

 • 101

  GHẾ KURT
  XANH DƯƠNG

  Mã: 242-UPPT
  Số lượng hiện có: 5

  2,794,500

  2,794,500

 • 102

  GHẾ KURT
  Màu XANH LÁ

  Mã: 242-UPPX
  Số lượng hiện có: 1

  2,794,500

  2,794,500

 • 103

  GHẾ POLANKA
  Kem ấm

  Mã: 252-APPK
  Số lượng hiện có: 16

  1,403,000

  1,403,000

 • 104

  GHẾ POLANKA
  Trắng

  Mã: 252-APPT
  Số lượng hiện có: 12

  1,403,000

  1,403,000

 • 105

  GHẾ POLANKA
  Xám nhạt

  Mã: 252-APPX
  Số lượng hiện có: 18

  1,403,000

  1,403,000

 • 106

  GHẾ MARIOCIONI
  Cam đất

  Mã: 253-APPC
  Số lượng hiện có: 8

  1,403,000

  1,403,000

 • 107

  GHẾ MARIOCIONI
  Xanh đất

  Mã: 253-APPX
  Số lượng hiện có: 7

  1,403,000

  1,403,000

 • 108

  GHẾ SEDSED
  Màu be

  Mã: 256-DPPB
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 109

  GHẾ SEDSED
  Nâu

  Mã: 256-DPPN
  Số lượng hiện có: 20

  1,472,000

  1,472,000

 • 110

  GHẾ SEDSED
  Trắng

  Mã: 256-DPPT
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 111

  GHẾ SEDSED
  Xanh (Slate)

  Mã: 256-DPPX
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 112

  GHẾ KRAVITZ
  Màu be

  Mã: 262-APPB
  Số lượng hiện có: 16

  1,207,500

  1,207,500

 • 113

  GHẾ KRAVITZ
  Trắng

  Mã: 262-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,562,130

  1,562,130

 • 114

  GHẾ CALLISTO
  Xám nhạt

  Mã: 267-DPPX
  Số lượng hiện có: 7

  1,736,500

  1,736,500

 • 115

  GHẾ CALLISTO
  Đen

  Mã: 267-DPPĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,736,500

  1,736,500

 • 116

  GHẾ OMAH
  Cam đất (Ginger)

  Mã: 284-APPC
  Số lượng hiện có: 9

  1,265,000

  1,265,000

 • 117

  GHẾ OMAH
  Trắng

  Mã: 284-APPT
  Số lượng hiện có: 13

  1,265,000

  1,265,000

 • 118

  GHẾ OMAH
  Xám nhạt

  Mã: 284-APPX
  Số lượng hiện có: 15

  1,265,000

  1,265,000

 • 119

  GHẾ PICK AND ROLL
  Trắng

  Mã: 285-DPPT
  Số lượng hiện có: 7

  2,334,500

  2,334,500

 • 120

  GHẾ PICK AND ROLL
  Xanh lá

  Mã: 285-DPPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,334,500

  2,334,500

 • 121

  GHẾ ESTATE
  Rêu xám

  Mã: 291-APPR
  Số lượng hiện có: 17

  1,403,000

  1,403,000

 • 122

  GHẾ ESTATE
  Xám nhạt

  Mã: 291-APPX
  Số lượng hiện có: 20

  1,403,000

  1,403,000

 • 123

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Trắng

  Mã: 293-APPT
  Số lượng hiện có: 7

  1,472,000

  1,472,000

 • 124

  GHẾ CLIDE, CHÂN NHỰA
  Xám

  Mã: 293-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 125

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Be

  Mã: 293-DPP9B
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 126

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Trắng

  Mã: 293-DPP9T
  Số lượng hiện có: 3

  2,403,500

  2,403,500

 • 127

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Xanh dương

  Mã: 293-DPP9XD
  Số lượng hiện có: 7

  2,403,500

  2,403,500

 • 128

  GHẾ CLIDE CHÂN GỖ
  Đỏ

  Mã: 293-DPP9Đ
  Số lượng hiện có: 8

  2,403,500

  2,403,500

 • 129

  GHẾ CLIDE CHÂN SẮT

  Mã: 293-MPP
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 130

  GHẾ TULIP
  Trong

  Mã: 297-DCV-PC
  Số lượng hiện có: 40

  2,864,000

  2,864,000

 • 131

  GHẾ TULIP
  Trắng

  Mã: 297-DCV-PP
  Số lượng hiện có: 3

  2,530,000

  2,530,000

 • 132

  GHẾ BAR TRIO
  Có nệm

  Mã: 301-DCV
  Số lượng hiện có: 1

  1,863,000

  1,863,000

 • 133

  GHẾ BAR TRIO
  Mặt gỗ

  Mã: 301-DPP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,736,500

  1,736,500

 • 134

  GHẾ ACIAPEL
  Màu be

  Mã: 304-APPB
  Số lượng hiện có: 6

  1,265,000

  1,265,000

 • 135

  GHẾ ACIAPEL
  Trắng

  Mã: 304-APPT
  Số lượng hiện có: 20

  1,265,000

  1,265,000

 • 136

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Trắng

  Mã: 305-ACVT
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 137

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Xám nhạt

  Mã: 305-ACVX
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 138

  GHẾ WOODY PAPATYA
  Đen

  Mã: 305-ACVĐ
  Số lượng hiện có: 20

  1,863,000

  1,863,000

 • 139

  GHẾ ĂN WOODY PAPATYA

  Mã: 306-ACV
  Số lượng hiện có: 1

  1,863,000

  1,863,000

 • 140

  GHẾ GLUCK
  Màu xám (Mill)

  Mã: 307-APPB
  Số lượng hiện có: 8

  1,472,000

  1,472,000

 • 141

  GHẾ GLUCK
  Trắng

  Mã: 307-APPT
  Số lượng hiện có: 15

  1,472,000

  1,472,000

 • 142

  GHẾ GLUCK
  Xám nhạt (L.G)

  Mã: 307-APPX
  Số lượng hiện có: 6

  1,472,000

  1,472,000

 • 143

  GHẾ GLUCK
  Đen

  Mã: 307-APPĐ
  Số lượng hiện có: 16

  1,472,000

  1,472,000

 • 144

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Hồng

  Mã: 309-APPH
  Số lượng hiện có: 2

  736,000

  736,000

 • 145

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh dương

  Mã: 309-APPXD
  Số lượng hiện có: 2

  736,000

  736,000

 • 146

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Xanh lá

  Mã: 309-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 147

  GHẾ TRẺ EM ELEPHANT
  Đỏ

  Mã: 309-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  736,000

  736,000

 • 148

  GHẾ RATTAN
  Rêu xám

  Mã: 313-CPPRX
  Số lượng hiện có: 19

  1,541,000

  1,541,000

 • 149

  GHẾ RATTAN
  Xám nhạt

  Mã: 313-CPPX
  Số lượng hiện có: 19

  1,541,000

  1,541,000

 • 150

  GHẾ LIPPERLI
  Cam đất

  Mã: 314-APPCĐ
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 151

  GHẾ LIPPERLI
  Rêu xám

  Mã: 314-APPRX
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 152

  GHẾ LIPPERLI
  Trắng

  Mã: 314-APPT
  Số lượng hiện có: 16

  1,334,000

  1,334,000

 • 153

  GHẾ BALDIR
  Cam nhạt

  Mã: 315-APPC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,403,000

  1,403,000

 • 154

  GHẾ BALDIR
  Trắng

  Mã: 315-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  1,403,000

  1,403,000

 • 155

  GHẾ BALDIR
  Xanh lá

  Mã: 315-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  1,403,000

  1,403,000

 • 156

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Xám nhạt

  Mã: 316-APPX
  Số lượng hiện có: 8

  2,139,000

  2,139,000

 • 157

  GHẾ FRENCH BOUTIQUE
  Đen

  Mã: 316-APPĐ
  Số lượng hiện có: 7

  2,777,121

  2,777,121

 • 158

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Hồng

  Mã: 319-APPH
  Số lượng hiện có: 3

  805,000

  805,000

 • 159

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Vàng

  Mã: 319-APPV
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 160

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh dương

  Mã: 319-APPXD
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 161

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Xanh lá

  Mã: 319-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 162

  GHẾ TRẺ EM PIGGY
  Đỏ

  Mã: 319-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  805,000

  805,000

 • 163

  TAB BAGUS
  Cam

  Mã: 513-APPC
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 164

  TAB BAGUS
  Trắng

  Mã: 513-APPT
  Số lượng hiện có: 1

  874,000

  874,000

 • 165

  TAB BAGUS
  Xanh lá

  Mã: 513-APPXL
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 166

  TAB BAGUS
  Xanh dương

  Mã: 513-APPXĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 167

  TAB BAGUS
  Đen

  Mã: 513-APPĐ
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 168

  TAB TASTE
  Trắng

  Mã: 520-APPT
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 169

  TAB TASTE
  Xám nhạt

  Mã: 520-APPX
  Số lượng hiện có: 4

  874,000

  874,000

 • 170

  TAB TASTE
  Đen

  Mã: 520-APPĐ
  Số lượng hiện có: 2

  874,000

  874,000

 • 171

  SOFA CLOUD
  Navy Blue

  Mã: A.CH.02.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 172

  SOFA CLOUD
  Congrete Grey

  Mã: A.CH.02.01.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 173

  SOFA CLOUD
  Tiffany Blue

  Mã: A.CH.02.01.N.F07
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 174

  SOFA CLOUD
  Blue Suede

  Mã: A.CH.02.01.N.F10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,990,000

  15,990,000

 • 175

  SOFA ORBIT
  Navy Blue

  Mã: A.CH.02.02.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 176

  SOFA ORBIT
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.02.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 177

  SOFA ORBIT
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.02.02.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 178

  SOFA ORBIT
  Process Black

  Mã: A.CH.02.02.N.L01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  19,990,000

  19,990,000

 • 179

  SOFA BAS
  Deep Blue

  Mã: A.CH.02.03.N.F05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 180

  SOFA BAS
  Purple Fig

  Mã: A.CH.02.03.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 181

  SOFA BAS
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.02.03.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,990,000

  12,990,000

 • 182

  SOFA BAS
  Process Black

  Mã: A.CH.02.03.N.L01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 183

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 184

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.01.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 185

  GHẾ ĐÔN OAR S
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.01.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,990,000

  3,990,000

 • 186

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.02.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,190,000

  3,190,000

 • 187

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,190,000

  3,190,000

 • 188

  GHẾ ĐÔN OAR R
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.02.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,690,000

  3,690,000

 • 189

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Navy Blue

  Mã: A.CH.04.03.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 190

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Autumn Orange

  Mã: A.CH.04.03.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,490,000

  3,490,000

 • 191

  GHẾ ĐÔN OAR E
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.CH.04.03.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,990,000

  3,990,000

 • 192

  SOFA KANT
  Soft Grey

  Mã: A.SO.01.01.N.F01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 193

  SOFA KANT
  Navy Blue

  Mã: A.SO.01.01.N.F03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 194

  SOFA KANT
  Congrete Grey

  Mã: A.SO.01.01.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 195

  SOFA KANT
  Purple Fig

  Mã: A.SO.01.01.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  24,990,000

  24,990,000

 • 196

  SOFA KANT
  Deep Brown

  Mã: A.SO.01.01.N.L02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  41,990,000

  41,990,000

 • 197

  SOFA JOY
  Soft Grey

  Mã: A.SO.01.02.N.F01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 198

  SOFA JOY
  Bright Red

  Mã: A.SO.01.02.N.F04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 199

  SOFA JOY
  Concrete Grey

  Mã: A.SO.01.02.N.F06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  37,990,000

  37,990,000

 • 200

  SOFA JOY
  Autumn

  Mã: A.SO.01.02.N.F09
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 201

  SOFA JOY
  Blue Suede

  Mã: A.SO.01.02.N.F10
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  22,990,000

  22,990,000

 • 202

  SOFA DELA
  Deep Blue

  Mã: A.SO.01.03.N.F05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 203

  SOFA DELA
  Tiffany Blue

  Mã: A.SO.01.03.N.F07
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 204

  SOFA DELA
  Purple Fig

  Mã: A.SO.01.03.N.F08
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 205

  SOFA DELA
  Duckhead Grean Velvet

  Mã: A.SO.01.03.N.F11
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  20,990,000

  20,990,000

 • 206

  SOFA JOY
  Deep Brown

  Mã: A.SO.01.2.N.L02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  37,990,000

  37,990,000

 • 207

  THẢM AKA_73005961
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: AKA_73005961
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,900,000

  4,900,000

 • 208

  BÀN ĂN

  Mã: BA-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 209

  BÀN ĂN 01

  Mã: BA01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 210

  BÀN ĂN 02

  Mã: BA02-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,500,000

  3,500,000

 • 211

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 4 ghế

  Mã: BACGS358
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 212

  BÀN ĂN CHÂN GỖ SỒI
  Bàn ăn dành cho 6 ghế

  Mã: BACGS6GHE
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  7,800,000

 • 213

  THẢM BATAK_38118232
  Xuất xứ Bỉ

  Mã: BATAK_38118232
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,200,000

  8,200,000

 • 214

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám nhạt HE492-08

  Mã: BAY-YHE492-08
  Số lượng hiện có: 1

  5,934,000

  5,934,000

 • 215

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám HE492-09

  Mã: BAY-YHE492-09
  Số lượng hiện có: 5

  5,934,000

  5,934,000

 • 216

  GHẾ THƯ GIÃN BAY-Y
  Xám đậm HE492-10

  Mã: BAY-YHE492-10
  Số lượng hiện có: 10

  5,934,000

  5,934,000

 • 217

  BEN HƠI HAFELE
  100N

  Mã: BENH100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 218

  BEN HƠI HAFELE
  60N

  Mã: BENH60
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 219

  BEN HƠI HAFELE
  80N

  Mã: BENH80
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 220

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1800x620x2350

  Mã: BEP01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,741,594

  8,741,594

 • 221

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,238,676

  11,238,676

 • 222

  TỦ BẾP, MELAMINE
  1600x620x2350

  Mã: BEP03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,638,541

  7,638,541

 • 223

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2000x620x2350

  Mã: BEP04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,001,288

  10,001,288

 • 224

  TỦ BẾP, MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,111,962

  9,111,962

 • 225

  TỦ BẾP (KHU LẠNH), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,192,381

  9,192,381

 • 226

  TỦ BẾP (KHU NÓNG), MELAMINE
  2200x620x2350

  Mã: BEP07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,653,547

  8,653,547

 • 227

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Trắng

  Mã: BIRDT
  Số lượng hiện có: 14

  138,000

  138,000

 • 228

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xám

  Mã: BIRDX
  Số lượng hiện có: 5

  138,000

  138,000

 • 229

  MÓC TREO TƯỜNG BIRD
  Xanh cốm

  Mã: BIRDXC
  Số lượng hiện có: 7

  138,000

  138,000

 • 230

  BÓNG LED GÀI
  Dùng cho đèn chùm

  Mã: BLEG1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  45,000

  45,000

 • 231

  BÓNG LED ĐUÔI LỚN

  Mã: BLEG2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  90,000

 • 232

  TAY NÂNG BLUM 2 CÁNH
  Dùng nâng 2 cánh tủ bếp trên

  Mã: BLUM.HF25
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  4,000,000

 • 233

  BÀN LÀM VIỆC
  Bàn làm việc cho 1 người

  Mã: BLV003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,850,000

  2,850,000

 • 234

  TỦ THẤP BÀN LÀM VIỆC

  Mã: BLV004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 235

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1000x520x767

  Mã: BLV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,565,530

  1,565,530

 • 236

  BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE
  1000x520x167

  Mã: BLV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,260,394

  1,260,394

 • 237

  BÀN LÀM VIỆC ĐỨNG, MELAMINE
  1483x520x767

  Mã: BLV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,785,984

  2,785,984

 • 238

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x2000

  Mã: BLV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,002,834

  3,002,834

 • 239

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1500x520x2000

  Mã: BLV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,432,547

  5,432,547

 • 240

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1600x520x2000

  Mã: BLV06_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,225,241

  4,225,241

 • 241

  BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1200x600x2000

  Mã: BLV07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,385,258

  4,385,258

 • 242

  BÀN LÀM VIỆC CHÂN TĂNG ĐƠ

  Mã: BLVCTĐ894
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  3,400,000

 • 243

  BÀN LÀM VIỆC, THÙNG
  483x500x150

  Mã: BLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  116,832

  116,832

 • 244

  BÀN SOFA

  Mã: BSF-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 245

  BÀN SOFA 01

  Mã: BSF01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 246

  BÀN ĂN 4 GHẾ

  Mã: BĂ4G3347
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,800,000

  4,800,000

 • 247

  BÀN ĂN 6 GHẾ

  Mã: BĂ6G3346
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,800,000

  4,800,000

 • 248

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 249

  THẢM TRẢI SÀN
  Thích hợp cho không gian trẻ trung

  Mã: C00013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,700,000

  6,700,000

 • 250

  COMBO 02 PHÒNG NGỦ
  Combo phong cách hiện đại Vintage dành cho căn hộ 02 phòng ngủ

  Mã: C0PN3785
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,035,976

  85,035,976

 • 251

  COMBO 02 PHÒNG NGỦ
  Combo phong cách hiện đại cho căn hộ 02 phòng ngủ

  Mã: C0PN3786
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  98,832,752

  98,832,752

 • 252

  COMBO 01 PHÒNG NGỦ
  Combo phong cách hiện đại cho căn hộ 01 phòng ngủ

  Mã: C0PN3787
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  56,101,704

  56,101,704

 • 253

  Ô TRANG TRÍ - KỆ

  Mã: CAMPUS
  Số lượng hiện có: 33

  943,000

  943,000

 • 254

  CHÂN BÀN GỖ SỒI
  Chân bàn ăn - Không bao gồm mặt bàn

  Mã: CBAG
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,000,000

  5,000,000

 • 255

  CHÂN TỦ BẾP DƯỚI

  Mã: CBD-N001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,000

  15,000

 • 256

  CHÂN BÀN LÀM VIỆC, TRANG ĐIỂM, MELAMINE
  750x520x17

  Mã: CBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  205,312

  205,312

 • 257

  CHAI FORM GẮN CỬA
  Dùng để bắn vô khe hở cửa và tường. 2 chai/ 01 cửa

  Mã: CFGC639
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  160,000

  160,000

 • 258

  GHẾ CHAN

  Mã: CHAN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,082,000

  5,082,000

 • 259

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Trắng

  Mã: CR-02-80T
  Số lượng hiện có: 4

  4,209,000

  4,209,000

 • 260

  GIÀN MÁNG ÁO BLEND
  Đen

  Mã: CR-02-80Đ
  Số lượng hiện có: 5

  4,209,000

  4,209,000

 • 261

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên trái - Xanh lá

  Mã: CSC471L-XL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,622,000

  7,622,000

 • 262

  GHẾ NẰM INSPIRATION NHỎ
  Tựa tay bên phải - Xanh lá

  Mã: CSC471R-XL
  Số lượng hiện có: 2

  7,622,000

  7,622,000

 • 263

  GHẾ NẰM INSPIRATION LỚN
  Tựa tay bên phải - Xanh dương

  Mã: CSC472R-XD
  Số lượng hiện có: 2

  10,984,000

  10,984,000

 • 264

  GHẾ NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI
  Trắng

  Mã: CT-382
  Số lượng hiện có: 11

  1,541,000

  1,541,000

 • 265

  BÀN NGOÀI TRỜI - HỒ BƠI

  Mã: CT-395
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  736,000

  736,000

 • 266

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Trắng

  Mã: CU-MT
  Số lượng hiện có: 4

  667,000

  667,000

 • 267

  KHAY ĐỂ DÙ MAZZER
  Đen

  Mã: CU-MĐ
  Số lượng hiện có: 7

  667,000

  667,000

 • 268

  CỬA MDF PHỦ MELAMINE
  Cửa công nghiệp MDF 100% bao gồm khung + cánh

  Mã: CUAMDF
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 269

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Granite tự nhiên

  Mã: DABEPGRA
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 270

  ĐÁ ỐP MẶT BẾP
  Đá Marble nhân tạo

  Mã: DABEPMAR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 271

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Xám

  Mã: DF-01X
  Số lượng hiện có: 10

  1,276,500

  1,276,500

 • 272

  CÂY MÁNG ÁO MAZZER - DÙ
  Đen

  Mã: DF-01Đ
  Số lượng hiện có: 9

  1,276,500

  1,276,500

 • 273

  THI CÔNG ĐIỆN
  Cáp Cadivi

  Mã: DIEN
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 274

  ĐÈN TỦ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 275

  ĐÈN TƯỜNG LED
  Đèn ốp tường. Size: D130mm

  Mã: DTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 276

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn. Size: H600mm

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 277

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn led cho Tủ

  Mã: DTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 278

  ĐÈN BÀN LED
  Đèn bàn học, đầu giường.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 279

  ĐÈN TỦ - KỆ
  Đèn ánh sáng led cho bếp dưới, sử dụng pin.

  Mã: DTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 280

  ĐÈN KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 500mm. Size: L550 x W38 x H10mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 281

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN
  Đèn led cho bếp trên . Size: L800 x D 26mm

  Mã: DTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 282

  ĐÈN LED ĐÁY BẾP TRÊN - KỆ
  Đèn led cho bếp trên, Kệ trang trí

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 283

  ĐÈN TỦ- KỆ
  Đèn ánh sáng led cho tủ áo 1000mm.

  Mã: DTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 284

  ĐÈN NÓC TỦ
  Đèn lẻ cho bếp trên hoặc nóc tủ áo

  Mã: DTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 285

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng .

  Mã: DTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 286

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần.

  Mã: DTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 287

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng, màu đen

  Mã: DTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 288

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng.

  Mã: DTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,800,000

  2,800,000

 • 289

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng. Size: H1590mm

  Mã: DTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,200,000

  2,200,000

 • 290

  ĐÈN ĐỨNG
  Đèn đứng: Size: H1660mm

  Mã: DTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 291

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần bàn ăn, khách.

  Mã: DTT013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 292

  ĐÈN TRẦN
  Đèn thả trần phòng khách, bàn ăn.

  Mã: DTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,200,000

  5,200,000

 • 293

  ĐÈN CHIẾU SÁNG ĐIỂM
  Đèn gắn trần.

  Mã: DTT016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 294

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: D220mm

  Mã: DTT017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 295

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn thả trần. Size: L170 x W1030 x H710mm

  Mã: DTT018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 296

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Dend trần.

  Mã: DTT019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 297

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR
  Đường kính 30cm

  Mã: DTT020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  550,000

 • 298

  ĐÈN THẢ TRẦN
  Đèn trần. Size: L1200 x D500 x H1800mm

  Mã: DTT021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 299

  ĐÈN TRẦN BÀN ĂN, QUẦY BAR

  Mã: DTT022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 300

  ĐÈN KỆ TỦ 3 BÓNG
  Đèn led cho tủ trang trí. Size: D44 x H12mm

  Mã: DTT024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 301

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led tủ trang trí. Size: D44 x 12mm

  Mã: DTT025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 302

  ĐÈN KỆ TỦ
  Đèn led cho tủ trang trí đổi màu cầu vòng

  Mã: DTT026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  2,500,000

 • 303

  CÂY MÁNG ÁO

  Mã: DXF1502
  Số lượng hiện có: 8

  5,669,500

  5,669,500

 • 304

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1234x2017x350

  Mã: G01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,930,000

  3,930,000

 • 305

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1434x2017x350

  Mã: G02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,220,000

  4,220,000

 • 306

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1634x2017x350

  Mã: G03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,510,000

  4,510,000

 • 307

  GIƯỜNG NGỦ, MELAMINE
  1824x2017x350

  Mã: G04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,800,000

  4,800,000

 • 308

  GHẾ IKEA

  Mã: GHE002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  650,000

 • 309

  GHẾ GẤP IKEA

  Mã: GHE003
  Số lượng hiện có: 15

  870,000

  870,000

 • 310

  GHẾ ĂN

  Mã: GHE007
  Số lượng hiện có: 13

  1,000,000

  1,000,000

 • 311

  GHẾ BAR IKEA

  Mã: GHE008
  Số lượng hiện có: 10

  1,200,000

  1,200,000

 • 312

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,500,000

  10,500,000

 • 313

  GHẾ ARMCHAIR
  Ghế đọc sách, thư giãn

  Mã: GHE016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 314

  GIẤY DÁN TƯỜNG

  Mã: GIAYDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,500,000

  2,500,000

 • 315

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1620x2110 (nệm 1m5)

  Mã: GPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,800,000

  7,800,000

 • 316

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1920x2110 (nệm 1m8)

  Mã: GPN002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,000,000

  9,000,000

 • 317

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN
  1550x2180 (nệm 1m5)

  Mã: GPN003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,000,000

  7,000,000

 • 318

  GIƯỜNG TẦNG
  Giường tầng với chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L2000 x W900mm

  Mã: GPN005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,000,000

  12,000,000

 • 319

  GIƯỜNG NGỦ SẮT SƠN TĨNH ĐIỆN, CHÂN CÓ BÁNH XE
  930x1970x20 (nệm 900x2000)

  Mã: GPN006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,000,000

  4,000,000

 • 320

  HÔNG BÀN LÀM VIỆC TREO, MELAMINE

  Mã: HBLV_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  52,744

  52,744

 • 321

  MẶT HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE

  Mã: HKBLVM_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  49,104

  49,104

 • 322

  HỘC KÉO BÀN LÀM VIỆC

  Mã: HKBLVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  137,076

  137,076

 • 323

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  500x520x750

  Mã: HKTA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  1,070,000

 • 324

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x750

  Mã: HKTA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,240,000

  1,240,000

 • 325

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x510

  Mã: HKTA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,370,000

  1,370,000

 • 326

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  966x520x270

  Mã: HKTA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  780,000

  780,000

 • 327

  MODULE HỘC TỦ ÁO
  466x520x750

  Mã: HKTA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  930,000

  930,000

 • 328

  HỘC KÉO TỦ ÁO 500
  Có hông 2 bên

  Mã: HKTAT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  378,387

  378,387

 • 329

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 400

  Mã: HKTBD400
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  167,084

  167,084

 • 330

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 600

  Mã: HKTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  223,622

  223,622

 • 331

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI
  Dành cho thùng 800

  Mã: HKTBD800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,160

  280,160

 • 332

  HỘC KÉO TỦ BẾP ĐỨNG
  Dành cho tủ bếp đứng 2 lò

  Mã: HKTDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  157,907

  157,907

 • 333

  HỘC KÉO TỦ TIVI DƯỚI

  Mã: HKTTVT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 334

  KHUNG CHỮ U NGƯỢC
  Dùng cho tủ áo 1000

  Mã: KCUNT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  400,000

  400,000

 • 335

  KHUNG GƯƠNG SOI DÂY DA TRÒN

  Mã: KGSDD-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 336

  KÍNH CƯỜNG LỰC MÀU ỐP BẾP
  Kính cường lực 8ly, sơn nhũ

  Mã: KINHBEP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 337

  KÍNH TRÁNG THỦY, GƯƠNG
  Kính tráng thủy 5ly

  Mã: KINHTHUY
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 338

  KỆ LY
  Dùng treo tường trong không gian bếp - ăn

  Mã: KL680
  Số lượng hiện có: 2

  3,400,000

  3,400,000

 • 339

  KỆ TỦ TRANG TRÍ

  Mã: KT01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,973,550

  5,973,550

 • 340

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Có 3 màu đỏ, đen, trắng

  Mã: KTT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,800,000

  1,800,000

 • 341

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas nhựa composite cho bàn thờ, kệ các loại

  Mã: KTT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  40,000

  40,000

 • 342

  ĐỢT GẮN TƯỜNG VÀ BÁT TREO
  600x200x36

  Mã: KTT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  680,000

  680,000

 • 343

  KỆ SÁCH
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 344

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  1,550,000

 • 345

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,050,000

  2,050,000

 • 346

  KỆ SÁCH MODULAR
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,250,000

  3,250,000

 • 347

  KỆ SÁCH MODULAR - Ô GỖ
  Kệ sách lắp ghép

  Mã: KTT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  280,000

  280,000

 • 348

  NGĂN SÁCH CHỮ B
  Sử dụng để sách

  Mã: KTT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 349

  KỆ SẮT PHÒNG GIẶT
  Sử dụng để máy giặt, máy hút bụi, lau nhà ...

  Mã: KTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,500,000

  5,500,000

 • 350

  KỆ SÁCH, Ô NHỰA
  Nhựa trắng dùng cho hệ kệ sách Modular.

  Mã: KTT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  560,000

  560,000

 • 351

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Sắt sơn tĩnh điện và ngăn tầng kính, có 3 màu trắng, đỏ và đen. Size: L570 x H1500mm

  Mã: KTT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 352

  KỆ SẮT TRANG TRÍ
  Kệ sắt sơn tĩnh điện hai màu trắng và đỏ. Size: W510 x H1750mm

  Mã: KTT014
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,700,000

  3,700,000

 • 353

  TỦ SẮT TRANG TRÍ
  Tủ thấp trang trí, đa năng cho các không gian.

  Mã: KTT015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 354

  LEN CHÂN TỦ
  Ốp che chân nhựa bếp, tủ kệ các loại

  Mã: LB100
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  125,000

  125,000

 • 355

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  1000x520x17

  Mã: MB1000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  268,882

  268,882

 • 356

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  2000x520x17

  Mã: MB2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  523,162

  523,162

 • 357

  MẶT BÀN LÀM VIỆC, MELAMINE
  500x520x17

  Mã: MB500_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  141,742

  141,742

 • 358

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220D

  Mã: MD21162-1-220D
  Số lượng hiện có: 1

  2,771,500

  2,771,500

 • 359

  ĐÈN THẢ BOT MINI MD1-220T

  Mã: MD21162-1-220T
  Số lượng hiện có: 8

  2,771,500

  2,771,500

 • 360

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500D
  Đen

  Mã: MD21162-1-500D
  Số lượng hiện có: 9

  4,186,000

  4,186,000

 • 361

  ĐÈN THẢ BOT PLATE MD1-500T
  Trắng

  Mã: MD21162-1-500T
  Số lượng hiện có: 7

  4,186,000

  4,186,000

 • 362

  ĐÈN THẢ BOT ROSE GOLD MD1-400

  Mã: MD21345-1-400
  Số lượng hiện có: 10

  3,991,000

  3,991,000

 • 363

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12T ( 02 MÀU )

  Mã: MD21350-12T
  Số lượng hiện có: 2

  6,888,500

  6,888,500

 • 364

  ĐÈN THẢ BOT TREE MD-12D

  Mã: MD21350-12Đ
  Số lượng hiện có: 2

  6,888,500

  6,888,500

 • 365

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350D
  Đen

  Mã: MD21409-3B-350D
  Số lượng hiện có: 7

  2,841,000

  2,841,000

 • 366

  ĐÈN THẢ BOT SQUARE MD3B-350T
  Trắng

  Mã: MD21409-3B-350T
  Số lượng hiện có: 8

  2,840,500

  2,840,500

 • 367

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380D
  Đen

  Mã: MD21467-3-380D
  Số lượng hiện có: 1

  3,415,500

  3,415,500

 • 368

  ĐÈN TRẦN BOT SMALL TRIANGLE MD3-380X
  Xanh

  Mã: MD21467-3-380X
  Số lượng hiện có: 10

  3,416,000

  3,416,000

 • 369

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480D

  Mã: MD21467-3-480D
  Số lượng hiện có: 7

  4,508,000

  4,508,000

 • 370

  ĐÈN THẢ BOT BIG TRIANGLE MD3-480X

  Mã: MD21467-3-480X
  Số lượng hiện có: 6

  4,508,000

  4,508,000

 • 371

  ĐÈN ĐỨNG BOT MUSHROOM ML1-380

  Mã: ML21110-1-380
  Số lượng hiện có: 20

  5,152,000

  5,152,000

 • 372

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350D
  Đen

  Mã: ML21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 9

  5,347,500

  5,347,500

 • 373

  ĐÈN ĐỨNG BOT SQUARE ML3-350T
  Trắng

  Mã: ML21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  5,347,500

  5,347,500

 • 374

  TỦ TIVI ACRYLIC
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,404,051

  8,404,051

 • 375

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS13-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,518,461

  6,518,461

 • 376

  TỦ TIVI CÓ VÁCH, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: MS16-2018-AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,323,004

  6,323,004

 • 377

  ĐÈN BOT GLASS MT1-200

  Mã: MT20220-1-200
  Số lượng hiện có: 8

  2,714,000

  2,714,000

 • 378

  ĐÈN BÀN BOT YELLOW MT1S-310

  Mã: MT21110-1S-310
  Số lượng hiện có: 20

  3,094,000

  3,094,000

 • 379

  ĐÈN BÀN BOT ORANGE MT3S-390

  Mã: MT21110-3S-390
  Số lượng hiện có: 19

  3,094,000

  3,094,000

 • 380

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350D
  Đen

  Mã: MT21409-3-350D
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 381

  ĐÈN BÀN BOT SQUARE MT3-350T
  Trắng

  Mã: MT21409-3-350T
  Số lượng hiện có: 10

  3,542,000

  3,542,000

 • 382

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  1200x100x17

  Mã: NC1200_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  84,204

  84,204

 • 383

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2000x100x17

  Mã: NC2000_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  138,468

  138,468

 • 384

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  2400x100x17

  Mã: NC2400_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  165,600

  165,600

 • 385

  NẸP CHÂN TỦ, MELAMINE
  800x100x17

  Mã: NC800_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  57,072

  57,072

 • 386

  CHÂN BÀN TĂNG ĐƠ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 3 màu gồm trắng, đen và bạc

  Mã: PBA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 387

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 310

  Mã: PBA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  215,050

  215,050

 • 388

  CHÂN BÀN
  Gỗ tự nhiên cao 720

  Mã: PBA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  308,550

  308,550

 • 389

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 2 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL001
  Số lượng hiện có: 3

  125,400

  125,400

 • 390

  BẢN LỀ HETTICH GIẢM CHẤN CÁNH GÓC
  Bộ 4 cái

  Mã: PBL002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  450,000

  450,000

 • 391

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3 tấc

  Mã: PBL003-30
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  100,000

 • 392

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 3.5 tấc

  Mã: PBL003-35
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  110,000

  110,000

 • 393

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4 tấc

  Mã: PBL003-40
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  130,000

  130,000

 • 394

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 4.5 tấc

  Mã: PBL003-45
  Số lượng hiện có: 10

  140,000

  140,000

 • 395

  RAY BI 3 TẦNG HAFELE
  Dài 5 tấc

  Mã: PBL003-50
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  150,000

 • 396

  BẢN LỀ HAFELE GIẢM CHẤN 4 CÁI
  Sử dụng cho 1 cánh tủ

  Mã: PBL004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 397

  RAY CỬA LÙA HETTICH
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: PBL005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,600,000

  3,600,000

 • 398

  BAS GẮN TƯỜNG
  Bas gỗ sơn trắng. Size: L180 x H240mm

  Mã: PKC002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  200,000

  200,000

 • 399

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas với chất liệu kim loại si. Size L280mm

  Mã: PKC003
  Số lượng hiện có: 3

  380,000

  380,000

 • 400

  BÁT GẮN TƯỜNG
  Bas âm sắt sơn tĩnh điện

  Mã: PKC004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 401

  TI REN
  Ti gắn đợt treo trường, bộ 2 cái

  Mã: PKC005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  80,000

  80,000

 • 402

  TAY NẮM

  Mã: PN01MH
  Số lượng hiện có: 23

  19,000

  19,000

 • 403

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L375 x W290 x H135mm

  Mã: PNB001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  850,000

  850,000

 • 404

  KỆ TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu gỗ ghép thông sơn PU. Size: L800 x W130 x H 750

  Mã: PNB002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,950,000

  2,950,000

 • 405

  KỆ ÚP CHÉN GÓC DƯỚI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: D80mm

  Mã: PNB011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,400,000

  3,400,000

 • 406

  KỆ ÚP CHÉN
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu thanh và viền Inox, đế nhựa. Size: L350 x W260 x H370mm

  Mã: PNB013
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 407

  MÓC TREO +THANH TREO
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  150,000

 • 408

  KHAY TRÁI CÂY
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện

  Mã: PNB016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  580,000

 • 409

  CHẬU KIM LOẠI
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện.

  Mã: PNB017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  650,000

  650,000

 • 410

  TẤM LÓT
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa. Size: L1540 x H504mm

  Mã: PNB018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  240,000

 • 411

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu Inox.

  Mã: PNB019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 412

  KỆ CHÉN, GIA VỊ
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu sắt sơn tĩnh điện. Size: L800 x H200mm

  Mã: PNB020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,900,000

  1,900,000

 • 413

  KHAY NHỰA
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu nhựa trắng. Size: L510 x W500mm

  Mã: PNB021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 414

  TẤM NHÔM LÓT BẾP DƯỚI
  Sử dụng chống nước cho Bếp dưới- Bồn rửa chén

  Mã: PNB024
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 415

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 400
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB025
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  70,000

 • 416

  TẤM NHÔM LÓT HỘC KÉO BẾP 600
  Sử dụng chống nước cho Hộc kéo bếp

  Mã: PNB026
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  90,000

 • 417

  CUỘN NHỰA LÓT TỦ BẾP
  Sử dụng chống nước cho Tủ bếp

  Mã: PNB027
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  320,000

 • 418

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan với chất liệu Inox. Size: D460 x H330mm

  Mã: PNT001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  550,000

  550,000

 • 419

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Phụ kiện treo khăn chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: W460mm x H250mm

  Mã: PNT002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 420

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Phụ kiện để khăn, xếp khăn, chịu lực max 10kg

  Mã: PNT003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 421

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Để khăn với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L646 x W140mm

  Mã: PNT004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,500,000

  1,500,000

 • 422

  PHỤ KIỆN NHÀ TẮM
  Kệ sà bông với chất liệu Inox nhập khẩu Thái Lan. Size: L120 x W300 x H150mm

  Mã: PNT006
  Số lượng hiện có: 5

  750,000

  750,000

 • 423

  GƯƠNG SOI THÔNG MINH
  Gương soi nhà tắm, nhập khẩu từ Thái Lan, chất liệu Inox. Size: D170mm

  Mã: PNT008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 424

  TỦ LAVABO
  Tủ cho lavabo chất liệu MFC chống ẩm.

  Mã: PNT009
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 425

  KỆ KHĂN NHÀ TẮM
  Kệ chứa đồ linh tinh cho phòng tắm

  Mã: PNT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 426

  TỦ GƯƠNG WC
  Sử dụng cho WC hoặc Bàn trang điểm

  Mã: PNT011
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,650,000

  1,650,000

 • 427

  TỦ GƯƠNG WC

  Mã: PNT012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,200,000

  3,200,000

 • 428

  TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Nhập khẩu Thái Lan chất liệu kim loại sơn tĩnh điện có 2 màu trắng và đỏ. Size: L370x W460x H 550mm

  Mã: PPN001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 429

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  950,000

  950,000

 • 430

  KHAY TỦ ÁO
  Chia ngăn nhỏ với chất liệu nhựa, sử dụng cho Modun tủ áo

  Mã: PTA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 431

  MÁNG TREO QUẦN
  Sử dụng cho Modun tủ áo 1000

  Mã: PTA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  900,000

  900,000

 • 432

  KHAY TỦ ÁO VẢI
  Dùng đựng phụ kiện tranf sức

  Mã: PTA008
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 433

  NGĂN GIÀY TỦ ÁO
  Kích thuóc 1000x350

  Mã: PTA017
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 434

  TẤM PVC GIẢ ĐÁ

  Mã: PVCDA
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  750,000

  750,000

 • 435

  RAY CỬA LÙA ÂM ĐÀI LOAN
  Sử dụng cho tủ áo cánh lùa

  Mã: RCLÂĐL638
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  420,000

  420,000

 • 436

  MÀN CỬA 2 LỚP
  Rèm chống nắng, Rèm voan Việt Nam

  Mã: REM2LOP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,200,000

  1,200,000

 • 437

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Trắng

  Mã: RX-12WT
  Số lượng hiện có: 10

  4,335,500

  4,335,500

 • 438

  GHẾ THƯ GIÃN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-12WXD
  Số lượng hiện có: 7

  4,335,500

  4,335,500

 • 439

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xám nhạt

  Mã: RX-TX
  Số lượng hiện có: 7

  2,334,500

  2,334,500

 • 440

  ĐÔN GÁC CHÂN ADMIRAAL
  Xanh dương

  Mã: RX-TXD
  Số lượng hiện có: 8

  2,334,500

  2,334,500

 • 441

  SOFA MIDNIGHT
  Bán trọn bộ 03 món

  Mã: SM3788
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  17,900,000

  17,900,000

 • 442

  SOFA BED
  Sofa nhập khẩu, chất liệu mút bọc vải, chân có bánh xe và có thể điều chỉnh thành ghế sofa hoặc giường ngủ. Size: L2000 x W1500mm

  Mã: SOF002
  Số lượng hiện có: 2

  12,000,000

  12,000,000

 • 443

  BÀN SOFA
  Đỏ

  Mã: SOF003
  Số lượng hiện có: 2

  3,200,000

  3,200,000

 • 444

  BÀN ĐIỆN THOẠI-TỦ ĐẦU GIƯỜNG
  Bàn Sofa hoặc tủ đầu giường.

  Mã: SOF005
  Số lượng hiện có: 2

  1,500,000

  1,500,000

 • 445

  BÀN SOFA
  chân Inox và mặt gỗ sơn trắng.

  Mã: SOF006
  Số lượng hiện có: 5

  1,700,000

  1,700,000

 • 446

  BÀN SOFA
  Bàn Sofa gỗ sơn nhựa trắng, outdoor

  Mã: SOF007
  Số lượng hiện có: 2

  2,800,000

  2,800,000

 • 447

  BÀN SOFA
  Trắng

  Mã: SOF008
  Số lượng hiện có: 5

  3,200,000

  3,200,000

 • 448

  ÁO SOFA NẰM
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,350,000

  1,350,000

 • 449

  ÁO SOFA TAY
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  380,000

  380,000

 • 450

  ÁO SOFA ĐƠN
  6 loại bố

  Mã: SOF012
  Số lượng hiện có: 193

  1,000,000

  1,000,000

 • 451

  SOFA ĐƠN
  Chưa ghép tay, áo rời

  Mã: SOF015
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,500,000

  4,500,000

 • 452

  SOFA NẰM
  Sofa nẳm sử dụng riêng hoặc cho bộ sofa góc

  Mã: SOF016
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,500,000

  7,500,000

 • 453

  SOFA GÁC CHÂN
  Sofa dạng đôn gác chân rời hoặc ghép nằm

  Mã: SOF018
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,400,000

  2,400,000

 • 454

  TAY SOFA
  Tay gác sử dụng cho Sofa

  Mã: SOF019
  Số lượng hiện có: 8

  1,200,000

  1,200,000

 • 455

  SOFA ĐƠN
  Sofa đơn dùng cho

  Mã: SOF020
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,600,000

  6,600,000

 • 456

  SOFA ĐÔI
  Sofa đôi đã ghép tay

  Mã: SOF021
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,800,000

  10,800,000

 • 457

  SOFA GÓC PHẢI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  16,800,000

  16,800,000

 • 458

  SOFA GÓC TRÁI
  Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay trái

  Mã: SOF022
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  16,800,000

  16,800,000

 • 459

  SƠN NƯỚC TOÀN BỘ NHÀ
  Sơn Jotun, Bột Jotun

  Mã: SON
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  220,000

 • 460

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1000x620x2000

  Mã: TA001_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,784,501

  5,784,501

 • 461

  TỦ ÁO, MELAMINE
  1500x620x2000

  Mã: TA002_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,527,904

  8,527,904

 • 462

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA003_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,992,626

  11,992,626

 • 463

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  2000x1400x2000

  Mã: TA004_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  13,105,038

  13,105,038

 • 464

  TỦ ÁO GÓC, MELAMINE
  1000x1400x2000

  Mã: TA005_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,657,379

  8,657,379

 • 465

  TỦ ÁO, MELAMINE
  2000x620x2000

  Mã: TA006_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,809,215

  10,809,215

 • 466

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 1000
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA1000K_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,390,000

  4,390,000

 • 467

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG 1M
  1000x600x2000

  Mã: TA1000T
  Số lượng hiện có: 10

  2,010,000

  2,010,000

 • 468

  TỦ ÁO CHỮ C
  Dùng tạo không gian trong tủ áo 1000

  Mã: TA500CC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 469

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  514,299

  514,299

 • 470

  CÁNH TỦ ÁO MỞ 500, MELAMINE
  1900x500

  Mã: TA500C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  478,443

  478,443

 • 471

  MÂM PHỤ KIỆN TỦ ÁO 500
  Dùng đựng phụ kiện trang sức

  Mã: TA500K
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  250,000

  250,000

 • 472

  TỦ ÁO ĐỨNG, THÙNG 50CM
  500x600x2000

  Mã: TA500T
  Số lượng hiện có: 5

  1,480,000

  1,480,000

 • 473

  CÁNH TỦ ÁO LÙA 750, MELAMINE
  1900x750

  Mã: TA750CL_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  727,727

  727,727

 • 474

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x200

  Mã: TAB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,036,153

  1,036,153

 • 475

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x317

  Mã: TAB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,634,744

  1,634,744

 • 476

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x480

  Mã: TAB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,644,927

  1,644,927

 • 477

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x350x6407

  Mã: TAB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,185,279

  2,185,279

 • 478

  TAB ĐẦU GIƯỜNG, MELAMINE
  600x370x510

  Mã: TAB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,903,035

  1,903,035

 • 479

  TỦ ÁO GÓC, THÙNG

  Mã: TAGT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  860,000

  860,000

 • 480

  TỦ ÁO MASTER MELAMINE

  Mã: TAMTSC-03-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  15,980,727

  15,980,727

 • 481

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  1000x600x800

  Mã: TAN1000T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 482

  TỦ ÁO NÓC, THÙNG
  500x600x800

  Mã: TAN500T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  770,000

  770,000

 • 483

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, ACRYLIC
  500x800

  Mã: TANC_AR
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  803,000

  803,000

 • 484

  CÁNH TỦ ÁO NÓC, MELAMINE
  500x800

  Mã: TANC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  209,262

  209,262

 • 485

  BÀN TRÀ TSIDE
  100x50x45

  Mã: TB50100B
  Số lượng hiện có: 10

  4,937,000

  4,937,000

 • 486

  BÀN TRÀ TSIDE
  75x50x45

  Mã: TB5075B
  Số lượng hiện có: 10

  3,361,683

  3,361,683

 • 487

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD1LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,215,905

  2,215,905

 • 488

  CÁNH TỦ BẾP, MELAMINE
  700x198x17

  Mã: TBD2007C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  113,227

  113,227

 • 489

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 200

  Mã: TBD200C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  84,365

  84,365

 • 490

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  200x600x820

  Mã: TBD200T
  Số lượng hiện có: 7

  500,000

  500,000

 • 491

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, 2 HỘC KÉO, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD2LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,705,603

  2,705,603

 • 492

  CÁNH TỦ BẾP, MELAMINE
  700x398x17

  Mã: TBD4007C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  207,743

  207,743

 • 493

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 400

  Mã: TBD400C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,011

  150,011

 • 494

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  400x600x820

  Mã: TBD400T
  Số lượng hiện có: 5

  610,000

  610,000

 • 495

  CÁNH TỦ BẾP, MELAMINE
  700x448x17

  Mã: TBD4507C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  231,372

  231,372

 • 496

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 450

  Mã: TBD450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  166,422

  166,422

 • 497

  CÁNH BẾP DƯỚI MELAMINE
  Ngang 600

  Mã: TBD600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  215,657

  215,657

 • 498

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  600x600x820

  Mã: TBD600T
  Số lượng hiện có: 8

  720,000

  720,000

 • 499

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  800x600x820

  Mã: TBD800T
  Số lượng hiện có: 2

  830,000

  830,000

 • 500

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  900x600x820

  Mã: TBD900T
  Số lượng hiện có: 5

  890,000

  890,000

 • 501

  CÁNH BẾP TỦ ĐỨNG, MELAMINE
  1160x600x17

  Mã: TBDC_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  351,115

  351,115

 • 502

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, THÙNG
  1020x1020x820

  Mã: TBDGLT
  Số lượng hiện có: 8

  1,370,000

  1,370,000

 • 503

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x800

  Mã: TBT200T
  Số lượng hiện có: 9

  382,615

  382,615

 • 504

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x700

  Mã: TBT4007T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  504,261

  504,261

 • 505

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x800

  Mã: TBT400T
  Số lượng hiện có: 10

  560,000

  560,000

 • 506

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  450x800

  Mã: TBT450C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  190,502

  190,502

 • 507

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x700

  Mã: TBT6007T
  Số lượng hiện có: 6

  645,125

  645,125

 • 508

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE, NGANG
  600x400

  Mã: TBT600CN_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  131,499

  131,499

 • 509

  CÁNH BẾP TRÊN MELAMINE
  600x800

  Mã: TBT600C_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  265,783

  265,783

 • 510

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x800

  Mã: TBT600T
  Số lượng hiện có: 4

  700,000

  700,000

 • 511

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  800x350x700

  Mã: TBT8007KDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  829,850

  829,850

 • 512

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x700

  Mã: TBT8007T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  785,988

  785,988

 • 513

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800KDT
  Số lượng hiện có: 4

  890,000

  890,000

 • 514

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800T
  Số lượng hiện có: 2

  840,000

  840,000

 • 515

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  900x350x700

  Mã: TBT9007KDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  766,581

  766,581

 • 516

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  900x350x700

  Mã: TBT9007T
  Số lượng hiện có: 5

  856,420

  856,420

 • 517

  TỦ BẾP TRÊN KHÔNG ĐÁY, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900KDT
  Số lượng hiện có: 6

  830,000

  830,000

 • 518

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900T
  Số lượng hiện có: 6

  920,000

  920,000

 • 519

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1500

  Mã: TG01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,286,845

  6,286,845

 • 520

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1760

  Mã: TG02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,609,047

  7,609,047

 • 521

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2000

  Mã: TG03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,194,849

  8,194,849

 • 522

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2150

  Mã: TG04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,899,688

  8,899,688

 • 523

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x2527

  Mã: TG05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,413,682

  10,413,682

 • 524

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1828

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,577,486

  7,577,486

 • 525

  TỦ GIÀY, MELAMINE
  1200x350x1880

  Mã: TG07_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,215,193

  8,215,193

 • 526

  TỦ GIÀY MELAMINE
  1600x840

  Mã: TGNP-B202
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,666,644

  3,666,644

 • 527

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x1966x9

  Mã: TH2000
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  427,000

  427,000

 • 528

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x366x9

  Mã: TH380
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  85,000

  85,000

 • 529

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x606x9

  Mã: TH640
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  140,000

  140,000

 • 530

  TẤM HẬU 9LY CHỐNG ẨM
  600x766x9

  Mã: TH800
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  173,000

  173,000

 • 531

  HỆ TỦ RƯỢU ( DÀI 1M2 - 1M8M)

  Mã: TK2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,138,981

  6,138,981

 • 532

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 1M8 - 2M4M)

  Mã: TKB2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,880,578

  5,880,578

 • 533

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 1M8 - 2M4M)

  Mã: TKB2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,846,602

  2,846,602

 • 534

  HỆ TỦ - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 2M4 - 3M)

  Mã: TKB2020-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,899,903

  5,899,903

 • 535

  TỦ ĐẶT TỦ LẠNH

  Mã: TL2019-RP
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,772,114

  3,772,114

 • 536

  TỦ LẠNH ACRILIC

  Mã: TLAC-4-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,981,800

  5,981,800

 • 537

  TAY NẮM ÂM

  Mã: TNÂ637
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  45,500

  45,500

 • 538

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m2 (1136x450)

  Mã: TNDG1M2
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,400,000

  1,400,000

 • 539

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m4 (1336x450)

  Mã: TNDG1M4
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,550,000

  1,550,000

 • 540

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m6 (1536x450)

  Mã: TNDG1M6
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,600,000

  1,600,000

 • 541

  TẤM NỈ ĐẦU GIƯỜNG
  Giường 1m8 (1736x450)

  Mã: TNDG1M8
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,750,000

  1,750,000

 • 542

  TAY NẮM NHÔM U

  Mã: TNNU636
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  36,000

  36,000

 • 543

  GHẾ ĂN VINCI
  Nâu

  Mã: TO-12WN
  Số lượng hiện có: 19

  2,599,000

  2,599,000

 • 544

  GHẾ ĂN VINCI
  Trắng

  Mã: TO-12WT
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 545

  GHẾ ĂN VINCI
  Xanh cốm

  Mã: TO-12WX
  Số lượng hiện có: 20

  2,599,000

  2,599,000

 • 546

  TẤM ỐP VAI GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 100

  Mã: TOH20010_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  145,968

  145,968

 • 547

  TẤM ỐP HÔNG GIƯỜNG, MELAMINE
  Cao 350

  Mã: TOH20035_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  370,488

  370,488

 • 548

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  9,500,000

 • 549

  TỦ ÁO 1M5
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA002
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  9,500,000

  9,500,000

 • 550

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA003
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 551

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA004
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 552

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 553

  TỦ ÁO 2M
  Tủ áo lắp ghép nguyên bộ

  Mã: TQA006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  12,500,000

  12,500,000

 • 554

  TẤM QUY CÁCH, MELAMINE
  2400x220x17

  Mã: TQC220_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  450,000

  450,000

 • 555

  TẤM QUY CÁCH, MELAMINE
  2400x370x17

  Mã: TQC370_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  940,000

  940,000

 • 556

  TẤM QUY CÁCH, MELAMINE
  2400x520x17

  Mã: TQC520_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  866,674

  866,674

 • 557

  TẤM QUY CÁCH, MELAMINE
  2400x620x17

  Mã: TQC620_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,150,000

  1,150,000

 • 558

  TẤM QUY CÁCH, MELAMINE
  2400x95x17

  Mã: TQC95_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  220,000

  220,000

 • 559

  TRÁM TƯỜNG ĐI DÂY MÁY LẠNH
  Trám vữa, trét bột, sơn dặm

  Mã: TRAM
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  2,000,000

 • 560

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Giật cấp toàn nhà

  Mã: TRANGC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  178,250

  178,250

 • 561

  TRẦN THẠCH CAO VĨNH TƯỜNG
  Trần phẳng, đơn giản

  Mã: TRANTC
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  155,000

  155,000

 • 562

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xanh cốm

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 563

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Xám

  Mã: TT-01X
  Số lượng hiện có: 5

  1,805,500

  1,805,500

 • 564

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đỏ

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 3

  1,805,500

  1,805,500

 • 565

  KỆ THẤP SOFA ADMIRAAL
  Đen

  Mã: TT-01Đ
  Số lượng hiện có: 4

  1,805,500

  1,805,500

 • 566

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1800x200x2400

  Mã: TTB01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,751,165

  7,751,165

 • 567

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,432,080

  6,432,080

 • 568

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,094,910

  7,094,910

 • 569

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,227,860

  6,227,860

 • 570

  TỦ TRƯNG BÀY, MELAMINE
  1200x200x2400

  Mã: TTB05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,557,580

  7,557,580

 • 571

  KHUNG ẢNH
  Phù hợp treo ảnh Gia đình

  Mã: TTK001
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  500,000

  500,000

 • 572

  THẢM
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT005
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  2,700,000

 • 573

  THẢM TRÒN
  Thảm xuất xứ Thổ Nhị Kỳ

  Mã: TTT006
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,200,000

  6,200,000

 • 574

  THẢM CHỮ NHẬT
  Thảm trẻ em

  Mã: TTT007
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,700,000

  2,700,000

 • 575

  THẢM
  Thảm hoa văn.

  Mã: TTT010
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,000,000

  2,000,000

 • 576

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN

  Mã: TTV-01-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,221,676

  5,221,676

 • 577

  CÁNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x320

  Mã: TTV320C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  360,000

  360,000

 • 578

  CẢNH TỦ TIVI NGANG, ACRYLIC
  600x380

  Mã: TTV380C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  440,000

  440,000

 • 579

  CÁNH TỦ TIVI, ACRYLIC
  600x640

  Mã: TTV640C
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  720,000

  720,000

 • 580

  TỦ TIVI DƯỚI SR
  2400x370x400

  Mã: TTVD-SR-1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,061,691

  3,061,691

 • 581

  TỦ TIVI TRÊN
  2400x220x400

  Mã: TTVDL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,769,390

  2,769,390

 • 582

  TỦ TIVI DƯỚI MELAMINE

  Mã: TTVL1
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,137,691

  3,137,691

 • 583

  TỦ TIVI NHÀ MẪU 2

  Mã: TTVNM-T5-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,268,375

  5,268,375

 • 584

  TỦ TIVI NHÀ MẪU

  Mã: TTVNMT5
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,490,066

  11,490,066

 • 585

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x350

  Mã: TV01_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,029,260

  4,029,260

 • 586

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,331,338

  6,331,338

 • 587

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV01_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,317,157

  5,317,157

 • 588

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV02_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,732,949

  6,732,949

 • 589

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV03_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,998,229

  6,998,229

 • 590

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x370x2000

  Mã: TV03_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,667,037

  4,667,037

 • 591

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV04_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,966,447

  6,966,447

 • 592

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV04_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,819,839

  8,819,839

 • 593

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2400x350x640

  Mã: TV05_2019_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,751,440

  8,751,440

 • 594

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV05_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,433,125

  6,433,125

 • 595

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV06_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,433,125

  6,433,125

 • 596

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV07_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,314,573

  3,314,573

 • 597

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2500x370x397

  Mã: TV08_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,446,729

  3,446,729

 • 598

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV09_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,649,179

  4,649,179

 • 599

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2000x370x2000

  Mã: TV10_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,913,109

  3,913,109

 • 600

  TỦ TIVI 11 MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV11-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,782,752

  6,782,752

 • 601

  TỦ TIVI, MELAMINE
  2600x370x2000

  Mã: TV11_2020_ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,313,406

  7,313,406

 • 602

  TỦ TIVI-MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV12-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,749,095

  4,749,095

 • 603

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV14-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,582,435

  5,582,435

 • 604

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN, MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV15-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,006,091

  5,006,091

 • 605

  TỦ TIVI MELAMINE

  Mã: TV17-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,749,520

  4,749,520

 • 606

  TỦ TIVI ACRYLIC

  Mã: TV18-2018-AL
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,824,651

  8,824,651

 • 607

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,389,096

  5,389,096

 • 608

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-03
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,849,662

  4,849,662

 • 609

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-04
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,865,358

  5,865,358

 • 610

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-05
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  6,366,136

  6,366,136

 • 611

  TỦ TIVI - TIVI CABINET

  Mã: TV2020-06
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,348,573

  7,348,573

 • 612

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV24-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,204,263

  7,204,263

 • 613

  TỦ TIVI MELAMINE
  Ngang từ 1200-1500

  Mã: TV4-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  4,062,796

  4,062,796

 • 614

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV5-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,442,856

  5,442,856

 • 615

  TỦ TIVI MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV8-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,761,184

  7,761,184

 • 616

  TỦ TIVI KẾT HỢP BÀN MELAMINE
  GIÁ LIÊN HỆ

  Mã: TV9-2018-ML
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  8,154,250

  8,154,250

 • 617

  TỦ TIVI - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 2M4 - 3M)

  Mã: TVB2020-01
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,350,068

  5,350,068

 • 618

  TỦ TIVI - BÀN LÀM VIỆC ( DÀI 2M4 - 3M)

  Mã: TVB2020-02
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,989,656

  2,989,656

 • 619

  TỦ TIVI PHÒNG KHÁCH
  2400x370x400

  Mã: TVSC-1-2019
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,061,691

  3,061,691

 • 620

  SOFA LUX
  Đôn ngồi

  Mã: UX-51
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  5,082,000

  5,082,000

 • 621

  SOFA LUX (GHẾ ĐƠN)
  Ghế nối dài

  Mã: UX-52
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  7,846,000

  7,846,000

 • 622

  SOFA LUX (GHẾ GÓC)
  Nối góc L

  Mã: UX-53
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,461,000

  10,461,000

 • 623

  SOFA LUX (GHẾ GÓC NẰM)
  Dùng làm ghế sofa L

  Mã: UX-54L
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  11,209,000

  11,209,000

 • 624

  SOFA LUX (MODULE KẾT THÚC)
  Dùng để kết thúc chiều ngang sofa

  Mã: UX-55L
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  10,088,000

  10,088,000

 • 625

  GHẾ ĐƠN WALLY
  Chân sắt

  Mã: WY-01
  Số lượng hiện có: 8

  4,400,000

  4,400,000

 • 626

  GHẾ ĐƠN WALLY
  Chân gỗ

  Mã: WY-11W
  Số lượng hiện có: 8

  4,840,000

  4,840,000

 • 627

  SOFA ĐÔI WALLY

  Mã: WYL-02LW
  Số lượng hiện có: 8

  18,008,000

  18,008,000

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular