Zalo

Báo giá Module Bếp

 

Sản phẩm

Đơn giá

Chiết khấu

Giá

 • 1

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  166x575x17

  Mã: DTBD200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  60,000

  0%

  60,000

 • 2

  ĐỢT TỦ BẾP DƯỚI
  366x575x17

  Mã: DTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  150,000

  0%

  150,000

 • 3

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  166x325x17

  Mã: DTBT200T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  50,000

  0%

  50,000

 • 4

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  366x325x17

  Mã: DTBT400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  90,000

  0%

  90,000

 • 5

  ĐỢT TỦ BẾP TRÊN
  566x325x17

  Mã: DTBT600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  130,000

  0%

  130,000

 • 6

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI 400
  338x500x150

  Mã: HKTBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  240,000

  0%

  240,000

 • 7

  HỘC KÉO TỦ BẾP DƯỚI 600
  538x500x150

  Mã: HKTBD600T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  0%

  320,000

 • 8

  HỘC KÉO TỦ BẾP ĐỨNG
  538x500x100

  Mã: HKTBDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  260,000

  0%

  260,000

 • 9

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ 1530, THÙNG
  600x600x1530

  Mã: TBD1L1530T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  2,390,000

  0%

  2,390,000

 • 10

  TỦ BẾP ĐỨNG 1 LÒ, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD1LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,020,000

  0%

  3,020,000

 • 11

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  200x600x820

  Mã: TBD200T
  Số lượng hiện có: 7

  710,000

  0%

  710,000

 • 12

  TỦ BẾP ĐỨNG 2 LÒ, 2 HỘC KÉO, THÙNG
  600x600x2350

  Mã: TBD2LT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  3,760,000

  0%

  3,760,000

 • 13

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  400x600x820

  Mã: TBD400T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  870,000

  0%

  870,000

 • 14

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  600x600x820

  Mã: TBD600T
  Số lượng hiện có: 7

  1,030,000

  0%

  1,030,000

 • 15

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  740x600x820

  Mã: TBD740T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,140,000

  0%

  1,140,000

 • 16

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  800x600x820

  Mã: TBD800T
  Số lượng hiện có: 6

  1,190,000

  0%

  1,190,000

 • 17

  TỦ BẾP DƯỚI, THÙNG
  940x600x820

  Mã: TBD940T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,300,000

  0%

  1,300,000

 • 18

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC I, THÙNG
  1020x600x820

  Mã: TBDGIT
  Số lượng hiện có: 7

  1,710,000

  0%

  1,710,000

 • 19

  TỦ BẾP DƯỚI GÓC L, THÙNG
  1020x1020x820

  Mã: TBDGLT
  Số lượng hiện có: 14

  1,960,000

  0%

  1,960,000

 • 20

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x700

  Mã: TBT2007T
  Số lượng hiện có: 9

  510,000

  0%

  510,000

 • 21

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  200x350x800

  Mã: TBT200T
  Số lượng hiện có: 9

  560,000

  0%

  560,000

 • 22

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x700

  Mã: TBT4007T
  Số lượng hiện có: 8

  720,000

  0%

  720,000

 • 23

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  400x350x800

  Mã: TBT400T
  Số lượng hiện có: 10

  800,000

  0%

  800,000

 • 24

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x700

  Mã: TBT6007T
  Số lượng hiện có: 8

  920,000

  0%

  920,000

 • 25

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  600x350x800

  Mã: TBT600T
  Số lượng hiện có: 4

  990,000

  0%

  990,000

 • 26

  TỦ BẾP TRÊN 740, THÙNG
  740x350x700

  Mã: TBT7407T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,070,000

  0%

  1,070,000

 • 27

  TỦ BẾP TRÊN 740 HÚT MÙI, THÙNG
  740x350x700

  Mã: TBT740H7T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,120,000

  0%

  1,120,000

 • 28

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x700

  Mã: TBT8007T
  Số lượng hiện có: 8

  1,130,000

  0%

  1,130,000

 • 29

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  800x350x800

  Mã: TBT800T
  Số lượng hiện có: 2

  1,200,000

  0%

  1,200,000

 • 30

  TỦ BẾP TRÊN, THÙNG
  900x350x800

  Mã: TBT900T
  Số lượng hiện có: 6

  1,310,000

  0%

  1,310,000

 • 31

  TỦ BẾP TRÊN 940, THÙNG
  940x350x700

  Mã: TBT9407T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,270,000

  0%

  1,270,000

 • 32

  TỦ BẾP TRÊN 940 HÚT MÙI, THÙNG
  940x350x700

  Mã: TBT940H7T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,320,000

  0%

  1,320,000

 • 33

  TỦ BẾP TRÊN GÓC L, THÙNG
  620x620x800

  Mã: TBTGLT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  1,580,000

  0%

  1,580,000

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular