Zalo

Báo giá Module TV

 

Sản phẩm

Đơn giá

Chiết khấu

Giá

 • 1

  ĐỢT TỦ TIVI DƯỚI
  466x325x17

  Mã: DTTVDT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  100,000

  0%

  100,000

 • 2

  ĐỢT TỦ TIVI TRÊN
  466x205x17

  Mã: DTTVTT
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  70,000

  0%

  70,000

 • 3

  TỦ TIVI TRÊN 350, THÙNG
  500X230X350

  Mã: TTV502335T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  350,000

  0%

  350,000

 • 4

  TỦ TIVI TRÊN 700, THÙNG
  500X230X700

  Mã: TTV502370T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  490,000

  0%

  490,000

 • 5

  TỦ TIVI DƯỚI 350, THÙNG
  500X350X350

  Mã: TTV503535T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  470,000

  0%

  470,000

 • 6

  TỦ TIVI DƯỚI 700, THÙNG
  500X350X700

  Mã: TTV503570T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  780,000

  0%

  780,000

 • 7

  TỦ TIVI TREO 380, THÙNG
  600X200X380

  Mã: TTV602038T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  320,000

  0%

  320,000

 • 8

  TỦ TIVI TREO 640, THÙNG
  600X200X640

  Mã: TTV602064T
  Số lượng hiện có: 25

  410,000

  0%

  410,000

 • 9

  TỦ TIVI DƯỚI 380, THÙNG
  600X350X380

  Mã: TTV603538T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  470,000

  0%

  470,000

 • 10

  TỦ TIVI DƯỚI 640, THÙNG
  600X350X640

  Mã: TTV603564T
  Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn, vui lòng liên hệ trước khi đặt hàng!

  580,000

  0%

  580,000

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular