Kích thước cánh

Dài : 1,000 mm
Cao : 500 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,201,750 ₫)
Mã ruột cánh : MDF (40,000 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,000 mm
Cao : 500 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,201,750 ₫)
Mã ruột cánh : MDF (40,000 ₫)

bàn làm việc

2,483,500

Mã: BLV3773

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular