bàn thờ treo

391,125

Mã: BTT3763

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (105,875 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (24,500 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (105,875 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (24,500 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (105,875 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (24,500 ₫)

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular