Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (420,613 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (24,500 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (420,613 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (24,500 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (420,613 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (24,500 ₫)

bàn thờ treo

1,335,338

Mã: BTT3763

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular