Kích thước cánh

Dài : 250 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (150,219 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 250 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (150,219 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)

đợt ngang

300,438

Mã: ĐN3805

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular