đợt ngang

75,625

Mã: ĐN3805

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 250 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (37,813 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 250 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (37,813 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular