Kích thước cánh

Dài : 1,200 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,009,470 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,200 mm
Cao : 350 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,009,470 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)

đợt ngang tivi

2,018,940

Mã: ĐNT3797

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular