Đợt ngang trang trí

151,250

Mã: ĐNTT3802

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (75,625 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 500 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (75,625 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular