đợt trang tri

447,000

Mã: ĐTT3761

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Kích thước cánh

Dài : 1,000 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (181,500 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (42,000 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,000 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (181,500 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (42,000 ₫)

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular