Kích thước cánh

Dài : 1,000 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (721,050 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (42,000 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,000 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (721,050 ₫)
Mã ruột cánh : MDF chống ẩm (42,000 ₫)

đợt trang tri

1,526,100

Mã: ĐTT3761

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular