Kích thước cánh

Dài : 1,560 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,124,838 ₫)
Mã ruột cánh : MDF (37,440 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,560 mm
Cao : 300 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,124,838 ₫)
Mã ruột cánh : MDF (37,440 ₫)

đợt trang trí

2,324,556

Mã: ĐTT3775

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular