Kích thước cánh

Dài : 600 mm
Cao : 2,600 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (3,749,460 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 600 mm
Cao : 2,600 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (3,749,460 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)

hông tủ lạnh

7,498,920

Mã: HTL3787

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular