Kích thước cánh

Dài : 1,800 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,081,575 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)


Kích thước cánh

Dài : 1,800 mm
Cao : 250 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (1,081,575 ₫)
Mã ruột cánh : MFC (0 ₫)

kệ ngang trên tivi

2,163,150

Mã: KNTT3803

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular