Kích thước cánh

Dài : 1,200 mm
Cao : 1,800 mm
Mã vật liệu cánh : Melamin (5,191,560 ₫)
Mã ruột cánh : MDF (172,800 ₫)

TẤM ỐP BẾP

5,364,360

Mã: TỐB3782

Đơn vị tính:

Kích thước:

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular