Tủ Tivi treo, thùng
600X200X640

1,072,500

Mã: TTV602064T

Đơn vị tính:

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: 25 (Kho Sài Gòn - Quận 7: 25)

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Đợt Tivi gắn tường 200 - 600x200x40
  • Đợt Tivi 200 - 564x176x20
  • Tủ Tivi treo, thùng - 600X200X380
  • Hộc kéo tủ Tivi dưới, thùng - Tủ TV lắp ghép.
  • Tủ Tivi, thùng - 600X350X380

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular