Thông tin sản phẩm

Trọng lượng ước tính của phần mộc : 10.74 kg

Tủ Tivi treo 640, thùng
600X200X640

477,000

Mã: TTV602064T

Đơn vị tính:

Tùy chọn khác:

Số lượng hiện có: 25

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Tấm ốp đa năng, Melamine - 1200x2400
  • Tấm hậu 9ly chống ẩm - 600x606x9
  • Tấm ốp hông tủ tivi, Melamine - 380x370
  • Tấm ốp đa năng, Melamine - 620x2400
  • Mặt hộc kéo tủ Tivi, Melamine -
  • Đợt treo tủ tivi trên, Melamine - 634x220x34
  • Đợt treo tủ tivi dưới, Melamine - 634x370x34
  • Tấm ốp nóc Tivi trên, Melamine - 2434x220x17
  • Tấm ốp nóc Tivi dưới, Melamine - 634x370x17

Nhập email của bạn để đăng ký vào danh sách nhận bản tin.

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular