Áo sofa đơn
6 loại bố

1,000,000

Mã: SOF012

Đơn vị tính:

Đặc điểm:

Vật liệu *:

Có sẵn, Không có sẵn

Số lượng hiện có: 193 (Nhà mẫu Millennium: 193)

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • SOFA ĐƠN - Chưa ghép tay, áo rời
  • SOFA NẰM - Sofa nẳm sử dụng riêng hoặc cho bộ sofa góc
  • TAY SOFA - Tay gác sử dụng cho Sofa
  • SOFA ĐƠN - Sofa đơn dùng cho
  • SOFA ĐÔI - Sofa đôi đã ghép tay
  • SOFA GÓC TRÁI - Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay trái
  • SOFA GÓC PHẢI - Sofa góc ghép hoàn chỉnh, nằm tay phải
  • Áo sofa nằm - 6 loại bố
  • Áo sofa tay - 6 loại bố

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular