Tủ bếp trên không đáy, thùng
900x350x800

2,090,000

Mã: TBT900TKD

Đơn vị tính:

Sử dụng cho máy hút hoặc khay úp chén. Bao gồm thùng và bas treo

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: 2 (Kho Sài Gòn - Quận 7: 2)

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Acrylic - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Melamine - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Acrylic  - 200x620x820
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Melamine - 200x620x820
  • Tủ bếp dưới góc I, Melamine - 1020x620x820
  • Tủ bếp dưới góc L, Melamine - 1020x1020x820
  • Tủ bếp trên cánh lật, Melamine - 600x370x800
  • Tủ bếp trên cánh lật, Acrylic - 800x370x800
  • Tủ bếp trên cánh mở, Acrylic - 400x370x800

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular