Đợt Tivi gắn tường 200
600x200x40

140,000

Mã: TTV20040D

Đơn vị tính:

Đặc điểm:

Vật liệu *:

Có sẵn, Không có sẵn

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Đợt Tivi 200 - 564x176x20
  • Tủ Tivi treo, thùng - 600X200X380
  • Hộc kéo tủ Tivi dưới, thùng - Tủ TV lắp ghép.
  • Tủ Tivi, thùng - 600X350X380

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular