LEN CHÂN TỦ
Ốp che chân nhựa bếp, tủ kệ các loại

125,000

Mã: LB100

Đơn vị tính:

Thụt vào 4cm

Vật liệu *:

Có sẵn, Không có sẵn

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Tủ bếp trên góc L, thùng - 620x620x800
  • Tủ bếp trên cánh lật, Acrylic - 800x370x800
  • Tủ bếp trên cánh mở, Acrylic - 400x370x800
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Acrylic  - 200x620x820
  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Acrylic - 600x620x820
  • Tủ bếp trên cánh lật, Melamine - 600x370x800
  • Tủ bếp trên cánh mở, Melamine - 400x370x800
  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Melamine - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới góc L, Melamine - 1020x1020x820

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular