Mặt hộc kéo bếp dưới Acrylic
Ngang 400

180,000

Mã: TBDM400HK

Đơn vị tính:

Đặc điểm:

Mã vật liệu cánh *:

Đặc điểm khác:

Có sẵn, Không có sẵn

Số lượng hiện có: Hàng không có sẵn - Đặt hàng tối thiểu 30 cái ( thời gian giao hàng dự kiến 30 - 45 ngày ).

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Cánh bếp trên Acrylic, ngang - 600x400
  • Cánh bếp trên Acrylic - 400x800
  • Cánh bếp trên Melamine, ngang - 600x400
  • Cánh bếp trên Melamine - 400x800
  • Cánh bếp dưới Acrylic - Ngang 400
  • Cánh bếp dưới Melamine - Ngang 400
  • Mặt hộc kéo bếp dưới Melamine - Ngang 400
  • Hông tủ bếp dưới Melamine - 620x800
  • Hông tủ bếp dưới Acrylic - 620x800

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular