Tủ bếp dưới, thùng
800x600x820

855,000
1,102,500
-22%

Phí lắp đặt: 260,000

Mã: TBD800T

Đơn vị tính:

Tủ bếp lắp ghép, bao gồm thùng và 04 chân nhựa

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: 4 (Kho Sài Gòn - Quận 7: 4)

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Acrylic - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Melamine - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Acrylic  - 200x620x820
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Melamine - 200x620x820
  • Tủ bếp dưới góc I, Melamine - 1020x620x820
  • Tủ bếp dưới góc L, Melamine - 1020x1020x820
  • Tủ bếp trên cánh lật, Melamine - 600x370x800
  • Tủ bếp trên cánh lật, Acrylic - 800x370x800
  • Tủ bếp trên cánh mở, Acrylic - 400x370x800

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular