Tủ bếp trên không đáy, thùng
900x350x800

1,647,000

Mã: TBT900KDT

Đơn vị tính:

Sử dụng cho máy hút hoặc khay úp chén. Bao gồm thùng và bas treo

Đặc điểm:

Số lượng hiện có: 2 (Kho Sài Gòn - Quận 7: 2)

Ghi chú:

Số lượng đặt mua:


Sản phẩm cùng loại

  • Tủ bếp trên góc L, thùng - 620x620x800
  • Tủ bếp trên cánh lật, Acrylic - 800x370x800
  • Tủ bếp trên cánh mở, Acrylic - 400x370x800
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Acrylic  - 200x620x820
  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Acrylic - 600x620x820
  • Tủ bếp trên cánh lật, Melamine - 600x370x800
  • Tủ bếp trên cánh mở, Melamine - 400x370x800
  • Tủ bếp dưới 3 hộc kéo, Melamine - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới góc L, Melamine - 1020x1020x820

Cắt phôi CNC

Tên Dài Rộng Số lượng Vật liệu Vân gỗ Xẻ gờ hậu Cạnh Dán cạnh Cạnh Ghi chú
Mặt hông 800 350 2 MDF101 Dọc ghậu18ly dài 4c ngắn Tủ bếp trên không đáy, thùng
Nóc 350 866 1 MDF101 Dọc ghậu18ly dài 2c dài Tủ bếp trên không đáy, thùng
Đố dưới 60 866 1 MDF101 Dọc ghậu18ly dài 2c dài Tủ bếp trên không đáy, thùng
Hậu 780 880 1 MDF6mm Dọc - - - - Tủ bếp trên không đáy, thùng

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular