Bếp dưới 400 cánh mở

Bếp dưới 400 - Cánh mở

Loại thư viện: Thư viện SketchUp
Dung lượng file: 759.51 KB


Sản phẩm

  • Tủ bếp dưới cánh mở, Acrylic - 400x620x820
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Melamine - 400x620x820
  • Tủ bếp dưới, thùng - 400x600x820

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular