Tủ bếp dưới 200 cánh mở

Tủ bếp dưới 200- Cánh mở ( sử dụng cho kệ gia vị )

Loại thư viện: Thư viện SketchUp
Dung lượng file: 785.62 KB


Sản phẩm

  • Tủ bếp dưới cánh mở, Acrylic  - 200x620x820
  • Tủ bếp dưới, thùng - 200x600x820

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular