Tủ bếp dưới 600 cánh mở

Loại thư viện: Thư viện SketchUp
Dung lượng file: 758.23 KB


Sản phẩm

  • Tủ bếp dưới cánh mở, Acrylic - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới cánh mở, Melamine - 600x620x820
  • Tủ bếp dưới, thùng - 600x600x820

Xem thêm ứng dụng Nội thất lắp ghép Modular